NEDADGÅENDE TREND: Nullvisjonen er ikke nådd, men vi ser en positiv nedadgående trend. Direktør i Trygg Trafikk Kari Sandberg mener man trenger restriksjoner for å få ned ulykkestallene. Foto: ERLEND AAS/SCANPIX, Kilde: SSB

Færre mister livet i trafikken

... Men fortsatt langt igjen til nullvisjonen

(VG Nett)Ferske tall viser at elleve færre ble drept i første halvår trafikken enn i samme periode i fjor.

Brede Lie Reime
ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

Foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) sier at 84 personer har mistet livet, og 279 har blitt hardt skadet i første halvdel av 2011. Dette er elleve færre omkomne enn i de første seks månedene i fjor

Summen for årets første seks måneder i 2010 var 95 omkomne og 323 hardt skadede. Gjennomsnittet for tiårsperioden 2002-2011 er 111 omkomne og 423 hardt skadede.

LES: Dette gjør du hvis du kommer først til ulykken

- Generelt må man se på utviklingen over lengre tid, men vi ser en nedadgående trend. Det er likevel fortsatt et stykke igjen mot nullvisjonen, sier direktør i Trygg trafikk Kari Sandberg.

Hun mener holdningsskapende tiltak er viktig, men ikke tilstrekkelig til å nå målet.

- Vi må ha restriksjoner, og tiltak som reduserer hastighet, gjennomssnittmålinger av fart og strengere prikkbelastningsordning er noen av tiltakene. Dessuten kommer det også klare nedre grenser for andre rusmidler enn alkohol fra neste år, og politiet får nytt utstyr til å teste for dette.

LES: NAF; -Frys prikkordningen
LES: Dobbel straff for ferske sjåfører

568 ulykker i juni

I løpet av juni i år registrerte politiet 568 ulykker i trafikken. 21 mennesker omkom, og 800 ble skadet. 73 ble hardt skadet i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt.

Tilsvarende tall for juni i fjor viste 597 ulykker der 30 mennesker mistet livet og 64 ble hardt skadet. Tallet på drepte og hardt skadede er senere justert til henholdsvis 31 og 79.

Junigjennomsnittet for de ti siste årene er 25 drepte og 102 hardt skadede.

Av de 21 omkomne i forrige måned var det 18 menn og 3 kvinner. 8 av de omkomne var bilførere, 4 bilpassasjerer, 4 motorsyklister, 1 mopedist, 3 syklister og 1 fotgjenger.

Statistikken så langt i 2011 viser at yngre bilførere er overrepresentert i forhold til resten når man tar hensyn til størrelsen på trafikantgruppen. 24 drepte trafikanter var mellom 18 og 34 år, det utgjør nær 30 prosent.

- Ungdom er innblandet i rundt 25 prosent av ulykkene, men utgjør kun rundt 12 prosent av trafikkantene, sier Sandberg.

Færre omkomne bilførere hittil i år

Foreløpige tall for januar til juni i år viser at 40 bilførere har mistet livet i trafikken, 31 menn og 9 kvinner. Dette er en nedgang på 26 prosent i forhold til samme periode i fjor, der 54 bilførere mistet livet (45 menn og 9 kvinner).

- Utslag som dette sett kun over en måned kan være tilfeldige sier, Sandberg.

Gjennomsnittet for årets seks første måneder i femårsperioden 2007-2011 var 50 drepte bilførere.

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene.

Om lag 28 prosent av personene som har blitt skadet i trafikken så langt i år, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadede personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadet.

Alle tall og informasjon er hentet fra SSB

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder