TYPISK: En typisk privat leasingkunde er ifølge Volkswagen Møller Bilfinans i 40-50-årene og leaser bil nummer to i husholdningen. Vedkommende har hatt samme bil før, og har privatleaset før. De mest populære bilene fra denne aktøren Audi A3 og VW Golf. Hos Volvo er V40 og V60 de mest populære. Foto: Jan Petter Lynau VG

Regulert etter gammelt lovverk for piano- og TV-leie: Krever nye regler for privatleasing

Privatleasing har for lang bindingstid, er for dyrt
og det er for få regler som sikrer rettighetene til dem som leier, mener Forbrukerombudet. Nå ber de Justisdepartementet om nye regler.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Selv om det har vært et fall i antallet privatleasede biler det siste året, er dette et marked som har vært i kraftig økning, og bilholdet er en stor utgift for de fleste. Derfor er det viktig med gode regler. Det er det når man tar opp billån, men altså ikke for privatleasing, sier fagdirektør Jo Gjedrem i Forbrukerombudet.

Han sier regelverket de som privatleaser bil, er svært knapt.

– Vi må ha regler som treffer bedre. Ikke minst gjelder dette vilkår for å gå ut av avtalen før kontraktstiden er ute. Dette er et av hovedpoengene ved vår gjennomgang, sier han.

Les: Leie av elbiler er fritatt for moms, dermed er de billigere å leie.

Har økt kraftig

Privatleasing har vært sterkt økende de siste årene:

I 2008 ble det satt 3800 nye, privatleasede biler på hjul i Norge. I 2015 var tallet 17.590. Bransjen investerte 5,6 milliarder kroner i leasingbiler i fjor, viser tall fra Finansieringsselskapenes Servicekontor.

Etter at det fra 2015 ble innført leieperiode på fire år (fra tre), falt riktignok antallet privatleasede biler kraftig. I 2014 var totalmarkedet på 24.077 nye biler, med en investering på 7,3 milliarder kroner.

– Fallet i fjor skyldes også overgangen til ny teknologi, for eksempel el- og hybriderbiler. På disse bilene er det vanskeligere å sette restverdi etter tre eller fire år, noe som nok slår ut i høyere leie og dermed mindre salgbarhet av leiekontrakter. Leasing er gjerne knyttet til tradisjonelle bensin- og dieselbiler med mer forutsigbar restverdi, sier direktør Jan Fr Haraldsen i Finansieringsselskapenes Servicekontor.

Det er fortsatt mulig å inngå kortere leasingavtaler, men dette er dyrere.

Fikk du med deg denne? Nå kommer de nye superbrannbilene

ETTERLYSER BEDRE REGLER: Fagdirektør i Forbrukerombudet Jo T. Gjedrem. Foto: CF Wesenbergkolonihaven.no

Skal forhandle kontrakter

Forbrukerombudet er nå i sving med å gå gjennom de ulike avtalene som brukes i privatleasing, og vil starte forhandlinger med enkeltaktører i nærmeste fremtid. En mulig utgang er at urimelige kontrakter vil bli forbudt etter markedsføringsloven.

Men Forbrukerombudet ser også behov for et helt nytt regelverk, i tillegg til markedsføringsloven.

Ifølge ombudet er forskriften utdatert og var opprinnelige laget for pianoer og fjernsynsapparater. Forbrukerombudet ber derfor Justis- og beredskapsdepartementet om å vurdere en gjennomgang av forskriften, for å få på plass egne regler for privatleasing av bil.

Les også: Leasing er bekymringsfritt, men dyrere.

NAF: – Pass godt på bilen

ALLE KATEGORIER: Volvo-sjef Øystein Herland sier privatleaserne er i alle kategorier. Disse har uli motivasjon, for eksempel forutsigbart bilhold, og at man ikke trenger låne seg opp for bilkjøp. Andre igjen ønsker ikke å binde kapital i bil, og velger derfor leasing. Foto: Jan Petter Lynau VG

– Leasing har mange fordeler, blant annet et enklere bilhold og at man får helt ny bil, men man skal samtidig passe på, for det er lett å gå på en smell ved innlevering av bilen, sier teknisk konsulent i NAF, Audun Bergerud.

Hans viktigste råd er å være litt forsiktig med leasingbilen, fordi du må betale ekstra, og ofte i ganske dyre dommer, for det som ligger utenfor «normalen».

– Det gjelder for eksempel slitasje, riper og bulker, lengre kjørelengde enn avtalt og for slitte dekk. Stell pent med bilen, reparer skader underveis i leieperioden og vær nøye med å følge serviceplanen, sier Bergerud.

Ved innlevering kan det oppstå konflikter om hva som er å regne som «normal» slitasje, og da står en forbruker ofte litt alene, som en uproff part.

– Er du i tvil, få en uavhengig part til å se på bilen og se om de vurderer saken likt som leasingfirmaet, sier han.

Les mer her: Dette koster leasingbulken og andre skader.

Spår voldsom vekst

Volvo-toppsjef Øystein Herland tror at privatleasing nærmest vil overta for vanlig kjøp.

– Vi tror dette er fremtidens bilhold i Norge, for privatkundene. Våre prognoser er at i løpet av 3 til 5 år vil 80 prosent av alt bilsalg til privatkunder være leasing. Det er et satsingsområde for oss, sier Volvo-sjefen.

I fjor var VW desidert størst, med Nordea på annenplass. De var de eneste som investerte over 1 milliard kroner, ifølge direktør Jan Fr Haraldsen, Finansieringsselskapenes Servicekontor.

Daglig leder i Volkswagen Møller Bilfinans, Vidar Eriksen, sier at de har liten etterspørsel om å gå ut av kontrakter før avtalen, og at de ordner dette på en god måte.

ØKNING: Tallene viser antall nye privatleasing-biler i trafikk per år, og samlet kostnad for disse. Foto: Kilde: Finansieringsselskapenes Forening

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder