DÅRLIGE VEIER STØRST ULYKKESRISIKO: Resultatene fra den svenske undersøkelsen utløser en debatt om hvem som skal beskyldes for trafikkulykker; bilistene for å kjøre for fort, eller myndighetene for ikke å utbedre veisikkerheten? Foto: Scanpix

- Dårlige veier farligere enn dårlige sjåfører

(VG Nett) Dårlige veier gir langt større risiko for ulykke i trafikken enn at personen bak rattet kjører uforsvarlig, viser en undersøkelse fra det svenske forsikringsselskapet Folksam.

  • Miriam Johansen
ARTIKKELEN ER OVER TI ÅR GAMMEL

Ved å sammenligne veisikkerheten med andre ulykkesfaktorer, slik som uoppmerksomhet, tretthet eller feilaktig risikoberegning, løfter forsikringsselskapet fram en ulykkesårsak som det hittil har vært fokusert mindre på:

Dårlige veier tar langt flere liv enn dårlige sjåfører som kjører for fort.

Studien omfattet 215 dødsulykker som til sammen tok livet av 285 menneskeliv i 2004. Ved hjelp av tall fra svenske Vägverket ble 93 prosent av trafikkulykkene klassifisert ut fra ulykkesårsak, skriver svenske Automotorsport.

Les også:NAF frykter enda flere hull i veien

Veistandarden avgjørende

33 prosent av ulykkene oppsto som følge av at veiens sikkerhetsstandard var for lav. I 19 prosent av ulykkene skjedde de fordi føreren ikke hadde fulgt reglene og kjørt for fort, ikke brukt bilbelte eller vært påvirket. I 12 prosent av tilfellene var bilens sikkerhetsstandard, slik som for eksempel dekk, ikke god nok.

Den største andelen av ulykkene, 37 prosent, oppsto som følge av en kombinasjon der både sjåføren, veien og kjøretøyet ikke holdt god nok sikkerhetsstandard.

Les også:Her er Norges farligste rundkjøring

- Verre i Norge

NAF frykter ulykkestallene som følge av dårlige veier er enda høyere i Norge, med henvisning til at norske veier generelt er dårligere enn de er i Sverige.

- Veiene i Norge har langt dårligere standard enn de har i Sverige. Og når det er snakk om trafikksikkerhet så arbeider vi etter en tredeling der veiene er minst like viktige for sikkerheten som det sjåføren og bilen utgjør for sikkerheten, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal til VG Nett.

Oj, er det så dårlige veier i Norge?VG Netts lesere diskuterer standarden på norske veier her.

Sikkerhetstiltak

Sagedal nevner flere tiltak som hun mener bør få mer oppmerksomhet fra myndighetene, og bruker begrepet "tilgivende vei" om de veier som er av så lav standard at de utgjør en risiko uavhengig av hvor god sjåføren er.

- Selv de beste sjåfører kan havne i ulykke på grunn av dårlig veibefatning. Veisikkerheten i Norge kunne blitt mye bedre hvis vi hadde fått på plass flere midtdelere, flere veiskuldre, i tillegg til å rydde veiene for eksempelvis trær for å gjør dem mer oversiktelig. Et annet sikkerhetstiltak kan være rumlefelt, som lager lyd hvis sjåføren mister kontrollen over rattet, sier Sagedal.

Kampanje for bedre veier

I Sverige har den oppsiktvekkende undersøkelsen fått Motormännen, som er Sveriges største interesseorganisasjon for svenske bileiere, til å sette i gang en kampanje. Langs farlige veier har det blitt satt opp skilt for å advare bilistene, i tillegg til at skiltene fungerer som en kampanje mot svenske Vägverket, som de mener fokuserer for mye på bilistenes fart og for lite på veisikkerheten.

Også i Norge ruller debatten mellom bilistene og veiene. I forrige uke gikk Statens Vegvesen ut og meldte om at 60 menneskeliv kunne vært reddet fra trafikkdøden hvert år, bare de hadde holdt seg under fartsgrensen.

Samtidig frykter NAF at veiene bare vil bli enda dårligere, uten at Samferdselsdepartementet har øremerket tiltak for å bedre sikkerheten.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder