JO FLERE VI ER SAMMEN: I den lange byggeperioden på to av Oslos mest trafikkerte strekninger skal elbiler med minst to personer få bruke kollektivfeltet. Bra, mener Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforenin. Foto:Norsk Elbilforening,

Jubler for veivesenets elbil-usving: Tror kollektivfelt for single i elbiler stenges for godt

Statens vegvesen har delvis snudd, og åpner nå for at elbiler med passasjer kan bruke kollektivfeltet på E18 i Oslo. – Dette blir permanent, tror Elbilforeningen.

  • Hanne Hattrem

Artikkelen er over fem år gammel

Elbilforeningen er svært fornøyd med at Statens vegvesen nå åpner for samkjøring for elbiler i kollektivfeltet på E18 vestfra mot Oslo, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Elbilforeningen foreslo allerede i fjor høst at når kollektivfeltet blir fullt, bør samkjøring for elbiler være det neste steget.

– Samkjøring vil redusere antallet biler og fortsatt gi en fordel for utslippsfrie biler, sier Christina Bu.

– Permanent

Elbilforeningen ønsker nå at samkjøringen i kollektivfeltet på E18 vestfra og inn mot Oslo blir er permanent løsning for elbilene.

– Vårt ønske er at dette blir en permanent løsning, også etter at veiarbeidet er ferdig. Statens vegvesens tellinger har vist at kollektivfeltet allerede nærmer seg fullt med elbiler. Da forstår vi det slik at det ikke åpnes for single elbiler i kollektivfeltet igjen, sier Bu.

Christina Bu understreker at det hun omtaler som et permanent forbud for elbiler med bare en person kun gjelder strekningen E18 vestfra mot Oslo.

– Det er mange andre strekninger der det overhodet ikke er noe behov for å stenge kollektivfeltene for elbiler.

Er det fullt, er det fullt, og da må bussene få forrang, mener Bu og Elbilforeningen. De tror fremtiden blir bedre for alle dersom det blir mindre kø i kollektivfeltet.

– Hvis man får samkjøringen til å fungere, vil det være bedre for alle trafikantene. Bussene får bedre fremkommelighet, dessuten vil tilgangen til kollektivfeltet fortsatt være et viktig insentiv for de som vurderer å kjøpe elbil, sier hun

Truet og fredet

På flere strekninger i rushtrafikken har det i totakt med eksplosjonen i antall elbiler blitt stadig tettere i kollektivfeltene. Bussbransjen vil ha elbilene ut av kollektivfeltet, de har vært truet av utkastelse, men er blitt fredet og fredet, og lovet fortsatt tilgang.

For en uke siden fattet Statens vegvesen vedtak om at elbiler ikke ville fåtilgang til det midlertidige kollektivfeltet på Ring 3 i forbindelse med tunnelutbedringer.

På E18 ble det lagt opp til full stenging av kollektivfeltet på strekningen Vækerø-Filipstad i rushtiden.

Samtidig varslet veivesenet at de ville vurdere stenging av resten av E18-strekningen fra Asker til Vækerø til høsten. Samkjøring for elbilister i kollektivfeltet ble avvist som alternativ på E18.

Reaksjon

Statens vegvesen har publisert en pressemelding der de sier at de vil foreta en løpende vurderinger av tiltaket, og vil følge nøye med på hvordan trafikksituasjonen utvikler seg. Det kan bli nødvendig å utvide periodene med restriksjoner på strekningen når arbeidene på Granfosstunnelen starter høsten 2015.

Dette reagerte Elbilforeningen, NAF, Oslo-byråd Guri Melby (V), fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H), leder i transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Linda Hofstad Helleland (H) og statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud (Frp) på, ifølge Elbilforeningen.

Elbilforeningen konsataterer at det kun er rettet tiltak mot elbilene i forbindelse med tunnellutbedringene.

– Det er fortsatt ikke antallet elbiler som skaper kø, men dårlig trafikkflyt i forbindelse med enkelte påkjøringsfelter, sier Christina Bu.

Mer om

  1. Elbil

Flere artikler

  1. Nå slår politiet til i kollektivfeltet

  2. Elbiler får ikke kjøre i kollektivfelt flere steder i Oslo

  3. NAF raser: Slik skulle køkaoset vært løst i forkant

  4. Pluss content

    Elbiler mister tilgang til flere kollektivfelt i Oslo

  5. Statens vegvesen: – Anbefaler overhodet ikke å bruke bilen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder