- ESA-bom for bompenger

«Hoved-trafikkåre skal ikke finansiere sideveier»

BERGEN (VG) EFTAs kontrollorgan ESA kan sette bom stopp for ytterligere innkreving av bompenger på veiforbindelsen over Rennesøy nord for Stavanger.

BOM STOPP? Jusprofessor og ekspert på europarett, Ola Mestad, peker på at EU nekter bompengeprosjekt som finansierer andre veinett. Foto: Frode Hansen

- Regelverket i EU er nokså klar på dette punktet, og skal hindre at myndighetene i EU-land belaster tungt trafikkerte gjennomfartsårer med bompenger for å finansiere annen veibygging, sier jusprofessor ved Universitetet i Oslo, Ola Mestad.

Han er også leder av Senter for Europarett, og har utredet spørsmålet på oppdrag for den betalingstrette Rennesøy kommune.

Ikke et øre mer

I 13 år har alle som har kjørt bil over Rennesøy, betalt i alt 1,5 milliarder kroner for veisystemet - med blant annet to tunneler under fjordene. 28. februar skulle bomperioden være over, men akk:

Sterke krefter i Rogaland vil forlenge bompengeperioden med 7-8 måneder. Det vil skaffe 65 friske millioner kroner som gir pangstart til finansiering av en ny sidevei - med tunnel under fjorden til Finnøy. Totalkostnad for denne veien er 746 millioner kroner.

Rennesøy-folket er klar i sin sak - de er lei bompenger og ønsker ikke å betale et øre mer i bompenger etter 28. februar. Dette har falt Finnøy-buene tungt for hjertet, fordi de føler at de har vært med på å betale for naboenes flotte veianlegg.

EU-regelverk

- Hva ESA kommer til å gjøre i denne saken, har jeg ikke noen oppfatning av. Og det kan jo synes litt rart at en lokal veipolitisk sak skal avgjøres i Brussel. Poenget er at det finnes regelverk i EU for bompengeinnkreving.

Og dette regelverket sier at de bompengene som blir innkrevd på en strekning, skal gå til denne strekningen. I Østerrike ville et bompengeselskap avgiftsbelegge all lastebiltrafikk i Brenner-passet, for å bygge lokale veier i Østerrike.

Det endte i en dom fra EU-domstolen som presiserte at innkrevingen må gå til samme veinett eller infrastrukturanlegg, sier ekspert på europarett Ola Mestad.

- En sidevei

Han er klar over at Stortingets transportkomité i sin innstilling definerer Finnøy-tunnelen og Rennesøy-sambandet nettopp som samme infrastrukturanlegg:

- Det går jo an å hevde, men jeg synes ikke det ser slik ut. Veien til Finnøy ser ut som en sidevei, og Rennesøy-veien er jo stamveien nord-sør langs vestlandskysten med stor gjennomgangstrafikk. Så vidt jeg har sett, er jo også disse to veianleggene vedtatt bygget med 16-17 års mellomrom.

Stortingsrepresentant Hallgeir H. Langeland (SV) fra Rogaland sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen, og mener hele ESA burde legges ned, og i alle fall ikke blande seg i denne lokale saken:

- Hele komiteen skal til Brussel på tirsdag for å møte ESA, og her kommer jeg til å ta denne saken opp. Dette er et ønsket veiprosjekt. Hvis ESA skal drive og regulere norsk politikk på denne måten, må vi spørre oss om vi trenger dette kontoret, sier Langeland.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder