NY VRI: Først fra 2018 skal årsavgiften betales inn på en ny måte. Den nye ordningen innebærer blant annet terminbetaling og «sesongutmelding». Foto: Jan Petter Lynau , VG

Slik blir den nye årsavgiften

Fra 2018 er det meningen at årsavgiften skal betales
inn sammen med bilforsikringen. Den gode nyheten er at du ikke trenger å betale for «sesongbiler».

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Forsikringsbransjen driver nå dypdykk i de enkelte forsikringsselskapenes systemer for å finne ut hvordan det praktiske rundt den nye innkrevingen skal løses.

Mye av det praktiske er fortsatt ikke ferdig, ifølge Finans Norge, som jobber med å lage grensesnitt for oppslag mot motorvognregisteret på vegne av forsikringsselskapene.

Den nye ordningen skal gjelde fra 2018. Neste år må du betale som nå, til Skatteetaten.

Fikk du med den denne? Fem spørsmål og svar om dieselbilene.

Skal bli mulighet å fordele regningen

Rent teknisk blir det en avgift innunder ansvarsforsikringen, som alle som eier bil må betale.

– Kortversjonen er at det skal legges om fra det vi i dag kaller årsavgift til en avgift som forsikringsselskapene skal innkreve, en trafikkforsikringsavgift. I stedet for å betale til staten, betaler du til bilforsikringsselskapet ditt, sier fagdirektør i Trafikkforsikringsforeningen, Roger Stenseth.

MOT: – Vi vil egentlig ikke ha årsavgiften i det hele tatt. Den må knyttes til vei, ikke være en ren fiskal skatt, sier kommunikasjonsjef i NAF Inger Elisabeth Sagedal. Foto: Erik Norrud , NAF

I den nye ordningen fordeles årsavgiften over samme antall terminer som du har på bilforsikringen. Betaler du en gang i måneden, så fordeles summen for avgiften over de tolv månedene. Eksempelvis er årets avgift på 3135 kroner. Dersom vi hadde hatt den nye ordningen i dag, ville ekstrakostnaden bli 261 kroner i måneden for en som betaler bilforsikringen månedsvis.

Les: Politiet mener dieselbil-forbud kan bli svært vanskelig å håndtere.

Blir mulig «å fryse» årsavgiften

En annen gladmelding til bileierne er at det skal bli mulig å sesongutmelde en bil av årsavgiften, en ordning blant andre NAF har etterlyst.

– Det innebærer at dersom man for eksempel reiser bort halve året, så skal man kunne avregistrere bilen i denne perioden.

NAF har overfor finansdepartementet pekt nettopp på det urettferdige i dagens ordning.

– Eiere av typiske sesongbiler som ikke brukes hele året, for eksempel veteranbiler eller spesielle sportsbiler, skal slippe å betale årsavgift for den tiden bilen ikke brukes, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF.

NAF har også forutsatt i sin høringsuttalelse at det ikke må bli dyrere for bileierne, når forsikringsbransjen overtar innkrevingen.

– Forutsetningen er at det ikke blir ekstrakostnader for forbrukeren. Sluttsummen må være den samme, sier Sagedal.

– Blir det innkrevingsgebyr?

– Nei, sier Stenseth.

Det var i desember 2014 at Finansdepartementet sendte forslaget om omlegging av årsavgiften ut på høring. Bakgrunnen er å effektivisere og forenkle administreringen av årsavgiften.

Les også: Norge er best i Europa på CO2-utslipp, og vi knuser svenskene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder