INN TIL REPARASJON: Fra januar 2016 skal nærmere 150.000 Audi-, Skoda- og VW-modeller inn til reparasjon i Norge. Vegdirektoratet skal kontrollere at ingen biler glipper i tilbakekallingen. Her testes utslippene til en VW-modell hos de amerikanske miljømyndighetene. Foto: Nick Ut , TT NYHETSBYRÅN

Volkswagen-jukset: Vegvesenet: Blir ikke bilene fikset kan de bli avskiltet

Strengere kontroll med bruktimporterte biler

Må sikre at alle møter opp

Vegdirektoratet er tungt inne som overoppsyn i
tilbakekallings-aksjonen som Volkswagen nå er i gang med.  Bilene som ikke blir reparert, risikerer avskilting.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Torsdag påla de tyske veimyndighetene Volkswagen å tilbakekalle 8,5 millioner biler i EU og EØS-området. Det betyr at saken også i Norge løftes til høyeste kontrollnivå av myndighetene.

Sjekk: Er din bil rammet? Tast inn bilnummer her.

Senioringeniør Erik Sætre ved kontor for kjøretøygodkjenning i Vegdirektoratet sier til VG at Harald A. Møllers plan for å innkalle de cirka 150.000 norske bilene til utbedring av feilen nå tar mer form av en tilbakekallingsaksjon, som normalt bare omfatter reparasjoner av feil med sikkerheten i bilene.


– Bilene er EU-godkjent og det vil si at de er typegodkjent av tyske veimyndigheter, KBA. Denne brukes av alle EU- og EØS-land. Derfor er det like prosedyrer som nå vil gjelde i alle land er bilene går, og pålegget om tilbakekalling vil gjelde for Norge, sier han.

Prosedyrene er regulert i typegodkjenningsdirektivet.

Hør podcast: Tror Volkswagen kan gå konkurs

– Når løsningen er klar, må vegdirektoratet sammen med importøren sikre at alle biler som går i Norge blir kalt inn og utbedret. Det kan være mange biler som er bruktimportert privat, og som hverken Harald A. Møller eller fabrikken vet hvor er. Disse må vi spore opp via understellenummer og tekniske data. Vi finner, og Møller innkaller disse, sier Erik Sætre.

Volkswagen-importøren understreker at de bruktimporterte bilene som går i Norge vil bli ivaretatt på samme måte som biler importert via Harald A. Møller.

– Vi er godt i gang med å etablere direkte kontakt med de berørte eierne, opplyser informasjonssjef for Volkswagen, Anita Svanes.

Les steg for steg-oppsummering av dieseljuks-saken nederst i artikkelen.

Les også: Frykter at feilen vil gi tregere biler

Må sikre at alle møter opp

FØLGER MED: Senioringeniør Erik Sætre ved kontor for kjøretøygodkjenning i Vegdirektoratet. Foto: Vegdirektoratet ,

Etter at tilbakekallingsaksjonen er gjennomført, må importøren dokumentere hvilke biler som har vært reparert, og at de har fått med seg alle.


– Hvis noen unnlater å møte opp til verkstedtimen, kan bilene i siste instans bli begjært avskiltet, enten fordi den ikke er i forskriftsmessig stand, eller i henhold til typegodkjenningen, sier Erik Sætre.

Erfaringsmessig møter de fleste opp til tilbakekallinger, er vegdirektoratets erfaringer.

– Folk ønsker normalt å få utbedret feil ved bilen sin, men vi vet ikke om alle vil prioritere en slik reparasjon like høyt som for eksempel reparasjon av en airbag.

Les: Slik avslørte de jukset.

Teknisk løsning ikke klar

Det er fortsatt ikke kommet opplysninger om nøyaktig hva Volkswagen skal gjøre for å få Audi-, Skoda, Seat VW-modellene som går i Europa innunder loven. De tyske transportmyndighetene har nå godkjent handlingsplanen for tilbakekallingen, og sagt at det er trygt å bruke bilene.

- Det jobbes kontinuerlig med de tekniske løsningene som skal godkjennes av ansvarlige myndigheter, skriver Harald A. Møller i en pressemelding i dag.

BRUKTIMPORTERE BILER IVARETAS forsikrer informasjonssef for Volkswagen, Anita Svanes. Foto: Harald A. Møller ,

Importøren opplyser at reparasjonen av bilene starter i januar 2016, men at det hverken er farlig eller forbudt å bruke bilene akkurat som før.

Ifølge det norske Vegdirektoratet, som viser til informasjon til KBA, skal reparasjonen være:

** Endring av software og kontrollenhet på 1,2-motorene.

** Endring av software på 1,6- og 2,0-motoren.

Lese litt mer om meandre bilmerker? Her er vinnerne og taperne i årtes statsbudsjett.

Dette skjer fremover

Vegdirektoratet beskriver videre prosedyr slik:

Etter at Volkswagen har lagt frem den tekniske løsningen som skal sikre at bilene blir i henhold til forskriftene og så tett opp til det bilen er typegodkjent med, blir bilen testet på nytt. Da vil KBA lab-teste om motorene tilfredsstiller krav til forbruk og utslipp i EU-syklusen, etter de såkalte Euro 5-kravene. Så kan bilenes typegodkjenninger videreføres, med eller uten endringer.

Kravene til NOx er 180 mg/km for Euro 5 og til sammenligning 80 mg/km i de nye Euro 6-kravene, som trådte i kraft i november i fjor.

Det er nå nesten fire uker siden de amerikanske miljømyndighetene avslørte at Volkswagen har solgt 10,7 millioner biler verden over med en datainstilling som gjør at bilene «merker» at de blir testet i laboratorium, og dermed reduserer utslippene av NOx så lenge testen pågår. Ved vanlig kjøring skal bilene ikke bruke denne innstillingen, slik at de helseskadelige utslippene er langt høyere enn typegodkjenningen skulle tilsi (les mer nederst i artikkelen).

ETTERFORSKES FORTSATT: Målingene utføres ved laboratoriet Haagen-Smith Laboratory til California Environmenal Protection Agency (EPA), i El Monte i Los Angeles. Foto: Hanne Hattrem ,

2016-modeller tilbakekalles i USA

Volkswagen-importøren i Norge understreker at nye biler i Norge ikke er rammet, selv om 2016-modeller med toliters diesel skal innkalles i USA.

Informasjonssjef i miljømyndighetene som håndterer VW-saken, Dave Clegen i Environmental Protection Agency (EPA)/California Air Resources Board (CARB), opplyser til VG at Volkswagen har frist til 20. november med å utarbeide en tilbakekallingsplan for bilene med 2,0-liters dieseler.

– De må lage et forslag som skal godkjennes av ARB og de amerikanske miljømyndighetene EPA.

Clegen opplyser at Volkswagen fortsatt har en rekke spørsmål de må svare på overfor amerikanske myndigheter. Etterforskningen pågår fortsatt, opplyser EPA i California.

Les også: Amerikanske myndigheter tar i bruk det hemmelige dataprogrammet for testing av samtlige biler.

Her er VW-saken:

* I 2013/14 startet ICCT (International Council on Clean Transportation) forsøk sammen med West Virginia University for å måle virkelige NOx-utslipp fra dieselbiler i USA. Hypotesen var at de europeiske bilene ville klare seg bra.

* Tre tilfeldige biler ble valgt, VW Passat og Jetta, samt BMW X5. Testene viste at NOX-utslippet fra Jettaen var opptil 35 ganger høyere en sertifisert. Myndighetene varsles om de bekymringsfullt høye utslippene.

* NOx (nitrogendioksider) dannes ved forbrenning av fossile brensler, og er ansett for å være helseskadelig/dødelig. Dieselbiler har jevnt over høyere utslipp av NOx enn bensinbiler.

* Fra 2014, da undersøkelsene startet, har myndighetene (Environmental Protection Agency/EPA) utført en rekke avgassmålinger og diskusjoner med VW om hvorfor bilen hadde så høye utslipp.

* VW forsøkte å forbedre partikkelfilteret og montere en «NOx-fanger» i en innkallingsaksjon, men resultatene viste ikke mye bedring på NOx-utslippet.

* I et møte den 3. september innrømmer VW at de siden 2009 har utstyrt dieselbiler i USA med en defeat devise (programvarekommando) for å manipulere de offisielle avgassmålingene.

* Det er foreløpig ikke kjent hvordan bilen oppdaget at den var i en målesituasjon, og eksakt hvordan motoren ble innstilt for å redusere utslippene av helseskadelige stoffer i labtest.

* 22. september blir jukset globalt da Volkswagen opplyste at 10,7 millioner biler solgt verden over, har programvaren som skal pynte på utslippene. Dette omfatter 5 millioner VW, 2,1 millioner Audi og 1,2 millioner Skoda. Også Seat og VW nyttekjøretøy er solgt med softwaren.

* Betegnelsen på dieselmotoren er EA189. Den er tilgjengelig både som 1,2-, 1,6- og 2,0-liter. Bare motorer som tilfredsstiller Euro 5 er rammet, ikke nye motorer som tilfredsstiller Euro 6-krav.

* 23. september trekker Volkswagens toppsjef Martin Winterkorn seg.

* 3. desember blir det klart at de berørte bilene i Norge er 77.580 VW, 27.649 Audi, 19.947 Skoda og 21.963 VW nyttekjøretøy (Caddy). Eierne vil bli kontaktet.

* VW AG har fått nå fått godkjent handlingsplanen for hvordan situasjonen skal håndteres, av tyske myndigheter.

* De tekniske løsningene er ikke klare. Disse må godkjennes av det tyske veidirektoratet, KBA, før oppgraderingen av bilene starter. Tidsforbruket på arbeidet estimeres fra 1 til 2 timer per bil.

* En eventuell avgiftsendring kommer an på eventuelt nye verdier for utslipp. Toll- og avgiftsdirektoratet avgjør så om de vil beregne nye avgiftsklasser for bilene, og hvordan de vil kreve inn eventuelle høyere engangsavgift.

* Regjeringen har forsikret bileierne om at de slipper nye avgiftskrav, dersom det skulle vise seg at bilene forurenser mer enn det ble lagt til grunn da engangsavgiftene opprinnelig ble beregnet.

* I USA kan det bli bøter for hver av de ulovlige bilene, og det er varslet gruppesøksmål.

* VW-aksjene har falt kraftig. 17. september var selskapet verdt nesten 90 mrd. Den 3. oktober var verdien 46,5 milliarder.

Kilde: EPA, ICCT og Harald A. Møller

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder