KAN IKKE FORKLARE: Ingen er foreløpig sikre på hva den plutselige økningen i antallet trafikkdrepte skyldes. Analysene er ikke ferdige. Her undersøker analysegruppen til Statens Vegvesen som rykker ut til dødsulykker og en ulykke på Årnes i Akershus i 2010. Foto: Krister Sørbø

Plutselig økning i trafikkdrepte

Ifølge Trygg Trafikks statistikk lå antallet omkomne i trafikken likt eller under fjoråret helt frem til juli i år, da trafikkdøden plutselig akselererte.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

- Det er en litt mystisk økning, og foreløpig har vi ingen enkel forklaring. Det kan skyldes naturlig statistiske variasjoner og kanskje finværet i sommer har medvirket, sier Guro Ranes, direktør for Trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Etter en fjorårets historisk lave antall trafikkdrepte og en sterk reduksjon år for år, øker tallet på omkomne i trafikken dramatisk.

- Vi er redd året kan ende med rundt 185 drepte i trafikken, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Trygg Trafikk melder at hittil i år har 158 personer omkommet i veitrafikken. Dette er flere enn i hele 2012 til sammen. De frykter mellom 20 og 30 nye trafikkdødsfall før nyttår, utfra de siste årenes statistikk for november og desember.

Den desidert største økningen i ulykker gjelder førere og passasjerer i bil.

Rammer voksne

Men trafikkdøden rammer ikke alle trafikantgrupper. Ifølge Jan Johansen er det i gruppen fra 45 år og oppover en oppsiktsvekkende stor økning i antallet drepte. Per september i år sammenlignet med i fjor økte trafikkdøden i gruppen fra 45-64 år med 61 prosent. Også for de over 65 år var det en økning på 42 prosent.

Hva skyldes den plutselige økningen som startet i juni, og som bare rammer enkelte trafikantgrupper?

- En mulig forklaring er om vi har begynt å se effekten av den stadige økningen i mobilbruk i bil. Kaster du et blikk på mobilen, noe som i forsøk har vist seg å ta rundt 1,4 sekunder, har du kjørt 25 meter uten å se på veien om du kjører i 60 km/t. Jeg tror ikke førere flest er klar over dette og heller ikke hvor strenge de nye mobilreglene som kom i sommer er, sier Johansen.

Etter juni i år lå tallene i år tre drepte under fjoråret. Fra juli endret det seg til fire personer over fjoråret. Det var spesielt mange ulykker og omkomne i juli og august.

Pangvær kan ha medvirket

MÅ VITE: - Når dybdeanalysene fra alle dødsulykkene er klare, vil vi forhåpentligvis vite mer om årsaken til den negative utviklingen og hva vi kan gjøre for å snu dette, sier Guro Ranes i Vegdirektoratet. Foto: Statens vegvesen

Guro Ranes, direktør for Trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen Vegdirektoratet, sier det er vanskelig å forklare økningen bare med mobilbruk fordi vi ikke plutselig begynte å bruke mobilen mer i bilen i sommer.

- Det eneste som er vesentlig annerledes fra i fjor er været, som var veldig fint i store deler av landet i sommer. Det kan ha gitt mer og annen kjøring, er det flere som trekker frem. Dette er vanskelig å bevise. Jeg tror årsakssammenhengen er komplisert og sammensatt, men vi ser at trenden er lik i Norden, sier Ranes.

Jan Johansen i Trygg Trafikk trekker også frem at vi tar økt risiko og at vi er mer travle og uoppmerksomme som mulige forklaringer.

Feil å fjerne fotobokser

OPPFORDRER: Trygg Trafikk-sjef Jan Johansens bønn til bilistene er å feste bilbeltet, følge trafikkreglene og å tilpasse farten etter forholdene. Foto: Trygg Trafikk

Han tror økte fartsgrenser og fjerning av fotobokser, som den nye regjeringen har gått inn for, kan gjøre ulykkesutviklingen enda verre.

- Vår grunnleggende holdning fundert i forskning er at økning av fart betyr flere døde i trafikken. En økning til 110 km/t med dynamiske fartsgrenser er ikke farlig, men 130 km/t anbefaler vi ikke. Snittmålinger er effektive og vi vil at de fortsetter, sier han.

Endrer fartsgrenser

Statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet sier at man ikke bare må være opptatt av fart, men at fartsgrensene må oppfattes logiske.

- Det er eksempler på at 70 km/t på E18, og at fartsgrense er 80 km/t når man svinger av på en dårligere vei. Da mister man respekten for fartsgrenser. Derfor kommer vi kanskje til både å sette opp og ned fartsgrenser, sier Hoksrud.

Han sier at de er kritiske til nye snittmålinger av farten.

Det han derimot varsler er mer politi på veien og bedre veier.

- At trenden er snudd er alvorlig.

ULYKKESANALYSER: Fart og dårlige sjåfører koster flest liv.

Les også

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder