UP-sjefen: Kjørerådene går tydeligvis inn et øre og ut det andre

SNØKAOS: Det er ikke bare små bulkeskader som øker om vinteren. Også personskadene, inklusive de alvorlige, øker, ifølge tall fra If. Her fra E-18 inn mot Kristiansand tidligere i vinter. Foto Petter Emil Wikøren Foto:

Langt flere trafikkskadede om vinteren

Hele 32 prosent flere bilførere skader seg på vinteren enn gjennomsnittet er for de andre årstidene. Møteulykkene er ulykkesformen som øker kraftigst.

 • Øystein Larsen-Vonstett

Artikkelen er over seks år gammel

Det går frem av en analyse forsikringsselskapet If har gjort av trafikkskader der bilførere er blitt skadet de siste fem årene.

- Det er ingen tvil om at nordmenn har problemer med vinterkjøring i vinterlandet Norge, sier rådgivende lege i forsikringsselskapet If Marit Krohg til VG.

Studier bekrefter funnene

Forskningsleder hos Transportøkonomisk Institutt, Torkel Bjørnskau, mener funnene høres riktig ut.

- Det er gjort flere studier tidligere som viser det samme. Også møteulykkene øker viser en tidligere norsk undersøkelse fra 2005, sier han til VG.

MP TA KJØRERÅD ALVORLIG: Sjef for Utrykningspolitet, Runar Karlsen, mener tallene viser at flere må ta kjørerådene på vinterføre langt mer alvorlig enn de gjør idag. Foto: Up

UP: Kjøreråd går inn et øre og ut et annet

- Det er interessant og kommer på et betimelig tidspunkt etter alle de fryktelige dødsulykkene vi har hatt på veiene spesielt i desember ifjor. Det handler jo som alltid om å holde avstand til forankjørende og ikke holde samme fart som når asfalten er svart. Men det virker jo som det går inn det ene øret og ut det andre hos mange. Så sånn sett kan vi bare håpe at folk ser på dette som en påminnelse, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Mest påkjøring bakfra

Mens påkjøring bakfra står for 45 prosent av personskadene om vinteren er møteulykker helt oppe på 18 prosent. Eneulykker/utforkjøringer og personskader etter ulykker mellom biler med kryssende kjøreretning i kryss står for henholdsvis 12 og 15 prosent.

Den største økningen er i møteulykkene der det er nesten en fordobling (97 prosent) og den minste i eneulykkene/utforkjøringer der økningen er på 20 prosent.

Kan skyldes brøytekanter og smalere veibane

MÅ LÆRE SEG VINTERKJØRING: Rådgivende lege i If, Marit Krogh mener tallene viser at mange må lære seg bedre å kjøre på vinterføre. Foto: If

- Kanskje kan den store økningen i møteulykkene delvis ha sammenheng med en smalere veibane på grunn av brøytekanter, mens de samme brøytekantene reduserer risikoen for personskade ved utforkjøringer, sier Marit Krohg.

Alvorlige skader øker også

Mens tidligere forskningsrapporter har vist at skadene på bilfører generelt sett er mindre alvorlige på vinteren på grunn av høye brøytekanter og lavere fart, viser Ifs tall at dette bildet kan være mer sammensatt.

Samlet for alle ulykkestyper er riktignok antallet lite alvorlige skader (ikke innlagt sykehus) 38 prosent høyere om vinteren, men også for de mer alvorlige skadene er det en klar økning (15 prosent) av antallet skader.

- Svenske studier har vist at utforkjøringsulykker er mindre alvorlige om vinteren, mens det motsatte er tilfellet for møteulykker, blant annet fordi kollisjoner om vinteren ofte skjer i forbindelse med at en bil har fått en sladd og treffes i siden der kollisjonsvernet er svakere, sier TØIs forskningsleder Torkel Bjørnskau til VG.

Kvinnelige sjåførskader øker mest

Antallet skadde kvinnelige førere øker med 43 prosent og antallet skadde mannlige førere med 24 prosent om vinteren sammenliknet med gjennomsnitt for de øvrige årstidene.

- Dette betyr nødvendigvis ikke at kvinnelige sjåfører mestrer vinter kjøring dårligere enn mannlige sjåfører. En annen tolkning er jo at kvinnelige sjåfører har lavere skadefrekvens resten av året, men samme skadefrekvens som menn om vinteren, sier Marit Krohg.

Sjåfører mellom 21-50 år har størst personskadeøkning

For alle de fire hyppigste ulykkeshendelsene er det gruppen 21-50 år som har størst prosentvis økning av antall skader om vinteren. I denne aldersgruppen der det er mer enn en fordobling av antall skader ved møteulykker.

- Heller ikke denne problemstillingen kan vurderes uten å vite hvor mange det er i de forskjellige aldersgruppene som bruker bil om vinteren/resten av året og strengt tatt også hvor langt de forskjellige kjører i sesongene, sier Ifs rådgivende lege, Marit Krohg.

Les også

 1. Én person omkom i trafikkulykke på E16

  Én person er bekreftet omkommet og to er sendt til sykehus etter en ulykke på E16 mellom Kløfta og Vormsund i Akershus.
 2. Hvert tredje tunge kjøretøy fikk kjøreforbud

  Fire dagers storkontroller på fire grenseoverganger ga kjøreforbud for 36 prosent av alle tunge kjøretøy som ble tatt…
 3. Vil låse fast trafikkfarlige vogntog neste vintersesong

  Regjeringen håper at man neste sesong kan bruke hjullås landet rundt for å sikre seg at sjåfører med trafikkfarlige…
 4. Nye storkontroller av vogntog på grensen

  SVINESUND (VG) Statens vegvesen kjører nå en flere dager lang storkontroll av vogntog på fire grenseoverganger, men de…
 5. UP slår ned på late bilister

  Bilførere som ikke gidder å rydde bilen for snø og is utgjør en trafikkfare som Utrykningspolitiets patruljer har ordre…
 6. Storkontroll på Sørlandet, 56 vogntog fikk kjøreforbud

  I snøføyka ved Kristiansand og Flekkefjord ble det bråstopp for mange utenlandske trailersjåfører som ble vinket inn av…
 7. Se bilen kjøre med en drøy meter snø på taket

  Hater du å skrape bilen? Det gjør mest sannsynlig denne bilisten i Holmestrand også.

Mer om

 1. Trafikk

Flere artikler

 1. 50 prosent flere påskekø-krasjer: Nå begynner påskeutfarten: Mobilbruk i kø gir voldsom krasjøkning

 2. Høysesong for trafikkuhell: – Hold hendene på rattet og øynene på veien

 3. Trafikkforskere: Håndfri like farlig som håndholdt mobil

 4. Politiets årsrapport: Stor økning i personskader, varslinger og uønskede hendelser

 5. Vogntogsjåfør Torsten streifet syklister
  - kastet boten i søpla

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder