Foreslår tredoblet bomavgift for dieselbiler i Oslo

Det er høyaktuelt å tredoble bompengene for dieselbiler som skal inn til Oslo - og å tidoble satsene på de mest forurensede dagene. Byrådet i Oslo vurderer nå dramatiske tiltak for å bedre luftkvaliteten.

Publisert:
Artikkelen er over åtte år gammel

Innen fem år må utslippene av NO2 og svevestøv i Oslo under EUs faregrenser for å forebygge helseskader.