STEEENGT: 1. juni stenges det ene løpet i Smestadtunnelen for rehabilitering. Foto:Vidar Ruud,NTB scanpix

NAF raser: Slik skulle køkaoset vært løst i forkant

Ruter: Busser i beredskap, må se an hvor de skal settes inn

NSB: Har hverken tog eller tiltak for å møte ekstra passasjerer

NAF mener veimyndighetene kunne planlagt langt bedre, slik at det ikke oppstår køkaos fra i morgen. Og er din plan B å ta toget? Glem det – NSB har ikke ekstra togvogner å sette inn.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Kommunikasjonssjef Inger-Elisabeth Sagedal i NAF er ikke nådig på vegne av folk som skal til jobb og gjøremål de neste fire årene:

– Det er kritikkverdig at byrådet og Statens vegvesen ikke legger til rette for de reisende ved å lage innfartsparkeringer og sette inn matebusser for å få folk til og fra jobb. Dette er bare en så opplagt løsning for å avhjelpe en forventet ekstremsituasjon som skal vare i mange år, og som man har visst om lenge, sier Inger-Elisabeth Sagedal.

Har du opplevelser med køkaoset tirsdag morgen eller senere? Benytt hashtag #vgkø i sosiale medier eller fortell VGs lesere om hvordan trafikken er der du er i vår protokoll. (Hvis dere er flere i bilen kan den som ikke kjører gjerne dele et bilde også!)

Veiarbeid pågår – i fire år

I kveld starter et nær fem år langt opprustingsprosjekt av ti veitunneler på travle Ring 3 og E18. Kapasiteten på veiene mer enn halveres. I verste fall kan strekningen Sinsen-Smestad ta fire timer, ifølge Aftenposten.

Det vil i så fall bety en snittfart på to kilometer i timen. Som igjen betyr at det du kan komme deg mer en dobbelt så fort frem hvis du legger opp til et skjema med vanlig gangfart.

Les: Statens vegvesen vil ha obligatorisk kurs for eldre bilister

Det innføres også restriksjoner for elbiler i forbindelse med tunneloppgraderingen. På Ring 3 blir får ikke elbilene tilgang til kollektivfeltet, mens på E18 må elbiler har med minst en passasjer for å kunne bruke kollektivfeltet i rushtidene.

Foreslått flere ganger

Det som får NAF til og ruse motoren litt ekstra, er at bileierorganisasjonen har foreslått dette gang på gang.

– Dette er ikke noe jeg bare sier i dag, fordi vi nå står foran et forventet kaos. Vi har lagt frem modeller og tegninger for hvordan det er mulig å øke kapasiteten på antall parkeringsplasser ved flere innfartsparkeringer. Det vil gjøre det enklere for trafikantene i de ytre delene av Akershus som må bruke bilen å komme seg over på et kollektivtransportmiddel som kan bruke kollektivfeltene, sier hun.

Prosjektleder i Statens vegvesen, Hilde Ulvik understreker at de har lagt opp til midlertidige kollektivfelt og et tett samarbeid med Ruter for å gjøre veiarbeidet mest mulig smertefritt for trafikantene.

Ekspertene råder:Derfor bør du rygge når du parkerer

– Trafikkdataene våre viser at i området rundt Smedstad er det mye lokaltrafikk, altså mye trafikk av og på rampene, og mindre trafikk som går hele Ring 3. Derfor mener vi at busser og T-banenett i området kan ta mye av belastningen. Dette er en vurdering vi har gjort i samarbeid med Ruter, sier Ulvik.

Når det gjelder innfartsparkering har Oslo et generelt arealproblem, mener Ulvik.

– Når det gjelder denne typen tilrettelegging ønsker vi så langt som mulig å bruke eksisterende kollektivknutepunkt, sier hun.

Trodde du sommeren var på vei? Nå har Meteorologisk institutt sendt ut OBS-varsel om snøkaos i fjellet i Sør-Norge.

Busser i beredskap

Når veikapasiteten på Ring 3 reduserer med over 50 prosent veltes trolig en mengde jobbreisende over på kollektivnettet. Akkurat hvor mange er det ingen som har oversikt over dagen før dagen.

Ruter har busser i beredskap, men vet ennå ikke helt hvor det blir behov for å sette inn de ekstra ressursene.

VÆR FLEKSIBLE: – Situasjonen krever også at arbeidsgivere bør tilrettelegge for fleksibel arbeidstid og økt bruk av hjemmekontor, sier Inger Elisabeth Sagedal, Kommunikasjonssjef i NAF. Foto:Erik Norrud,NAF

Men at det forventes trøkk på kollektivnettet fra i morgen, hersker det ingen tvil om. Pressetalsperson i Ruter, Siv Bruun oppfordrer nemlig innstendig de som har mulighet til det å velge en annen reisetid eller hjemmekontor.

– Det er noe ledig kapasitet i transportmidlene i rushtiden, men det er viktig at folk fordeler seg på avganger og tider. På vestsiden har vi ledig kapasitet i T-banenettet fra vestsiden og noen ledige p-plasser på parkeringene ved Kolsåsbanen. Vi har busser i beredskap (Ruter kommer tilbake med antallet busser, red.anm.), men vi må se an når og hvor disse må settes inn. Vi tror at det tar et par dager å bli kjent med folks reisemønster. Da ser vi hvilke alternativer vi har, sier pressetalsperson i Ruter, Sofie Bruun.

Vi har testet nye Ford Mustang, bilen som koster rett over 400.000 kroner i Sverige. Gjett hva den koster i Norge!

Smekkfullt hos NSB

NSB har derimot ikke ekstratog i beredskap.

– Det er ikke gjort noen tiltak. Vi kjører alt vi har av togmateriell i dag. Det er dessuten ikke plass til flere tog på linjen, sier pressevakt i NSB, Liv Eggebø til VG. Hun minner samtidig om at det ofte er bedre plass på togene som går utenom rushtiden.

Se de bildene fra innsiden: Slik lever de som vasker bilen din

Forventer mindre kaos

– Det kan bli en del kaos i starten, men mindre enn vi kanskje tror. Etter hvert så vil det stabilisere seg. Allerede over sommerferien har vi nok en situasjon med litt mer kø enn nå, men ikke så veldig mye mer, sier forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt, Aud Tennøy.

Hun har mer enn 20 års erfaring som byplanlegger og forsker og har jobbet med nettopp transportsystemer. Nå leder hun ett stort prosjekt som skal studere hvordan trafikantene og næringslivet tilpasser seg den gigantiske tunnelrehabiliteringen i Oslo.

En rekke studier, både i Norge og i verden for øvrig, viser nemlig at når kapasiteten på et veistrekk reduseres, så finner folk nye måter å komme seg på jobb eller skole på.

– Mange flere vil nok benytte seg av kollektivtransport eller sykle. Andre vil velge å kjøre andre ruter, eller de vil reise på andre tidspunkter slik at rushperioden blir lengre.

Vær fleksible

De fleste har en forholdsvis spikret hverdag med faste tider for jobb, skole og barnehage?

– Vi skjønner det, og har stor respekt for at det dette griper inn i folks hverdag der mange har stive skjemaer for hverdagslogistikken. Vi oppfordrer likevel de som har mulighet til det, å være fleksible. Det gjelder ikke minst arbeidsgiverne, sier Bruun.

Ruter oppfordrer dessuten de som kjører til å ta med passasjerer.

HER BØR DET BYGGES: Her er NAFs forslag for innfartsparkering langs Vestkorridoren. Skisse: NAF Foto: ,

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder