ULIK PRAKSIS: Leasingselskapene bruker ulik momspraksis for privatleasingkunder som tanker i utlandet via leasingtilknyttede bensinkort. Foto: Erik Nylander/TT / NTB scanpix Foto: Erik Nylander/TT NTB scanpix

Måtte betale dobbel moms da hun fylte tanken i Sverige

Dersom du leaser bil og tanker drivstoff i utlandet, bør du sjekke om du blir belastet ekstra moms fra leasingselskapet.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

For momspraksisen mellom de ulike selskapene varierer. Noen legger utenlandsk bensinmoms inn i grunnlaget for merverdiavgiften, andre gjør det ikke.

– For at leasingselskapet skal være forpliktet til å legge den svenske bensinmomsen inn i grunnlaget for den norske momsen, må bensinutgiften med moms, som det heter i loven, være en «kostnad ved oppfyllelsen av avtalen», ifølge Trond Skarbøvik, seksjonssjef for merverdiavgift i Skattedirektoratet.

Det betyr at det må defineres som en kostnad i leasingkontrakten.

– Dette forutsetter at leasingselskapet kan anses som kjøper av drivstoffet. For å vurdere sammenhengen med leasingforholdet, må det også undersøkes om, og eventuelt hvordan, ordningen er regulert i leasingkontrakten, sier Skarbøvik.

Ble 200 kroner dyrere

–URIMELIG: – Jeg finner det ikke opplyst noen steder i avtalen med Leaseplan at kunden blir belastet ekstra moms på utenlandstankinger. Det finner jeg urimelig, sier Merete Crowo. Foto: Frode Hansen VG

Den ferske privatleasing-kunden Merete Crowo har hatt leasingbil gjennom jobben i mange år, men det er først nå som hun leaser privat, at hun har fått anledning til å følge med på økonomien i avtalen.

Crowo er personal- og administrasjonssjef i VG.

I desember i fjor fylte hun tanken på den nye leasingbilen i Sverige. Drivstoffet kom på 768,21 svenske kroner, og ble betalt med Statoil-kortet som hun har gjennom leasingavtalen. Dette gir både rabatt og tilgang til en rekke bilrelaterte tjenester, ifølge Leaseplan.

Da fakturaen fra leasingselskapet kom, var regningen for drivstoffet vokst til 960,26 norske kroner, altså rundt 200 kroner høyere (norsk og svensk kroner er nå omtrent like).

Crowo mistenkte at momsen var lagt på to ganger og ba om en forklaring. Etter en tid kom svaret: Jo, momsen var lagt på to ganger. I en epost til Crowo opplyser Leaseplan om at dette er vanlig praksis, og at det gjelder tankinger i alle land, ikke bare i Sverige.

«Vi får faktura kun med bruttobeløp på utenlandsfyllinger og er pålagt å legge på norsk moms. Siden ikke vi får spesifikasjon på dette fra leverandørene, blir det dermed opp til våre kunder å søke momsrefusjon.»

– Dette er jo svært urimelig for kundene som benytter Statoilkortet, eller andre kort, fra Leaseplan, nettopp fordi det skal lønne seg. I stedet får man da en regning som i mitt tilfelle medfører en merkostnad på 200 kroner for en tank. Det er ikke spesielt pengene det står på for meg, men jeg finner ikke dette opplyst noe sted i avtalen eller i annen informasjon. Dette er jo viktig forbrukerinformasjon, sier Merete Crowo.

Guide til bruktbilkjøp: Avslører kostbare feil på nyere biler (krever innlogging)

Leaseplan: – Beskjedent omfang

Hun ba om å få refundert summen, og er blitt lovet en kreditering. Samtidig er det blitt opprettet en «intern klagesak», fremgår det av epostdialogen mellom Leaseplan og leietageren.

Men hvordan skal privatleasing-kunder få tilbake momsen?

Det vil ikke Leaseplan svare VG på. Men selskapets markedsdirektør opplyser at de vil ta tak i saken.

– Omfanget av dette er så beskjedent at det ikke har vært noe tema tidligere. Basert på at vi er gjort oppmerksomme på problemstillingen, har vi satt i gang et arbeid for å kartlegge om det er andre måter å håndtere dette på, opplyser Leaseplans markedsdirektør Marius Paus til VG i en epost.

Selskapet har over 40.000 firma- og privatleasing i Norge.

Les: Vårens og sommerens viktigste nyheter: Sjekk priser og når de kommer til Norge (krever innlogging)

Ulik praksis

Det DNB-eide biladministrasjonsselskapet Autolease har en annen praksis på kundenes utenlandstankinger via drivstoffkort. De legger ikke på norsk moms.

– Vi anser den svenske momsen som tapt moms, hvorpå kunde får en faktura uten spesifikasjon av svensk moms fra oss, med et totalbeløp omregnet i norske kroner uten tillagt norsk moms. Vi fører derfor ingen moms på utenlandske drivstofftransaksjoner, hverken inngående eller utgående, da det ikke er en norsk moms omsetning i dette varekjøpet, sier Anders Verlo.

Han sier at ved privatleasing er det ikke fradrag for moms, som for eksempel ved firmabilleasing.

– I dette tilfellet er det derfor ikke et spørsmål om å få refundert svensk moms for leietager, men et spørsmål om leasingselskapet skal momsbelaste den utenlandske transaksjonen, slik at kunden ender opp med både en svensk og norsk momsbelastning. Cirkle K gjør kun en omregning ut fra norsk og svensk kurs, mens Shell gjør en omregning ut fra norsk og svensk kurs opp mot euro. I begge eksemplene blir vi fakturert det totale beløp inklusiv svensk moms, omregnet til norske kroner, sier Verlo.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder