AVSLØRER DÅRLIG KONTROLL: Rådgiverne Jan Robert Halvorsen og Øystein Bothner (i bakgrunnen) fra Tilsynsseksjonen i Statens vegvesen kontrollerer at EU-kontrollen er riktig utført. For kontrollørene er det like viktig å avdekke at det ikke er påført fiktive mangler som kan koste tusenvis for bileieren å få reparert, som det er å avsløre slurv.

AVSLØRER DÅRLIG KONTROLL: Rådgiverne Jan Robert Halvorsen og Øystein Bothner (i bakgrunnen) fra Tilsynsseksjonen i Statens vegvesen kontrollerer at EU-kontrollen er riktig utført. For kontrollørene er det like viktig å avdekke at det ikke er påført fiktive mangler som kan koste tusenvis for bileieren å få reparert, som det er å avsløre slurv. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Flere biler enn før får kjøreforbud i ny EU-kontroll

Etter at den nye EU-kontrollen med flere sjekkpunkter startet i sommer, har antall biler som blir underkjent i kontrollen økt med 6,8 prosent. Andre halvår i fjor ble det underkjent 347.165 lette kjøretøy.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Med lette kjøretøy menes personbiler og varebiler under 3500 kilo. Skjerpede krav til etterkontroll av feil som avdekkes, og flere typer feil på som gir kjøreforbud, trekkes frem av Tilsyn- og kontrollseksjonen i Vegdirektoratet som hovedårsak til økningen.

– Feil som gir kjøreforbud er en type feil som feil innebærer en umiddelbar fare for trafikksikkerheten eller miljøet, blant annet svært alvorlige feil på bremser, hjuloppheng og styring, sier leder for avdelingen Leif Magne Halvorsen.

Aller flest feil er det på bremser, viser ti på topp-statistikken over feil på kontrollerte biler fra juni og ut 2015. 13,2 prosent av bilene har feil på bremsetromler og -skiver, viser oppsummeringen av 628.920 kontroller. Feil på park- og baklys er nest mest utbredt. 12,6 prosent av bilene har slike lysfeil.

– Dette var biler som måtte kontrolleres på nytt etter utført reparasjon før de kunne godkjennes. I tillegg kommer biler med enklere mangler som eier er ofte kan utbedre selv, og slipper å fremstille bilen for ny kontroll, sier Halvorsen.

Dette er tall fra den nye EU-kontrollen, som ble innført omtrent midtveis i fjoråret.

Se tabeller over de vanligste feilene og årsakene til underkjenning nederst i artikkelen.

Dette skyldes nedgangen i godkjenninger

Samtidig ble det innført et helt nytt datasystem for periodisk kontroll av kjøretøy (PKK), det teknisk korrekte navnet på sikkerhets- og miljøkontrollen.

Med den gamle kontrollen ble 51,6 prosent av de kontrollerte bilene godkjent (person- og varebiler under 3500 kilo) – under det nye kontrollregimet var godkjenningene sunket til 44,8 prosent.

– Vi antar nedgangen først og fremst skyldes at en del feil bedømmes strengere etter nytt regelverk, noe som innebærer at flere kjøretøy enn tidligere må fremvises for etterkontroll av at feilen er utbedret. Det er ikke nødvendigvis slik at det er flere feil enn tidligere. Men det er en del nye kontrollpunkter, spesielt for elbiler og hybridbiler, hvor blant annet ladekabelen må medbringes til kontroll, sier Halvorsen.

– Står det dårlig til med den norske bilparken?

­– Andelen kjøretøy som ikke blir godkjent ved første gangs kontroll er høy, men samtidig viser tallene at kontrollen fungerer ved at feil avdekkes og utbedres, noe som igjen er viktig for trafikksikkerheten. Vi antar at en del bileiere viser bilen på et tidspunkt der det likevel er behov for service, og at det derfor fanges opp en del ekstra feil i forhold til gjennomsnittstilstanden i løpet av et år, sier han.

Mange kjører uten baklys fordi de ikke vet helt hvordan de fungerer: På veldig mange biler må du nemlig fysisk slå på baklyset.

Artikkelen fortsetter under bildet.

FØRER TILSYN: Kontrollørene fra Tilsynsseksjonen har en halv time på seg fra bilen er valgt ut til de satarter kontrollen. En kontroll av EU-kontrollen er ferskvare. Det sjekkes for slurvete kontroller og ikke minst for kontroller der det blir påført for mange feil. Det kan koste bileieren mye. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Har innført ny stikkprøvekontroll

Det er Statens vegvesen som kontrollerer at EU-kontrollene utføres som de skal. Kontrollen av EU-kontrollen foregår på flere måter. Bileieren kan få beskjed om å møte på trafikkstasjonen, eller man kan bli stoppet langs veien. Da gransker kontrollørene om bilen og kontrollseddelen stemmer over ens.

Nylig innførte etaten også en ny type stikkprøvekontroll, fordi det er viktig at kontrollen er ferskvare. Allerede idet utskriften er på vei ut av skriveren der du står ved skranken med ferdigkontrollert bil, får du beskjed om at bilen din er plukket ut til kontroll.

Da er det best å avlyse den neste timens avtaler, for i løpet av 30 minutter dukker inspektørene opp for å gå gjennom den gjennomførte EU-kontrollen. Inspektørene sjekker både om de som har utført EU-kontrollen av bilen din har vært for strenge, og de sjekker om det er feil på kjøretøyet som ikke ble oppdaget. Du har for så vidt ikke noe valg, for dette plikter du å medvirke til, etter veitrafikkloven. Kontrollen tar cirka 30 minutter, så det blir maks en times forsinkelse for den som blir plukket ut til kontroll.

Les også: Dette er elbilene som nå kommer med større rekkevidde.

Skal ta slurv og spekulasjon

Vegdirektoratet tror ikke den nye kontrollen vil skape noen vesentlige ulemper for bileierne, all den tid det allerede eksisterer ulike typer kontroller av EU-kontrollen, som bileiere også må stille på. Denne typen stikkprøver er tatt i bruk i flere andre land. En fordel for bileierne med det nye systemet er at man i mindre grad enn tidligere vil bli stoppet langs vei, eller få krav om oppmøte på en trafikkstasjon.

Foruten å fange opp slurv fra dem som utfører kontrollene, forventer Vegdirektoratet å få flere svindlere på kroken.

– Stikkprøvekontrollene vil kunne avdekke svindel i større grad enn tidligere, for eksempel dersom det er innrapportert kontroll på et kjøretøy som rent faktisk ikke er kontrollert, sier Leif Magne Halvorsen i seksjon for tilsyn og kontroll i Statens vegvesen Vegdirektoratet. Han sier at de målretter stikkprøvekontrollene.

­– Vi fører tilsyn der vi har grunn til å anta at det er avvik, blant annet basert på tidligere erfaringer fra tilsyn, klager og tips fra bileiere og bransjen, og erfaringer fra utekontrollen knyttet til enkeltkjøretøy. Vi bestemmer også tilsyn basert på analyse av data, der vi blant annet kan velge ut kontrollorgan som godkjenner relativt sett vesentlig flere eller færre kjøretøy enn gjennomsnittet, sier han.

Foto: ,

Foto: ,

DOBBELSJEKKET: Målet er at alle som driver med EU-kontroll skal ha besøk av tilsynet en gang i året. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder