LUFTFORURENSING: Forskere mener at luftkvaliteten i Oslo er til tider så dårlig at flere med hjerte- og lungeplager dør kort tid etter dager med ekstra høy luftforurensning. Foto: Terje Bringedal , VG

Fem spørsmål og svar om de utskjelte dieselbilene

Hvorfor er egentlig dieselbiler helsefarlige? Vil de falle i verdi? Blir det dyrere å fylle dieseltanken?

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Svarene varierer ut fra hvem du spør. Men Norge er dømt i Efta-domstolen fordi byene har for høy luftforurensning, og dieselbiler får mye av skylden.

1. Hvor skadelig er egentlig dieselbiler for folks helse?

– I Norge, ifølge våre tall, bidrar luftforurensing til at cirka 300 personer årlig dør for tidlig, mens tall fra European Environmental Agency (EEA) antyder at det kan dreie seg om rundt 1900 for tidlige dødsfall årlig. Her er det store usikkerheter, og forskjellige måter å regne på. Luftforurensing rammer først og fremst personer som har hjerte-kar og lungesykdommer, sier Magne Refsnes, seniorforsker ved Avdeling for uteluft og støy på Folkehelseinstituttet.

Les også: Diesel er farlig for astmatikerne

Dieselbiler slipper nemlig ut nitrogenoksider (NO og NO2, omtalt som NOx.) Høye konsentrasjoner av NOx gir luftveislidelser, allergi, og forsurer luft, jord og vann. Bensinbiler slipper gjennomgående ut langt mindre av dette enn dieselbiler, men de har i snitt større utslipp av klimagassen CO₂.

Husker du? Tror dieselskandale bidro til EU-dom mot Norge

– I grisgrendte strøk er ikke utslippene fra dieselbiler helskadelige fordi nivåene er mye lavere, sier Refsnes.

Internasjonalt er dieseleksos også klassifisert som kreftfremkallende.

Les også: Dødelig dårlig Oslo-luft

– Ikke bare blir syke mennesker sykere, men også friske mennesker risikerer å pådra seg sykdom når de blir utsatt for NO2 (NOx) og svevestøv over tid, sier Bo Gleditsch, assisterende generalsekretær i Astma og Allergiforbundet.

2. Hvorfor har dieselbiler vært avgiftsvinnere i flere år, når de er så miljøfiendtlige?

Fordi de har lavere CO₂-utslipp. I 2007 kuttet den rødgrønne regjeringen avgiftene på dieselbiler kraftig for å stimulere til kjøp av biler med lavere CO₂-utslipp. Året etter ble årsavgiften redusert for dieselbiler med partikkelfilter. Men så viste det seg at dieselbiler slett ikke var så gunstig for miljøet likevel og avgiftene gikk opp igjen.

Dieselbiler utgjør 47 prosent av personbilene og 92 og 95 prosent av henholdsvis varebiler og lastebiler, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Kjøpe bil? Dette bør du velge nå

Ifølge Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes landsforening, står diesel personbiler for rundt 27 prosent av NO2-utslippene.

– Heldigvis har utslippene blitt redusert mye de siste årene, og ved å fase ut gamle biler og få nye lavutslippsbiler inn på markedet så vil NO2-problemet løse seg selv om noen år, sier han til VG.

Oslo Ap: – Dropp kjøp av dieselbil

BILLIGERE: Du betaler jevnt over mindre for å fylle tanken med diesel enn bensin. Foto: Frank Ertesvåg , VG

3. Vil det fortsatt være billigere å fylle diesel enn bensin?

Ja, det tror vi, men mindre enn i dag, sier Erik Andresen.

Her kan det nemlig være ting på gang.

– Politikerne har uttalt at de vurderer å øke veibruksavgiften på diesel, mens grønn skattekommisjon har foreslått å senke veibruksavgiften på både bensin og diesel, sier Inger-Lise Melby Nøstvik, generalsekretær i Norsk Petroleumsinstitutt (NP).

Statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet viser til at det i enigheten om bilavgifter mellom samarbeidspartiene er en målsetting om at alle fossile drivstoff på sikt ilegges veibruksavgift gradert etter energiinnhold i drivstoffet, men at det ikke sies noe om nivå.

Han påpeker at NOx-komponenten skal beholdes og økes, men at det må ses i sammenheng med at andre komponenter i engangsavgiften som effekt og vekt, reduseres.

4. Vil dieselbilene stupe i verdi?

Leasingselskapene, som lever av å prikke inn riktig bruktbilpris for biler tre-fire år frem i tid, sier de ikke registrerer prisnedgang. De ser heller ikke noen dramatiske utslag komme de nærmeste årene.

Men, en bybil med dieselmotor vil falle mer i verdi enn andre biler, blant annet fordi den egner seg dårlig til småkjøring, og at det er bedre å bruke elbil eller ladbar hybrid i by.

NAF advarer om at markedet kan reagere med prisfall på alle de forskjellige signalene som kommer fra politikerne.

5. Hva skjer i de store byene?

Oslo har nylig hasteinnført forbud mot dieselbiler på kommunale veier i Oslo på dager med høy luftforurensing. Da vil man også stenge kommunale parkeringsplasser i sentrum. Kommende vinter vil Statens vegvesen innføre miljøfartsgrenbse på 60 kilometer i timen på alle riksveiene i Oslo, unntatt E6. Permanente gebyrbaserte lavutslippssoner vurderes og bystyret har programfestet at de vil gjøre hele Oslo sentrum innenfor Ring 1 bilfritt i løpet av bystyreperioden.

Sjekk kartet over Oslo: Slik vil bilfritt-kartet se ut innen 2019.

Bergen har rushtidsavgift hele året og datokjøring på dager med høy forurensing. Byrådet har foreslått å erstatte datokjøring med å femdoble rushtidsavgiften til 225 kroner for en passering og gratis kollektiv transport. Det vurderes miljødifferensierte bompenger.

Trondheim innførte avgift i rushtiden allerede i 2010. Her skal piggdekkavgiften gjeninnføres neste vinter, og man har en akuttplan som åpner for piggdekkforbud i indre sone ved høye verdier av svevestøv samt nedsatt fart på riksveiene under slike forhold. Men det er ingen planer om dieselforbud.

I Stavanger er det ingen planer om dieselforbud eller datokjøring og man har heller ikke innført rushtidsavgift eller piggdekkavgift.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder