PÅSKJØNNELSE: Biler som slipper ut lite CO2 skal belønnes mer. Om de har mange hestekrefter skal spille mindre rolle. Foto:Jan Petter Lynau,VG

NAF om nye bilavgifter: – Fossilbiler for folk flest blir billigere

De nye bilavgiftene som regjeringen og støttepartiene nå er enige om, vil gjøre de beste fossilbilene billigere.

Artikkelen er over fire år gammel

NAFs kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal er begeistret over de nye bilavgiftene, som hun mener vil gi folk flest sikrere og mer miljøvennlige biler.

I grunnlagsdokumentet, som VG omtalte i forrige uke, kom det frem at regjeringen og støttepartiene vil fase ut effekt-avgiften og redusere avgiften på bilens vekt.

Avgiften skal flyttes over på «eksosen», altså CO2-utslippet.

– Husk at det bare er to prosent som er nullutslippsbiler, og at vi er nødt til å tenke på resten av det som skal rulle på norske veier i mange år fremover. NAF har en egen omsorg for fossilbilene. Derfor er vi glad for at de beste og gjerrigste bilene blir stimulert i dette avgiftsforliket, sier Sagedal.

Les også: Det skal bli opp til fylkeskommunene å avgjøre om elbilene skalfp kjøre i kollektivfeltet.

Innføres gradvis

PÅ RETT VEI: Bilavgiftene dreies i riktig retning, mener Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF. Foto:Erik Norrud,NAF

NAF har lenge stått på for nettopp denne avgiftsmodellen.

– Vi opplever det som et avtrykk av det vi har kommunisert til alle politiske partier på Stortinget. Her har også støttepartiene gjort en aktiv jobb som betyr en forsterkning av klimaforliket, blant annet var det en trussel om å fjerne de økonomiske fordelene på elbiler, sier Sagedal.

Endringene i bilavgiftene skal innføres gradvis fra neste års statsbudsjett, som, legges frem i høst og virker fra 1. januar 2016.

– Noen biler vil bli dyrere, andre billigere. Alle endringer har konsekvenser. Biler med høye CO2-utslipp vil komme dårligere ut. Familiebiler med middels vekt og lavt utslipp blir billigere med vår modell, sier administrerende direktør i Bilimportørenes Landsforening, Erik Andresen.

Modellen han ser for seg som realistisk er at effektavgiften reduseres gradvis over de fem kommende årene til null og vektavgiften, som i dag utgjør cirka 67 prosent av den totale bilavgiften, reduseres til 50 prosent. Samtidig økes CO2-avgiften slik at denne også utgjør 50 prosent av bilavgiften.

– Blir billigere

BILLIGERE BILER: Ja, det blir det, sier Gjermund Hagesæter i Frp. Foto:Silje Ensrud,VG

Siden den blåblå regjeringen kom til makten har de lovet en helhetlig gjennomgang av bilavgiftene.

– Når vekt og effekt blir mindre viktige og mer legges over på CO2, slik det er skissert i dette dokumentet, er dette et viktig grep for å gjøre bilene billigere i fremtiden. CO2-utviklingen vil jo gå nedover, sier finanspolitisk talsmann i Frp, Gjermund Hagesæter.

Økt vrakpant?

I dokumentet åpnes det også for å øke tilskuddet til vraking av eldre biler.

– En slik ekstraordinær løsning over kort tid har jo tidligere vist seg ikke å bidra til noe provenytap. Flere kjøpte seg nye biler når vi prøvde dette slik men dette må vi komme tilbake til i budsjettet, sier Hagesæter til VG.

Etter det VG erfarer vil det ikke komme større endringer på bilavgiftene når revidert blir lagt frem neste uke. Disse vil komme i det ordinære statsbudsjettet til høsten.

Fred for elbilene

Her er endringene for elbilene som regjeringspartiene og støttepartiene er enige om:

* Avgiftsfordelene (momsfritak) for nullutslippsbiler beholdes uendret ut 2017.

* Fritaket for engangsavgift for nullutslippsbiler forlenges til 2020.

* Fritaket for moms på elbiler skal erstattes med en tilskuddsordning ved kjøp av nullutslippsbiler, som skal trappes ned i takt med teknologiutviklingen.

* Nullutslippsbiler kan ilegges halv årsavgift fra 1. januar 2018 og full årsavgift fra 2020.

* Lokale myndigheter skal avgjøre om nullutslippsbiler skal ha fritak fra parkeringsavgift, gratis tilgang til lading og innføring av begrensninger dersom nullutslippsbilene hindrer kollektivtrafikkens fremkommelighet.

* Halv firmabilbeskatning kan fjernes fra 2018.

– Vi har jobbet hardt for å sikre elbilsuksessen. Nå kan den fortsette, sier Inger Elisabeth Sagedal i NAF.

Fornøyd

Med moms på 25 prosent ville Volkswagens elbiler øke betraktelig i pris, opplyser importøren Harald A. Møller:

E-up: Fra dagens 191.100 kroner til 238.875 kroner.

E-Golf: Fra dagens 248.700 kroner til 310.875.

Norges største bilimportør, Harald A. Møller AS, er fornøyd med forslaget fra de fire borgerlige partiene om nye bilavgifter.

– Vi kommer til å selge flere lavutslippsbiler med disse avgiftene, og jeg er trygg på at Norge fortsatt vil lede an i arbeidet med å redusere utslippene i transportsektoren. Det er veldig gode nyheter, sier Anita Svanes, informasjonssjef i Harald A. Møller.

Svanes mener det viktigste er at kjøpsfordelene på elbiler fortsatt består, at effektavgiften fases ut og at forholdet mellom utslipp og bilens vekt endres.

– Dette gjør at moderne høyteknologiske biler blir billigere uansett om de veier mer eller har flere hestekrefter, sier Anita Svanes.

Les: Slik tror de elbilens fremtid i Norge blir.

Bomavgift

Fritaket for bomavgift er den viktigste bruksfordelen etter avgiftsfritak, og den har bidratt til at elbil ikke bare er et Oslo-fenomen. Elbilen har blitt et reelt alternativ for folk flest i hele landet.

– At fritaket for bomavgift for nullutslippsbiler skal avgjøres lokalt vil svekke elbilsalget. Særlig i distriktene. Her hviler det et stort ansvar på fylkeskommunene som Regjeringen nå overlater avgjørelsen til, Petter Haugneland, kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening sier Petter Haugneland i Norsk elbilforening.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder