LANGT FREM: Opels nye elbil Ampera er vist frem, men vil ikke være en bil til overkommelig pris før om mange år. Et eksempel på hviorfor SVs forslag om bensinforbud er urealistisk. Foto: Hanna Hatterm

- Bensinbilforbud er urealistisk

SV-forslag fem år for tidlig, sier teknologiforsker

SVs ønske om full stopp i salget av nye bensin- og dieselbiler, er ikke realistisk, mener SINTEF-forsker.

  • Martin Nilsen
ARTIKKELEN ER OVER TI ÅR GAMMEL

Utviklingen av ny teknologi som er nødvendig for å innfri en slik ambisjon, vil ta lenger tid.

Det tar minst fem år å utvikle et nytt kjøretøy. De bilene som nå er på tegnebrettet, er tidligst å finne i butikken i 2015. Infrastruktur for alternative drivstoffer og ladestasjoner er også store løft.

SV vedtok på sitt landsmøte sist helg å ha en målsetning om at salg av nye biler drevet på fossil bensin eller diesel skal forbys fra 2015.

Hva mener du? Tror du forslaget er realistisk?

På spørsmål fra Aftenposten lørdag om et slikt forbud er særlig sannsynlig, svarte SV-leder Kristin Halvorsen:

- I 2015 er sannsynligvis teknologien kommet så langt at det er fullt mulig å levere utslippsfrie biler. SV vedtar nå dette som et mål, men det må selvsagt skje i samarbeid med andre land.

Halvorsen gjentok sine påstander i Redaksjon En i NRK 1 mandag kveld, men får nå sterk motbør:

Steffen Møller-Holst, forskningsleder ved SINTEF Materialer & kjemi som i mange år har fulgt utviklingen av ny teknologi i internasjonal bilindustri, er ikke enig i finansministerens analyse av situasjonen:

Les:SV ønsker bensinbilforbud fra 2015

-Overoptimistisk

- Forslaget fra SV er etter min mening overoptimistisk, kanskje ikke i forhold til forventet teknologisk utvikling, men når det gjelder prisen på de nye kjøretøyene. Bensin og diesel vil være viktige drivstoffer også etter 2015, men da primært i biler med hybrid-systemer, sier Møller-Holst.

- Hvis man helt skal forby salg av bensin- og dieselbiler i 2015, må alternativene elbiler, hybrider, biodrivstoff og hydrogen ta over. Biodrivstoff kan maksimalt dekke 30% av transportbehovet, og det betyr at elbiler, hybrider og hydrogenbiler må dekke de resterende 70%, sier han.

Les:Ingen positiv miljøeffekt fra gassbiler

- Alt for dyre

- Året 2015 kommer veldig fort. Det stemmer at elbiler, plug-in hybrider og biler med hydrogendrift er forventet å være utviklet for et kommersielt marked seks år fra nå, men disse vil da være alt for dyre til at de kan erstatte hele dagens bilpark, sier Møller-Holst til VG Nett.

IMØTEGÅR: Forskningsleder Steffen Møller-Holst ved SINTEF mener SV-forslaget er overoptimistisk. Foto: Melinda Gaal

Det er enighet blant bilprodusenter om at man trenger fem år til før de alternative kjøretøyene er konkurransedyktige på pris, sier forskningslederen som er ansvarlig for prosjekter på området og har utarbeidet framtidsscenarier, basert på forventet teknologiutvikling.

Les:Norske bilavgifter kan stoppe nye miljøbiler

Bensin og diesel til 2050

- Vi har tegnet scenarier frem mot 2050 hvor vi antyder et forbud mot salg av bensin- og dieselbiler rundt 2030. Kjøretøyer har en levetid på om lag 20 år, og man vil derfor fremdeles bruke de siste dråper bensin og diesel i årene fram mot 2050, sier Møller-Holst.

- 2015 kommer så raskt at å designe og bygge infrastruktur for alternative løsninger, dessverre vil være en alt for omfattende prosess til at det er realistisk mulig, sier han.

- Infrastruktur for hydrogen i Norge har en kostnad på om lag 12 milliarder kroner. Ladestasjoner for elbiler og hybrider til om lag 20% av bilparken vil koste i størrelsesorden 10 mrd kr. Både batterier og brenselceller er svært kostbare teknologier og det gjør at kostnaden ved å bytte ut kjøretøyene er langt høyere enn det infrastrukturen er prissatt til, mener forskningslederen.

Les:Klimabombe fra Volkswagen

Forbud må vente

- Scenariene våre er basert på den samstemte forventing de store i bilindustrien står bak. Det er klart politiske virkemidler vil være svært viktige, og hvis politikerne virkelig setter alle kluter til, kan man muligens avskaffe bruken av bensin og diesel en gang rundt 2040. Forbud mot salg av nye bensin- og dieselbiler kan derfor tidligst realiseres rundt 2020, sier Møller-Holst.

- Slik ledende miljøer på området vurderer utviklingen, vil plug-in bilene komme inn i markedet få år før hydrogenbilene som er forventet i 2015. Men da ikke som kommersielt konkurransedyktige varianter, de vil fortsatt være for dyre og vil neppe kunne få noen bred innfasing før 2018-2020, sier han.

Les:Slik får elbilen fullt batteri på få minutter

-Lite realistisk

- De to største bilprodusentene General Motors og Toyota vil ha plug-in hybrid biler i produksjon fra 2010-2011, men i veldig små produksjonsserier. De store bilprodusentene går med full tyngde inn for hydrogen og brenselcelledrift på lang sikt. Men for å innfri den ambisjon som her er lansert, står man i fare for å kvele eksisterende produksjonskapasitet for dagens teknologi og påføre bilprodusentene unødige tap, sier han.

- Når den teknologiske utviklingen er kommet så langt at man kan ha drivstoffleksible biler, er det mulig å påby at nye biler skal fra skal være drivtsoffleksible, for eksempel fra 2015. Da må man ha et alternativ til fossilbasert bensin og diesel. Så lenge det er essensen i forslaget fra SV, støtter jeg det fullt ut. Men slik debatten er blitt ser det ut som SV vil sette en bom for noen drivstofftyper. Jeg lesere deres vedtak derimot som at de åpner for drivstoffleksibilitet.

- Det er en mye mer dynamisk tilnærming å åpne for fleksibilitet, sier Steffan Møller-Holst.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder