Forslag om tredoblet bomavgift for dieselbiler

Kan bli tidoblet på særlig forurensede dager

Dramatiske tiltak for å bedre luftkvaliteten

DÅRLIG LUFT: Ring 3 langs Smestad i Oslo er blant Oslos mest forurensede veier. Nå kan det komme dramatiske tiltak for å ta ut dieselbilene, som forurenser mest. Slik ser det ut i Smestadkrysset en vanlig dag. Foto:Terje Bringedal,VG

Foreslår tredoblet bomavgift for dieselbiler i Oslo

Det er høyaktuelt å tredoble bompengene for dieselbiler som skal inn til Oslo - og å tidoble satsene på de mest forurensede dagene. Byrådet i Oslo vurderer nå dramatiske tiltak for å bedre luftkvaliteten.

 • Alf Bjarne Johnsen

Artikkelen er over fem år gammel

Innen fem år må utslippene av NO2 og svevestøv i Oslo under EUs faregrenser for å forebygge helseskader.

I en fersk rapport får Oslo-politikerne klar beskjed:

** Dagens tiltak er ikke tilstrekkelige.

** Dieselbilene slipper ut langt mer NO2 enn antatt.

** Drastiske virkemidler må til for å bedre luftkvaliteten.

Utkastet til tiltaksplan for luftkvalitet i Oslo og Bærum slår fast at dagens tiltak ikke virker godt nok.

Fagmyndighetene i Norsk Institutt for Luftforskning og Transportøkonomisk Institutt kommer nå med en liste med et titalls tiltak som skal dempe forurensningen.

Samtidig får politikerne klar beskjed: Alle tiltak må gjennomføres dersom målene skal nås. Tar man ut et tiltak i planen, må noe annet forsterkes i stedet.

Varsler kraftige tiltak

Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Guri Melby (V), fikk rapporten før jul. Innen april må byrådet legge planen fram for bystyret med byrådets forslag til konkrete tiltak.

Nå ber Melby om at Oslo-folk forbereder seg på store endringer:

VIL SETTE HELSE FØRST: Guri Melby (V), miljø og samferdselsbyråd i Oslo, vurderer nå tiltakspakken for bedre luftkvalitet. Foto:Terje Bendiksby,NTB scanpix

- Jeg er villig til å stille meg bak kraftige virkemidler, for eksempel mer miljødifferensiering i bomringen. Jeg vil prioritere folks helse foran fremkommeligheten for bil i Oslo, sier hun til VG onsdag morgen.

Sjokk-avgifter

For bilistene vil forslaget om kraftig økning av bomavgiftene trolig være det mest inngripende. Tilktaksplanen ber Oslo-politikerne gjøre disse endringene:

- Tredobling av bompengene for diesel-personbiler, fra 31 kroner til 93 kroner.

- 1,5 ganger for bensin-personbiler, tilsvarer 46 kroner for hver passering.

- Gratis for el- og hybrid-biler.

- Tredobling for tungtransport i klassene Euro 0 til V - tilsvarer 279 kroner for hver passering.

- Tungtransport Euro VI får samme takst som i dag.

- Nye bomstasjoner ved Oslos kommunegrense i nord, sør og øst, slik som Oslo nå har i vest, og som koster kroner 15,50 å passere for personbiler og kroner 46,50 for varebiler.

På toppen av dette anbefaler rapporten enda høyere bomavgifter på de mest forurensede dagene, som et alternativ til å forby dieselbiler i Oslo sentrum når luftforurensningen er helseskadelig høy. Det kan - i korte perioder - bety avgifter på 310 kroner for personbiler og 930 kroner for varebiler som bruker diesel.

Ekspertene mener at dette vil luke ut unødvendig kjøring, samtidig som transporten ikke stopper helt opp, som vil være effekten av forbud. Datokjøring, slik Bergen har innført, fungerer ikke, mener de.

Miljøfelt og dyrere parkering

Rapporten anbefaler også at egne miljøfelt på innfartsveiene åpnes også for hybridbilene og personbiler hvor flere kjører sammen. Kapasiteten i kollektivtransporten må økes betydelig. Det må bli dyrere å parkere i Oslo, samtidig som det skal legges til rette for innfartsparkering på kollektiv-knutepunkter.

Samtidig må det legges til rette for utskifting av gamle fyringsovner, og for kobling til landstrøm for skipstrafikken på Oslo havn.

Her kan du lese hele tiltaksutredningen fra NILU og TØI (ekstern lenke).

Det er EUs luftkvalitetsdirektiv som setter grenseverdiene for utslipp, og like før jul ble Norge klaget inn for EFTA-domstolen av ESA, EØS-avtalens overvåkningsorgan, for brudd på dette direktivet.

Oslo kommune har frist til april i år å få på plass en tiltaksplan.

Mangler lovhjemmel

Ifølge Guri Melby er Oslo kommune i gang med å utrede en rekke av forslagene, blant annet hvordan man skal skille mellom diesel- og bensinbiler for å innkreve ulike avgifter for ulike biler.

Men Oslo mangler fortsatt en nasjonal lovhjemmel for å innføre såkalte lavutslippssoner hvor man forbyr forurensende kjøretøyer, eller setter høye avgtifter for å tøyle trafikken.

- Anbefalingene i rapporten er veldig tydelige. Skal vi nå målene, må vi gjennomføre alle tiltakene, eller finne andre tiltak som virker like godt. Jeg er med på å øke bomavgiftene ut fra prinsippet om at forurenser skal betale. Nivået før vi komme tilbake til, sier Melby.

- Men tidoblet avgift på de verste dagene, er ikke det veldig dramatisk?

- Jo, men det er også et interessant alternativ til kjøreforbud, som vi ikke har fått lov til å innføre for å beskytte helsen til innbyggerne. Men jeg vil presisere at vi ikke har konkludert, sier Melby.

Kniven på strupen

ALVORLIG: Jan Bøhler (Ap) mener rapporten setter kniven på strupen til Oslo-politikerne. Foto:Frode Hansen,VG

Jan Bøhler, leder i Oslo Ap, tok opp luftforurensningen i Oslo i en stortingsdebatt i desember. Han sier at Oslo-politikerne nå har en betydelig utfordring:

- Det borgerlige flertallet i Oslo har fått kniven på strupen nå. Dette må de håndtere raskt, og det er ikke lenger tilstrekkelig å love kollektivsatsinger som ligger 10-15 år fram i tid. Her har miljøpartiet Venstre et særlig ansvar, sier han til VG.

- Er du klar til å fortelle bilistene i Oslo at de må betale tre til ti ganger mer i bomringen?

- Det er forslag vi raskt må ta stilling til. Men for å forebygge enda større helseskader av dårlig luft, må vi alle forberede oss på at det må komme tiltak som kan oppfattes som drastiske, sier Bøhler.

Les også

Mer om

 1. Miljø
 2. Solberg-regjeringen
 3. Politikk

Flere artikler

 1. Forsker: – Kjøp elbil eller ladehybrid: Åpner for gratis bompassering for vanlige hybrider

 2. Pluss content

  Kan bli gratis i bommen for hybrid-eiere

 3. Krever at regjeringen struper dieselbilsalget

 4. Vil stenge Oslo sentrum for dieselbiler

 5. Frankrike vil fase ut dieselbiler

 6. Ny rapport: Dødelig dårlig Oslo-luft

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder