Veidekkes asfaltlag legger en kilometer med ny masse på E18 fra fylkesgrensa mellom Buskerud og Akershus i retning Asker sommeren 2011. Morten Skogstad følger nøye med på at alt gjøres korrekt. Foto: Aleksander Andersen/NTB scanpix
Veidekkes asfaltlag legger en kilometer med ny masse på E18 fra fylkesgrensa mellom Buskerud og Akershus i retning Asker sommeren 2011. Morten Skogstad følger nøye med på at alt gjøres korrekt. Foto: Aleksander Andersen/NTB scanpix

Vegvesenet bruker mer på konsulenter enn på asfalt

390 nye ansatte til tross: Statens vegvesen brukte rekordhøye 2,4 milliarder kroner på å leie inn konsulenter i fjor.

Publisert:Oppdatert: 27.03.13 kl. 08:20

Den rekordhøye konsulentbruken sjokkerer opposisjonen på Stortinget.

- Statens vegvesen har åpenbart hatt en stor konsulentfest. Vi kunne fått mange kilometer med ny vei for 2,4 milliarder kroner, sier Bård Hoksrud, samferdselspolitisk talsmann i Frp til VG.

Til sammenligning ble det «bare» brukt 870 millioner kroner på ny asfalt og vedlikehold av veidekker i 2012.

Flere akademikere

Samtidig som statens veibyggere, Vegvesenet, bruker milliarder på å kjøpe seg råd fra private rådgivere, vokser antallet ansatte i etaten.

Korrigert for antall personer som sluttet i fjor, fikk Statens vegvesen 390 flere ansatte. Ifølge etatens årsrapport for 2012, er dette i hovedsak personer med «høyere akademisk utdanning».

VG skrev i desember 2011 at Statens vegvesen hadde vokst med mer enn én ansatt per arbeidsdag siden 2008.

- Vegvesenet argumenterer med at de trenger å bruke konsulenter på grunn av nye prosjekter. Men når de ansetter så mange nye personer samtidig, så er det noe som er galt. Dette er et byråkrati som eser ut, sier Hoksrud.

Eksplosiv vekst

For samtidig som antall ansatte har vokst til nær 7000 personer, har konsulentbruken vokst eksplosivt de siste to årene:

I 2010 kjøpte Statens vegvesen konsulenttjenester for 1,5 milliarder kroner.

Ifølge årsrapporten er 70 prosent av konsulenttjenestene knyttet til planlegging og byggherreoppgaver, mens resten er knyttet til det som beskrives som veivesenets kjerneprosesser.

Vegvesenet forklarer økningen i konsulentbruk med økt aktivitet, spesielt som byggherre for nye veiprosjekter.

- Når aktiviteten øker, så øker også bruken av konsulenter, sier pressesjef Kjell Bjørn Vinje til VG.

Ifølge en egen intern rapport om effektivisering av planlegging våren 2012, innrømmer Vegvesenet at konsulentbruken ikke kun er av det bedre.

«Noen hevder at bruk av konsulenter påvirker planleggingstiden negativt ved at det er både ressurskrevende og kostbart. Andre mener imidlertid at bruk av konsulenter er tidsbesparende. Kvaliteten på det konsulentene leverer er varierende», heter det i rapporten.

Veksten i konsulentbruk er et uttrykk for veksten i veibudsjettene, mener statssekretær i Samferdselsdepartementet, Geir Pollestad (Sp) til VG, og tilføyer:

- Vi erkjenner at vi må ha et kritisk blikk på at etaten driver effektivt. For vi er avhengig av at de får frem planlagte prosjekter.

Han sier departementet i årene fremover vil følge ekstra med på pengebruken i sin egen underetat.

- Vi er opptatt av at Statens vegvesen skal drive mer effektivt. Det blir viktig fremover når de får vekst i budsjettene av andre dimensjoner enn til nå. Da blir det også viktigere å ha kontroll med at pengene brukes effektivt, sier Pollestad.

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) uttrykte i samme rapport at Vegvesenet bør bruke konsulentenes kompetanse bedre og at det er store forskjeller internt i Statens vegvesen når det gjelder synet på konsulenter.

Publisert:Oppdatert: 27.03.13 kl. 08:20