STORTINGET AVGJØR: Forhåndsinnkreving av bompenger avgjøres av Stortinget. Trafikken i Oslofjordtunnelen har vokst i snitt seks prosent i året siden tunnelen ble åpnet i 2000 og er nå oppe i 7000 til 7500 kjøretøy i døgnet.

NAF-nei til bompenger for nedbetalt tunnel

(VG Nett) NAF mener det er bak mål at bilistene skal betale for å kjøre Oslofjordtunnelen etter at den er ferdig nedbetalt.

Artikkelen er over syv år gammel

Organisasjonen reagerer skarpt på at Statens vegvesen foreslår å fortsette innkrevingen av bompenger fram til byggingen av et nytt tunnelløp er vedtatt. Noe som betyr minst tre års forhåndsinnkreving.

- Den ventede trafikkveksten er hovedgrunnen til at Statens vegvesen nå foreslår ikke å avslutte innkrevingen av bompenger, til tross for at prosjektet blir nedbetalt, skriver NAF i et brev til Samferdselsdepartementet.

Bryter prinsipp

NAF viser til at dette bryter med prinsippet om at den som betaler skal ha nytte.

- Dette er nok et eksempel på at man undergraver hele ideen med brukerfinansiering og benytter bompenger på en alt for kreativ måte. Nå som veien er ferdigbygget vil man tydeligvis ikke at folk skal bruke den! Det finnes ikke grenser for hvilke friheter politikerne tar seg hvis de vedtar dette, sier kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal, til VG.

Oslofjordtunnelen ventes ferdig nedbetalt denne høsten.

Penger til ny tunnel

Statens vegvesen på sin side, sier de ønsker å fortsette med bompenger i Oslofjordtunnelen fordi det gir penger i kassen til å finansiere et nytt tunnelløp.

- Hovedårsaken til at vi har foreslått å forlenge bompengeinnkrevingen er å skaffe penger til byggeløp nummer to, men en ønsket bieffekt er at man med bompenger begrenser trafikkveksten, sier Nils-Erik Bogsrud, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, til VG.

Han viser til at det har vært flere ulykker i tunnelen, som har hele syv prosents stigning, og som ble utbedret for 70 millioner kroner etter en brann i 2011.

Må ha ekstra løp

Bogsrud opplyser at EU-regler krever at Oslofjordtunnelen fra 2019 enten må ha et ekstra løp eller en egen rømningstunnel.

- Da er det mye mer økonomisk å bygge løp nummer to - og nå har Samferdselsdepartementet sluttet seg til at vi skal gå videre med å planlegge dette, sier Bogsrud.

Han legger til at de berørte kommunene i hovedsak har sagt ja til forhåndsinnkreving av bompenger.

Statens vegvesen skal også utrede muligheten for en eventuell bro over Oslofjorden.

Ifølge kommende utgave av bladet «Vegen og Vi» vil et nytt tunnelløp inntil dagens Oslofjordtunnel koste rundt 2,8 milliarder kroner mens en ny firefelts bro nord eller sør for Drøbak ligger på mellom syv og ti milliarder.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder