- ESA-bom for bompenger

Publisert: Oppdatert: 20.02.06 08:28

Del saken på:

Lenken er kopiert
BIL, BÅT OG MOTOR

«Hoved-trafikkåre skal ikke finansiere sideveier»

BERGEN (VG) EFTAs kontrollorgan ESA kan sette bom stopp for ytterligere innkreving av bompenger på veiforbindelsen over Rennesøy nord for Stavanger.

- Regelverket i EU er nokså klar på dette punktet, og skal hindre at myndighetene i EU-land belaster tungt trafikkerte gjennomfartsårer med bompenger for å finansiere annen veibygging, sier jusprofessor ved Universitetet i Oslo, Ola Mestad.

Han er også leder av Senter for Europarett, og har utredet spørsmålet på oppdrag for den betalingstrette Rennesøy kommune.

Ikke et øre mer

I 13 år har alle som har kjørt bil over Rennesøy, betalt i alt 1,5 milliarder kroner for veisystemet - med blant annet to tunneler under fjordene. 28. februar skulle bomperioden være over, men akk:

Sterke krefter i Rogaland vil forlenge bompengeperioden med 7-8 måneder. Det vil skaffe 65 friske millioner kroner som gir pangstart til finansiering av en ny sidevei - med tunnel under fjorden til Finnøy. Totalkostnad for denne veien er 746 millioner kroner.

Rennesøy-folket er klar i sin sak - de er lei bompenger og ønsker ikke å betale et øre mer i bompenger etter 28. februar. Dette har falt Finnøy-buene tungt for hjertet, fordi de føler at de har vært med på å betale for naboenes flotte veianlegg.

EU-regelverk

- Hva ESA kommer til å gjøre i denne saken, har jeg ikke noen oppfatning av. Og det kan jo synes litt rart at en lokal veipolitisk sak skal avgjøres i Brussel. Poenget er at det finnes regelverk i EU for bompengeinnkreving.

Og dette regelverket sier at de bompengene som blir innkrevd på en strekning, skal gå til denne strekningen. I Østerrike ville et bompengeselskap avgiftsbelegge all lastebiltrafikk i Brenner-passet, for å bygge lokale veier i Østerrike.

Det endte i en dom fra EU-domstolen som presiserte at innkrevingen må gå til samme veinett eller infrastrukturanlegg, sier ekspert på europarett Ola Mestad.

- En sidevei

Han er klar over at Stortingets transportkomité i sin innstilling definerer Finnøy-tunnelen og Rennesøy-sambandet nettopp som samme infrastrukturanlegg:

- Det går jo an å hevde, men jeg synes ikke det ser slik ut. Veien til Finnøy ser ut som en sidevei, og Rennesøy-veien er jo stamveien nord-sør langs vestlandskysten med stor gjennomgangstrafikk. Så vidt jeg har sett, er jo også disse to veianleggene vedtatt bygget med 16-17 års mellomrom.

Stortingsrepresentant Hallgeir H. Langeland (SV) fra Rogaland sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen, og mener hele ESA burde legges ned, og i alle fall ikke blande seg i denne lokale saken:

- Hele komiteen skal til Brussel på tirsdag for å møte ESA, og her kommer jeg til å ta denne saken opp. Dette er et ønsket veiprosjekt. Hvis ESA skal drive og regulere norsk politikk på denne måten, må vi spørre oss om vi trenger dette kontoret, sier Langeland.