BYGGER I VEI: Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa kan snart stikke spaden i jorda for supertunnelen. Foto: VG Design

Kleppa bygger hjemvei - for 5,5 milliarder

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) trumfer gjennom byggingen av verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel.

  • Ellen S. Viseth
  • Kjetil Gillesvik
ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

I morgen kommer transportkomiteen med sin innstilling om Ryfast. 12. juni sier Stortinget trolig ja til prosjektet.

Milliardprosjektet vil korte inn reisetiden mellom samferdselsministerens hjemsted Hjelmeland og Stavanger sentrum med over en halvtime. Ikke alle i Ryfylke takker henne for innsatsen:

Kleppa har kjørt et rått politisk spill for å få sin vilje gjennom, mener Leif Nieuwejaar, lokallagsleder i Strand Ap.

Dette prosjektet ville aldri blitt en realitet om ikke Kleppa kom fra Hjelmeland, sier Ole Tom Guse (KrF), ordfører i Forsand kommune.

Hemmeligholdt rapport

Ryfast består av to undersjøiske tunneler som skal binde sammen Stavanger og Ryfylke. Den lengste tunnelen er på 14,3 km, og vil bli verdens lengste, dypeste - og sannsynligvis dyreste - undersjøiske tunnel.

Prislappen på de to tunnelene er beregnet til 5,5 milliarder kroner.

Med en rente på 6,5 prosent, vil totalsummen komme på 9,9 milliarder. Dette skal betales med bompenger.

11. mai i år gikk regjeringen inn for prosjektet. Før det hadde Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet bedt om en ekstern kvalitetsvurdering av prosjektet, en såkalt KS2.

Denne var klar allerede i desember i fjor, men ble holdt hemmelig fram til saken ble fremlagt for tre uker siden.

- Jeg forstår hvorfor. Kleppa unngikk dermed en debatt om nødvendigheten av dette dyre prosjektet, mener Hallgeir Langeland (SV).

HVA SYNES DU OM VEIBYGGING I NORGE? DISKUTER TEMAET UNDER ARTIKKELEN.

Tror ikke på trafikktallene

Utrederne bak KS2-rapporten - Holte Consulting og Vista Analyse - er svært kritisk til Ryfast og mener prosjektet, som har 92 prosent bompengefinansiering, bør skrinlegges.

- Vi mener det er tvilsomt om finansieringsplanen holder, sier prosjektleder for KS2, Jan Erik Horgen i Holte Consulting.

Striden går på trafikkgrunnlaget. Horgen regner med at med en gjennomsnittlig bompengepris på 150 kroner, så vil trafikken bli kraftig redusert.

Dette velger samferdselsministeren å se bort fra.

«Konsulenten sin analyse synes på enkelte punkt å være basert på forutsetninger som det må kunne stilles spørsmålstegn ved.», konkluderer regjeringen.

De støtter seg på Statens vegvesens trafikktall.

Refser ministeren

Ifølge samferdselspolitiker Arne Sortevik (Frp) er Ryfast det første bompengeprosjektet under rødgrønt styre som har blitt realisert med en negativ KS2-rapport.

Kvalitetssikringsrapporter er et verktøy som Finansdepartementet innførte etter flere store kostnadsoverskridelser i samferdselssektoren på 1990-tallet.

- Når det først skjer, er det underlig at det prosjektet befinner seg i samferdselsministerens hjemfylke, sier Sortevik.

VG har bedt Samferdselsdepartementet om å vise til et eksempel som kan avkrefte Sorteviks utsagn. Det har de så langt ikke gjort.

Ektemannen sentral

Lokalt har Ryfast-debatten rast i 30 år. Kleppas ektemann Arne Kleppa har vært en sentral pådriver for prosjektet.

Arne Kleppa har vært daglig leder av Ryfylke-kommunenes veiselskap og medlem i gruppen som utredet mulige finansieringsløsninger for Ryfast.

Likevel har Justisdepartementets lovavdeling slått fast at statsråd Kleppa er habil til å avgjøre Ryfast-saken. Magnhild Meltveit Kleppa avviser kritikk om at hun har forfordelt veien til hjembygda.

- Mitt engasjement går på å følge opp et lokalt prosjekt som er vedtatt av Rogaland Fylkesting av alle partier unntatt SV, sier hun.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder