ØRRET PÅ KROKEN: Les ekspertenes råd om hvordan du kan få ørret som denne på kroken. Denne ble tatt i Tana-elven. Foto: VG

Slik får du napp i ferskvann

Les dette og sjansen får å få ferskvannsfisk til middag øker dramatisk.

Øystein Larsen-Vonstett
ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

VG har utfordet fiskeekspert Øyvind Fjeldseth på å komme med de viktigste tipsene for å lykkes med å få fisk i ferskvanns sjøer eller elver. Hvor står de forskjellige fiskeartene, hva slags agn bør du bruke og hvordan biter fisken.

Tett på nett:Spør fiskeekspertene Øyvind Fjeldseth og Steinar Paulsen Tett på nett i dag kl. 10!

Hvor finner du fisken?

Fisk er rasjonelle dyr - de oppholder seg der de får den beste kombinasjonen av trygghet og mat sett opp mot hvor mye energi de bruker på å få tak i det.

Særlig i elver er effekten strøm viktig - det koster energi å holde seg der, på den annen side kan fisken i større grad vente på at maten så å si kommer drivende mot den. Fisken velger derfor plasser som gir bra fødetilgang samtidig som det ikke koster for mye å stå der. Rett i forkant og bakkant av store steiner, og på brekkene ut av store høler er klassisk gode plasser.

I små vassdrag med litt undergravde bredder er det gode skjuleplasser kloss inntil land, så en skal alltid fiske av disse områdene før en en gang vurderer noe annet!

# Horisontalt

Generelt er plasser rundt odder og langs kantene av grunner og marbakker samt sivkanter i innsjøer gode. Her kan fisken søke ly i "dypet" (eller i sivet) for så å ta seg korte eller lengre turer inn der maten er for å spise.

# Vertikalt

Det er praktisk talt alltid mest mat nede ved bunnen/"midt" i vannet. Dette gjelder for fisker som spiser mye insekter og stor krepsdyr som marflo og skjoldkreps som for det meste oppholder seg på bunnen. For fisk som lever av plankton (bl.a. sik og en del ørret) er maten å finne lengre oppe i vannet - det samme gjelder for de artene som ofte spiser fisk (f.eks gjedde, abbor og stor ørret).

Vår, sommer og tidlig høst er det mange vanninsekter som går fra nymfestadium til voksne insekter - særlig gjelder dette døgnfluer dagtid, og vårfluer på kveldstid utover sommeren/høsten. Under slike forhold vaker gjerne ørret, røye og sik villig - og medfører at fluefiske ofte er godt.

Hva slags utstyr trenger du?

# Stenger, sneller, sener

Her er det mye å velge i, og hva en velger er nokså avhengig av hva en ønsker å fiske etter. Laksefiske er ikke omtalt spesifikt her, men til dette kreves relativt kraftig utstyr sammenlignet med det meste annet av ferskvannsfiske.

En god allround stang er ca 10 fot, og er beregnet for sluker opp til ca 20 gram. Ei snelle som holder ca 200 meter med 0,25 sene er et godt valg. Haspelsneller er absolutt å foretrekke!

Valg av sene er litt avhengig av hva en fisker etter - fisker en primært abbor og moderat stor ørret, holder det med 0.20mm, mens en bør velge ca 0.30-0,35mm om en fisker etter gjedde (blir kanskje litt spedt om de aller største biter på, men går greit til 95% av fisket).

# Slukboksen

Til innlandsfisk er et variert utvalg av sluker og spinnere med vekt fra 5-15 g passelig. Skal en fiske gjedde og laks ligger utvalget på om lag 20-50 g

Wobblere er også bra på innlandsfiske. I jakt på arter som abbor og ørret er størrelser på 5-10 cm passelig. Skal en fiske gjedde er størrelser på 15-25 cm mest anvendelige.

# Jigger

Etter abbor er jigg et effektivt redskap. Størrelser på 5-10 cm er passelig.

# Kroker

Ved meitefiske må en tilpasse krokstørrelsen til de artene en skal fange. Har en meitekroker i størrelse 6 og 8 har en dekket det meste. Ved meitefiske etter ulike karpefiskarter bør krokene være mindre - gjerne størrelse 12 (her er vanlige fluekroker ypperlig).

Husk at en skarp krok fanger mer fisk enn en sløv, så bytt dem ut eller slip dem opp dersom de har blitt sløve.

# Dupper

Duper kommer i mange former. Med mindre en skal bedrive spesialisert meitefiske, holder vanlige korkdupper og fluedupper til det meste. Viktigere enn selve duppen er det at en har på såpass med bly at duppen kan dras under uten alt for stor motstand.

Ved fiske med flue og dupp, finnes det egne fluedupper som gir mindre forstyrrelse i vannet under innsveiving.

# Naturlig agn

Mark, maggot, død fisk, mais til karpefisk

Det suverent vanligste agnet er vanlig meitemark. En kan grave dem selv, eller kjøpe dem i svært mange sportsforetninger. Velg mark som ikke er altfor store - det er ofte bedre med to små enn en stor på kroken. Skal en fiske laks med mark så må en velge de største!

Maggot er et bra agn, men ikke fullt så tilgjengelig sommerstid. Særlig er det egnet til fiske etter ulike arter karpefisk.

Mais høres ikke ut som det mest nyttige agnet - men skal en fiske etter en del karpefisk slik som mort, er det et meget godt agn.

Til fiske etter gjedde, abbor og til dels ørret er død fisk ypperlig agn. Husk at det er forbudt å benytte levende fisk som agn i Norge. Størrelsen på fisken må tilpasses det man tror den fisken en er eter synes det er komfortabelt å svelge - opp til 10 cm for abbor og ørret, og gjerne 20-30 cm eller mer etter gjedde.

Slik får du ørret

Ørret finnes over hele landet, og er bitevillig det meste av året. Blir overflatevannet over 18-20 grader oppholder den seg dypere vder temperaturen er lavere, men tar seg gjerne turer opp i det varme vannet for å fange mat om det er der den er.

"Alt går" til ørretfiske - sluk, spinner, wobblere, mark og flue - alt er bra. Markfiske kan foregå med bunnsnøre, eller hengende under en dupp (1-2 meter fortom er passende).

Markfiske i elv gjøres enklest med kun markkrok og et lite søkke - kast ut og la marken følge strømmen nedover rett over bunnen.

Fluefiske krevere litt erfaring, men ørreten er mange fluefiskeres favorittmål - imitasjoner av døgnfluer og vårfluer, både i voksne og larvestadier er gode valg. Glem uansett ikke at ørreten er en rovfisk som også gjerne tar en godt fisket streamer.

Slik får du abbor

Abbor fanges lettest med små spinnere og jigger, samt med mark eller død agnfisk. Ofte er ikke abboren stort mer enn 15-20 cm, så størrelsen på agn, spinnere o.l må være deretter.

Agner du er det som oftest best å bruke dupp slik at agnet ikke ligger på bunnen. Abbor av normal størrelse er stimfisk - får du en, så er det viktig å få den på land fort slik at du får kastet ut samme sted snarest mulig.

Slik får du gjedde

Gjedde er en storkjeftet og glupsk fiskespiser, så agnet skal være deretter. En kan nesten ikke bruke for store spinnere, sluker og wobblere for å få gjedda på kroken. Store sluker med god overflate, store spinnere og wobblere er derfor alle gode valg. Vær ikke redd for å bruke grelle farger! Fisk langs sivkanter og langs marbakker der gjedda kan ventes å ligge på lur.

Bruker en agnfisk, er det ofte en fordel å benytte en stor dupp, og agnfisk av god størrelse. Får en ikke tak i agnfisk i den innsjøen/elva en fisker, så kan f.eks småmakrell eller hele store sild fra fiskebutikken benyttes. Fest agnfisken midt på ryggen med en treblekrok istedenfor en vanlig meitekrok - da er det lettere å få festet kroken i den harde gjeddekjeften. Husk også stålfortom slik at sena ikke kuttes på de skarpe gjeddetennene.

Gjedda pleier ofte å gå noen få meter med agnet før den stopper og for å sluke den skikkelig, så det kan lønne seg å vente til sena stopper opp før en gir tilslag¿.

Slik får du karpefisk

Karpefisk er ikke all verdens matfisk, men kan likevel være artige å fiske etter - særlig for de yngre. Arter som stam, vederbuk og brasme kan bli 2-3 kilo - og det kjennes i enden av lett utstyr.

Dette er primært agnfiske, der små mark, maggot og mais er gode agn - har du nok agn så kan det lønne seg å lokke til seg fisken ved å kaste en del ut der en har bestemt seg for å fiske.

Krokene bør være små (størrelse 10-12 er OK), og duppene lette. Det finnes mange spesiallagde dupper til dette fisket, men generelt går det greit med de fleste mindre dupper - selv om en antennedupp eller waggelerdupp kommer godt med, da de gir svært liten motstand når fisken tar.

Fisker en etter stam, kan også små spinnere og ulike nymfer (fluefiske) være bra.

Slik får du ålefisk

Ålefiske er agnfiske. Enklest er det med mark og bunnsnøre. Ha godt med mark på kroken, og rigg deg til ved mørkets frembrudd - som oftest biter den best i mørke kvelder fra sensommeren av.
Ålen er vanskelig å holde - et tips er å ha med en ullvante, og ha den på når en tar tak i ålen. Krokene sitter gjerne dypt, så om du vil være effektiv, er det raskere å sette på nytt kroksett enn å skjære ut det en allerede har fått fangst på.

Hvordan får du napp i saltvann? Les dagens VG

Foto: Faksimile VG

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder