FRUSTRERENDE: Baksetesjåfører gjør mer enn å irritere, de øker også faren for ulykker Foto: ISTOCKPHOTO

«Baksetesjåfører» øker ulykkesrisikoen

(VG-Nett) Er du en klassisk «baksetesjåfør» gjør du kanskje mer skade enn gagn.

Brede Lie Reime
ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

En undersøkelse kalt «Driver Distraction study» utført på bestilling av det engelske forsikringsselskapet Esure, viser at baksetesjåfører kan utgjøre en reell risiko i trafikken. Sjåføren blir rett og slett så distrahert at han eller hun har opptil 60 prosent høyere sannsynlighet for å havne i en ulykke.

Undersøkelsen, som bestod av et utvalg på ett tusen sjåfører, fant dessuten at 51 prosent hadde blitt regelrett forbannet som følge av «besserwissere» i passasjersetet og ytterligere 40 prosent ble engstelige.

Verst gikk det likevel utover de seks prosentene som tok til tårene.

Unge sjåfører er ikke overraskende de som lar seg affisere mest. Av disse kunne 64 prosent fortelle at de hadde blitt sinte og 14 prosent gråt i ren affekt.

Les: Dette er det farligste du gjør i trafikken

- Vi har ikke gjort noen tilsvarende undersøkelser hos oss, sier seniorforsker Dagfinn Moe i avdeling for transportforskning i SINTEF.

- Men poenget er uansett distraksjon. Den sosiale konteksten i bilen kan få sjåføren til å involvere seg for mye og på den måten stjele oppmerksomhet fra selve kjøringen. Kjøring består i å observere og å analysere omgivelsene, bedømme avstander, tidsluker og andre objekters hensikter. Det er heller ikke alltid andre trafikanter oppfører seg slik man skulle forvente.

Kvinner reagerer mest

Noe overraskende kanskje, er det kvinner som blir mest oppbrakt av kritikk bak rattet med 55 prosent, mot 47 prosent menn.

Og hvem er den verste baksetepassasjeren? Partneren selvsagt, som med sine 27 prosent leder med god margin over mødrene med 17 prosent. Far kommer inn på delt tredjeplass sammen med barna, begge med 14 prosent.

Av de resterende lar vi oss irritere mest av uerfarne og yngre sjåfører, og ikke minst dem uten sertifikat.

- Kan'ke du snurpe igjen smella di, du maser som et lokomotiv

Det er ikke bare irritasjon som leder til ulykker. At praten går i bilen er også en risikofaktor. Menn er de største syndebukkene når det kommer til å ta øynene fra veien under samtaler, 47 prosent av de spurte mot 38 prosent kvinner.

Ved å måle hjerneaktiviteten til billister fant forskerne bak undersøkelsen at konsentrasjonen om kjøringen kan falle med så mye som 37 prosent dersom man følger en samtale samtidig som man kjører.

Konversasjon stjeler fra arbeidsminnet som man bruker som sjåfør, Dagfinn Moe påpeker at alvorsgraden varierer med omgivelsene.

- Tett trafikk og høye hastigheter er mer kritiske enn om man kjører på en vei der man har god oversikt og få medtrafikanter eller andre momenter å ta hensyn til.

14 prosent av de spurte i den engelske undersøkelsen svarte dessuten at de hadde havnet i en ulykke eller nestenulykke som følge av at de ble distrahert av en baksetesjåfør. Dermed kan det være en fordel å begrense samtalen når trafikken er hektisk.

Hva med deg selv?

Til tross for at de fleste av oss lar oss irritere, svarte så mange som ni av ti at de selv var baksetesjåfører når det var noen andre som satt bak rattet.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder