REN VARE: Oslo kommune oppretter tilskuddsordning til ladeinfrastruktur for bedrifter – og hjemme hos sjåfører. Her er varebilen Nissan e-NV200, sdom kan kjøre 28 mil (NEDC, målt etter en snill målemetode). Foto: Hanne Hattrem

Vil støtte varetransport og drosjer med ladebokser

De slipper ut mye CO₂, ikke så rent lite NOx og lokal forurensning. Nå vil Oslo kommune elektrifisere varebiler og drosjer med ny støtteordning.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Hjelpen kommer i form av en tilskuddsordning til ladeinfrastruktur på jobben og hjemme, for dem som trenger å fulladet bil fra tidlig om morgenen. Tilskuddsordningen lanseres kommende uke.

– I Oslo står vare- og nyttetransporten for nesten 20 prosent av CO₂-utslippene, og byrådet ønsker med denne ordningen å støtte næringsdrivende som går foran og velger fremtidens utslippsfrie løsninger, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg.

Det utføres ifølge Klimaetaten cirka 50.000 vareleveranser i sentrum hver dag, av over 70.000 registrerte varebiler. Over 40.000 varebiler er registrert i Akershus, i stor grad kjøres disse i Oslo.

Bare to prosent av varebilene i Oslo er elektriske.

les også

Stor oversikt: Nå kommer de elektriske varebilene

Pluss content

– Lite realistisk

At det kan ta en halv arbeidsdag å lade en elektrisk varebil eller drosje, vil begrense hvor attraktiv støtteordningen er, hevder næringen.

– Det er ikke realistisk å bytte ut varebilparken over natten. Dette kan sikkert fungere fint for de bilene som har faste og forutsigbare ruter innenfor det sentrale østlandet, men for mange er ikke tiden inne. En stor del av transportbransjen er avhengige av den fleksibiliteten som diesel- og bensinbiler tilbyr med tanke på kjørelengde og leveringssted, men støtteordninger er bra, sier Trond Jensrud, generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet.

Drosjenæringen trenger mest av alt hurtiglading.

– Mange drosjeeiere sitter på gjerdet og tør ikke å satse på elbil som drosje. En av grunnene er at det fremdeles ikke finnes noen elbiler som er særlig godt egnet til drosjedrift, mens den viktigste nok er rekkeviddeangsten. Mange er redde for å måtte takke nei til en langtur til Gardermoen fordi de ikke har fått ladet nok i forkant, noe som er et direkte inntektstap for sjåføren, sier informasjonskonsulent Tone Tufte i Oslo Taxi.

Hun mener tilskuddet vil være kjærkomment for drosjeeiere som ikke har døgndrift og kan lade hjemme.

– For å kunne få hele flåten over på elbiler må vi få et kjempeløft i ladeinfrastruktur i hele byen. Vi trenger et stort antall hurtigladestasjoner spesielt dedikert til taxi, sentralt plassert der det er mye drosjetrafikk, sier hun.

Direktør for Klimaetaten, Heidi Sørensen, sier til VG at de er klar over at en del drosjer og varebiler har et kjøremønster som gjør at de ikke kan benytte elbil.

– Vi har hørt disse argumentene, men det er mange håndverkere og andre som har bilen hjemme over natten og som nå kan få støtte til å lade hjemme. De vil ha stor nytte av dette. Vi jobber med å anlegge flere hurtigladestasjoner, men det er et annet prosjekt enn denne støtteordningen, sier Heidi Sørensen.

les også

Oslo Taxi-sjåfør skriver elbil-historie: Her er landets første super-el-drosje

Så mye får du

Bedrifter som skal søke tilskudd, må dokumentere at de eier eller planlegger innkjøp av elektrisk varebil. En drosjesjåfør eller håndverker kan søke om 10.000 kr i støtte til å installere et ladepunkt hjemme, mens en bedrift kan få tilskudd til ladeinfrastruktur.

Hver bedrift kan få 15.000 kroner til hvert muliggjorte ladepunkt, begrenset til 10 punkter per bedrift. Det er ingen totalramme, søknadsfrist eller førstemann-til-møllen-prinsipp i støtteordningen, men en velbegrunnet søknad må ligge til grunn for at man får innvilget støtte.

Miljødirektoratet har innført en ny vrakpant som gir 13.000 kroner ekstra om man erstatter en fossil varebil med en elektrisk.

les også

Test av syv elbiler: Disse gjør det best på veien

Pluss content

Ladekrise

Generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu, applauderer tiltaket.

– Der er fortsatt veldig få elektriske drosjer, og elvarebilene utgjør kun 4,1 prosent av salget nasjonalt så langt i år. Vi skal opp på 100 prosent også for varebilene i 2025.

Men hun påpeker:

– Det er dessverre helt sprengt på de offentlige ladestasjonene i Oslo, så det er ikke lett å belage seg på å kun bruke disse. Det er spesielt vanskelig for næringsdrivende som er avhengig av bilen hver dag.

– Det er stort press på de offentlige ladestasjonene. I 2017 fantes det kun ett ladepunkt per ti elbiler i Oslo. Vi forstår at det er vanskelig for dem som skal drive business. Dersom flere kan lade hjemme, blir det også mindre press på de offentlige ladestasjonene, sier direktør for Klimaetaten, Heidi Sørensen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder