UKONSENTRERT: Fikling med mobiltelefonen er rangert som den vanligste grunnen til at folk havner i motsatt kjørefelt. Foto: NTB SCANPIX,

1 av 5 har kommet over i motgående  kjørefelt

Tjue prosent oppgir at de er kommet over i motsatt
kjørefelt fordi de har fiklet med noen annet bak rattet. I en undersøkelse forteller førerne hva de tror er mest farlig.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Det er flere menn enn kvinner som oppgir at de har kommet over i motgående kjørefelt enn kvinner, tallene er henholdsvis 25 og 15 prosent, ifølge den landsdekkende undersøkelsen, som er gjennomført av Opinion på vegne av Staten vegvesen i august i år. De skremmende funnene legges frem på et seminar med blant andre internasjonale forskere og fagfolk fra Statens vegvesen om uoppmerksomhet i trafikken på Lillehammer i dag.

Tallene skremmer erfarne fagfolk innen trafikksikkerhet.

– Det viser med all tydelighet behov for enda mer fokus på hva uoppmerksomhet i trafikken. Inntil nå har det vært forsket lite på temaet i Norge, men utenlandsk forskning viser at uoppmerksomhet eller distraksjon ligger til grunn for mange alvorlige ulykker, forteller leder av Trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen Region øst, Kjell Seim.

Les mer her: Derfor skjer dødsulykkene.

Dette tror de det farligst når det gjelder sikker kjøring:

Bruk av mobil: 65 prosent.

Være trøtt: 64 prosent.

Lete etter ting i vesken: 42 prosent.

Lese avisen: 36 prosent.

Taste på GPS: 19 prosent.

Sminking: 16 prosent.

Fluer/veps i bilen: 15 prosent.

Bråkete unger: 6 prosent.

Innstilling av radio: 6 prosent.

Vet ikke veien: 4 prosent.

Spiser/drikker: 3 prosent.

Dyr i bilen: 1 prosent.

Snakke med andre: 1 prosent.

Vet ikke: 1 prosent.

Annet: 2 prosent.

(Spørsmålet er formulert slik: Hva tror du er mest farlig i forhold til sikker kjøring?)

Fikk du med den denne? I en lærebok til førerkortet står det at mange ulykker skjer i perioden før kvinner får mensen.

Mørketall

EN TING OM GANGEN: Ikke gjør to ting samtidig. Bilkjøring krever at du er fokusert om denne oppgaven, råder Guro Ranes i Vegdirektoratet. –Hvis ungene bråker, mobilen ringer, du er trøtt eller skal gjennomføre en krevende telefonsamtale, kjør til siden. Foto:Knut Opeide,Knut Opeide

– I cirka 20 prosent av de ulykkene vi har gransket i vårt distrikt er det distraksjon som er årsaken. Det er et lavt tall, men det vi har klart å dokumentere. I en undersøkelse i USA, med kamera plassert i ungdomsbiler, fant man at seks av ti ulykker skyldtes uoppmerksomhet, sier Hans Christian Østrem i Statens vegvesen Region øst.

Her er hans råd: Planlegg turen på forhånd, ikke regn med å ordne ting underveis inne fra bilen. Planlegg eventuell mobilbruk, bruk av GPS, matinntak, drikke og forholdene for barna FØR du reiser.

Kan du reglene for mobilbruk i bil? Her er reglene.

Sving til siden

– Når de spurte i undersøkelsen oppgir hva de tror er farligst, er det grunn til å tro at de har krysset av for det de selv har opplevd. De aller fleste har opplevd å være trøtt når de kjører bil og hva det vil si, og mange har kanskje også erfaring med at tasting og lesing på mobilen har påvirket kjøringen. I alvorlige ulykker er det vanskelig å finne ut med sikkerhet om den skyldtes distraksjon, men tallene her gir en indikasjon som ikke virker urimelig, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet Guro Ranes i Vegdirektoratet.

Tilltsforhold

UP-sjef Runar Karlsen sier at politiet har nulltoleranse dersom bilen kommer over i motsatt kjørefelt.

– Da sjekker vi hvorfor, og jeg er overbevist om at om det skyldes at vedkommende er trøtt, blir det anmeldt.

UP kontrollerer cirka 2500 kjøretøy hver dag, og i tillegg er de ute og kjører på veiene.

– Vi bruker kikkert for å se om førere bruker mobilen. Likevel, det blir på en måte bare stikkprøver av de mange millioner kjøreturene som foretas hver dag. Sånn er det heldigvis, ellers ville politiet sett alle hele tiden. Å kjøre bil er basert på et tillitsforhold de enkelte imellom og mellom bilføreren og staten. Alle må ta felles ansvar for sikker trafikkavvikling. Så er våre kontroller en trussel mot de potensielt farlige sjåførene, sier UP-sjefen.

Les: Derfor er smarttelefoner livsfarlige.

Verst mellom 40 og 49 år

Undersøkelsen fra veivesenet viser at personer i alderen 40–49 år oftest har vært utsatt for å komme over i motgående kjørefelt. De yngste (18-29 år) rangerer sminking og at føreren har dårlig tid høyere enn de eldre (50+).

De eldre rangerer det å lese avisen og fluer/veps i bilen høyere enn de yngre.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder