LITT NED: Bilbransjen foreslår selv at regjeringen ved neste nasjonalbudsjett skiller mellom tunge og lettere ladbare hybrider, og reduserer avgiftene etter to satser. Dermd vil de tyngste øke mest i avgift. Foto: Illustrasjonsfoto: Jan Petter Lynau VG

Bilbransjen vil øke avgiften for ladbare hybrider

En samlet norsk bilbransje vil øke avgiften kraftig for
de ladbare luksus-SUV-ene. Også andre ladbare hybrider kan bli noe dyrere, hvis det blir gjennomslag for forslagene.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

I det reviderte nasjonalbudsjett som ble lagt frem onsdag ble det ikke foreslått endringer i bilavgiftene.

– Det var heller ikke ventet, staten har hatt gode inntekter fra et høyt bilsalg, sier direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening (BIL).

Men ved neste korsvei er det viktig at det gjøres noe med «skjevhetene» i det norske avgiftssystemet, mener bransjen. Nå har samtlige norske bilimportører, med de toneavgivende organisasjonene NAF og Norges Bilbransjeforbund på laget, klare anbefalinger til regjeringen foran neste nasjonalbudsjett.

Et av forslagene er å gjøre de ladbare hybridene dyrere.

– Vi vil redusere avgiftsfritaket for ladbare hybrider. I dag får disse et fradrag i vektavgiften på 26 prosent. Dette foreslår vi å redusere til 20 prosent for bilene under to tonn og til 15 prosent for ladehybridene over to tonn.

Forslaget vil etter det VG erfarer kunne innebære et solid avgiftshopp for de tyngste ladbare hybridene. I forrige statsbudsjett, som gjelder i dag, fikk de ladbare SUV-ene avgiftsreduksjon i opptil 100.000 kroners-klassen. I år har salget av ladbare hybrider har tatt helt at, men eksperter har kritisert «subsidieringen» av de største og tyngste.

– Vi har analysert dette grundig, og kort fortalt er det slik at vektfradraget på 26 prosent er for raust hvis vi sammenligner med en tilsvarende fossilbil (vektfradraget er ment å kompensere for ekstra vekt fra batterier og elmotor hos ladehybridene, red anm.), sier Erik Andresen.

Kjøpe bil? Dette bør du velge nå.

Bellona: Nølende

Bellona-leder Frederic Hauge stiller seg litt nølende til bilbransjens forslag, uten at han har satt seg grundig inn i det.

– Det er en forbedring ved at det differensieres på vekt, men jeg ønsker meg fortsatt et større skille mellom de ladbare hybridene og elbilene, altså de som slipper ut null og de som har utslipp. Det må jo også være pinlig for politikerne at det er bilbransjen selv som foreslår å øke avgiftene for de ladbare hybridene. Det viser hvor skjevt utslag politikken har fått etter det vi kaller Porsche-forliket mellom regjeringen og støttepartiene i fjor, sier Hauge.

Hemmelig liste lekket: Dette er bilene som ruster mest og minst.

Vil senke avgift på bensin- og dieselbiler

STÅR BAK: Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF, sier de står bak bilbransjens forslag til nye avgifter. Foto: NAF NAF

NAF krever at også de gjerrige fossilbilene for folk flest blir betydelig billigere fra neste år, i tråd med det reviderte budsjettet for et år siden.

Kommunikasjonssjef i NAF, Inger-Elisabeth Sagedal understreker at det nå er viktig å sørge for at fossilbilene som slipper ut lite, blir billigere.

– Vi forventer at nasjonalbudsjettet som legges frem i oktober legger opp til å fase ut effektavgiften og legge mer vekt på CO2-avgiften. Konsekvensen er billigere moderne bensin- og dieselbiler av de som slipper ut minst. Selv om vi har startet på et grønt skifte, skjer ikke det over natten. Vi kan derfor ikke glemme fossilbilene, som mange skal kjøpe de kommende årene.

Eksperter: Slutt å subsidiere ladbare million-SUV-er.

– Ikke store utslag for normalbiler

LITE TAP: Totalregnestykket vårt for nye bilavgifter vil gi et lite inntektstap for staten. Det anbefaler vi at tas inn over økte drivstoffavgifter, sier direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening. Foto:

Direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening sier bransjen gir avgifts-anbefalingene basert på fakta og analyser. Blant annet har Opplysningsrådet for Veitrafikken analysert detaljene i bilsalget i januar i år og i fjor, for å sjekke effekten av de forrige avgiftsendringene.

– De fleste forslagene er i overensstemmelse med det regjeringen la frem ved revidert budsjett for et års tid siden, altså å flytte avgiften over på «eksosen».

* Fjern effektkomponenten over to år.

* Ikke rør CO2-komponenten nå.

* Øke NOx-avgiften.

* Ikke endre vektkomponenten i særlig grad.

Konsekvensen dersom bilavgiftene blir slik vi anbefaler er at noen, svært få biler med høy effekt vil bli billigere. Disse betaler likevel en veldig høy engangsavgift. Å flytte avgift fra motor til reelle utslipp vil ikke gi store utslag for en normal familiebil.

Volkswagen er bilmerket som har solgt flest ladbare hybrider hittil i år. Informasjonssjef for Volkswagen, Anita Svanes, sier at avgiftene har virket, og har påvirket folk til å velge mer miljøvennlig.

– Det er derfor viktig at det ikke skapes usikkerhet for bilkjøperne, sier hun.

Forbruksregistrering av 200 ladbare hybrider som firmabiler: Slipper ut tre ganger mer enn oppgitt.

NAF har ikke glemt nullutslippsbilene

– Selvsagt skal vi fortsatt stimulere kraftfullt på nullutslippsbiler, og hydrogenbiler, som kommer. Vi må ikke finne på noe tull med elbilene nå som de også kommer med lengre rekkevidde, sier Sagedal.

Ingenting tyder nå heller på at det skal tulles med elbilenes avgiftsgoder, som regjeringen og støttepartiene ble enige om i fjor:

* Avgiftsfordelene (momsfritak) for nullutslippsbiler beholdes uendret ut 2017. Når momsfritaket er avviklet skal det innføres en tilskuddsordning, som skal trappes ned i takt med teknologiutviklingen.

* Fritaket for engangsavgift for nullutslippsbiler forlenges til 2020.

* Nullutslippsbiler kan ilegges halv årsavgift fra 1. januar 2018 og full årsavgift fra 2020.

* Lokale myndigheter skal avgjøre om nullutslippsbiler skal ha fritak fra parkeringsavgift, gratis tilgang til lading og innføring av begrensninger dersom nullutslippsbilene hindrer kollektivtrafikkens fremkommelighet.

* Halv firmabilbeskatning kan fjernes fra 2018.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder