DYERE: EUs såkalt klimabensin, E10, med ti prosent innblandet bioetanol, bekymrer bileierne, blanmt annet på grunn av høyere pris. Bildet er fra Berlin.

EUs nye klimabensin gir høyere bensinregning

(VG Nett) Bensinen med navnet E10 brer seg i Europa, men bileierne protesterer på grunn av høyere pris og frykt for ødelagte biler.

 • Hanne Hattrem

Artikkelen er over syv år gammel

EUs klimabensin er dyrere og kan skade bilen din, skriver Daily Mail.

- I Finland ble det masse bråk da de innførte den nye bensinen. Bileierne var blant annet usikre på om bilen tålte så høy andel bioetanol, sier generalsekretær i Norsk Petroleumsinstitutt Inger Lise Melby Nøstvik.

Såkalt klimabensin, kalt E10, inneholder ti prosent innblandet etanol. Tyskland, Finland, Frankrike og Storbritannia har innført eller er i ferd med å innføre drivstoffet. I Sverige og i Danmark er bensinen foreløpig parkert. I Norge er den satt på vent i påvente av nye EU-regler.

- Det er nok en stund til vi får E10 i Norge, sier Melby Nøstvik.

Koster mer

Hun sier det er riktig at bioetanol innblandet i bensin gir høyere forbruk og dermed noe høyere kostnad, fordi etanol har lavere energiinnhold enn bensin. Bensinen E5, som enkelte selger i dag har 1,7 prosent lavere energiinnhold, og E10 har 3,5 prosent lavere energiinnhold.

Det betyr at du må tanke litt oftere.

- Mine beregninger viser en merutgift på cirka 400 kroner i året, hvis vi tar utgangspunkt en bil som kjører 15.000 kilometer i året og bruker en halvliter per mil.

Merforbruket vil i dette eksempelet være 26 liter. Men det er viktig å huske på at dette også ligger innenfor det man kan spare rett og slett ved å legge om til en mer økonomisk kjørestil, sier Melby Nøstvik.

De aller fleste nyere biler tåler bensin med opptil 10 prosent bioetanol, og det vil også være snakk om å ha to bensinpumper, slik vi hadde ved overgangen fra blyholdig til blyfri bensin.

SE LISTE OVER HVILKE BILER SOM ER GODKJENT FOR E10.(Lenke til PDF. Kilde: European Automobile Manufacturers Association (ACEA)).

Krav om 3,5 prosent

I dag er det et krav fra norske myndigheter om innblanding av 3,5 prosent biodrivstoff i alt drivstoff. Dette løser de fleste oljeselskapene nå med å blande inn 7 prosent biodiesel i dieselen. Enkelte selskaper har inntil 5 prosent i bensinen, opplyser Melby Nøstvik.

Hun sier at norske drivstoffavgifter ikke stimulerer til økt bruk av biobensin.

- Vi mener avgiftssystemet er litt merkelig. Bioetanol som brukes i bensinen har en full veibruksavgift til staten på 4,78 kroner, mens biodieselen har halv veibruksavgift 1,87 kroner/liter. Vanlig veibruksavgift for diesel er 3,75 kroner per liter. Begge har fritak for CO2-avgift, sier Melby Nøstvik.

Norsk Petroleumsintitutt sier de støtter de langsiktige politiske ambisjonene om økt bruk av biodrivstoff, men dette forutsetter dokumenterte klimaeffekter og økt tilgjengelighet av andregenerasjons biodrivstoff (se faktaboks).

- Norske myndigheter vill innføre et krav på 5 prosent innblanding, men i en høring som er sendt ut nå er dette kravet tatt vekk. Vi tolker det slik at de vil være helt sikre på miljøeffekten og at det ikke blir konflikt med matproduksjon.

Bare det vi må

Bioetanolen som brukes i Norge i dag kommer i hovedsak fra kornproduksjon i Øst-Europa og sukkerplantasjer i Brasil. Biodiesel fremstilles mest fra planter og avfall.

- Men kan ikke oljebransjen selv få fortgang i bruk av mer klimavennlig bensin i stedet for å vente på krav?

- Bransjen gjør det som lønner seg. I starten slapp oljeselskapene avgift på biodrivstoff, noe som ga økonomiske incentiver. Nå er det krav til omsetning, samtidig som avgiftsfordelene reduseres. Det er dermed ikke å forvente at selskapene omsetter mer biodrivstoff enn kravene, sier Melby Nøstvik.

Må være klimavennlig

EU har krav til biodrivstoff, og jobber nå med nye krav. Klima- og forurensningsdirektoratet akkurat avsluttet en høring om forskriftsendring, for å få disse på plass i Norge.

Kravene er en del av EUs fornybardirektiv, som Norge må følge opp via EØS-avtalen.

- Kravene skal sikre at biodrivstoffet virkelig er klimavennlig. Det er ikke gitt at ethvert biodrivstoff er så miljøvennlig, når man tar inn livsløpet fra produksjon til bruk, sier seksjonssjef for transport og energi i Klif, Siri Sorteberg.

Eksempelvis ville ikke nedhogging av skog for å gi plass til å dyrke planter til biodrivstoff nødvendigvis være klimavennlig.

Skjerpede krav

Kravene til hvor mye mer miljøvennlig biodrivstoffet skal være, vil bli stadig skjerpet, forklarer Sorteberg. Frem til 2017 skal biodrivstoff ha 35 prosent mindre CO2 enn fossilt.
Etter dette skal det ha 50 prosent mindre CO2.

- Regjeringen har sagt at de ikke vil øke kravet til innblanding av biodrivstoff i diesel og bensin i denne omgang. De ønsker å avvente forbedring av det internasjonale systemet for bærekraft. Det diskuteres i EU hvordan kriteriene bedre kan hindre konflikter med matproduksjon. Nye ting vil være å inkludere indirekte klimaeffekter av endret arealbruk.

Les også

 1. Bensinsalg ned og dieselsalg opp

  Salget av bildrivstoff i form av bensin og diesel økte i fjor med 0,6 prosent.
 2. 98-oktan forsvinner ikke fra pumpen - på lang tid

  (VG Nett) Selv om høyoktan bensin bare utgjør fire prosent av det totale bensinsalget, vil oljebransjen levere…
 3. Her er de nye bilavgiftene

  (VG Nett) Biler med utslipp på over 240 gram CO2 vil få en avgiftsøkning på drøyt 10.000 kroner.
 4. Bensinbilsalget økte voldsomt i 2012

  Bensinbilsalget har økt kraftig. Stadig flere velger også en bil med trekk på alle fire og gjerne automatgir.
 5. Forsker: - Elbiler kan være verre for miljøet enn bensinbiler

  (VG Nett) Elektriske biler kan føre til større klimautslipp enn både bensin- og dieselbiler, avhengig av hvordan…
 6. Dieseldyr på fremmarsj - kan gi motorstopp

  (VG Nett) Økt innblanding av biodiesel i dieselen har ført til oppblomstring av dieseldyr.

Mer om

 1. Trafikk

Flere artikler

 1. Garanterer at bilene vil tåle det nye biodrivstoffet

 2. Pluss content

  – Bilene vil tåle nytt biodrivstoff

 3. E85 skulle redde klimaet – nå fjernes miljødrivstoffet i det stille

 4. Sliter med nye biodrivstoff-pålegg

 5. Budsjettforliket: Sivs skjulte sjokkøkning: Bio-krav gir 67 øre høyere dieselpris

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder