ELEKTRISK: Elektrikere kjører selvsagt elbil! Fra v. Lars Alm (33) og Sindre Westergren (29) hos ElektroSivert. Foto: TERJE BRINGEDAL

Nå vil også håndverkere kjøre elbiler

Elbiler fosser frem. Halvparten av ledere i håndverks- og servicebedrifter i storbyene regner med å kjøpe elbil i løpet av fem år.

Det viser en fersk undersøkelse gjort av Transportøkonomisk institutt (TØI). Og én av fire ledere som i dag ikke bruker elbil sier det er sannsynlig eller svært sannsynlig at de vil gå til anskaffelse av en elbil de nærmeste to årene.

Særlig elektrikerfirmaer har fått sansen for elbiler.

Les også: Freder elbil-moms til 2020

Storbyene

For mange av de 264 lederne i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger som var med på spørreundersøkelsen, var økonomi viktigst. Men for servicebedriftene veide også et miljøvennlig image tungt.

Fikk du med deg? Oslo innfører elbil-bompenger

I dag har kun fem prosent av firmaene elbiler, men siden utvalget bare omfattet de store byene er antallet nok mye lavere på landsbasis.

– Når det gjelder salg av nye varebiler er to til fem prosent elektriske mens tallet for personbiler er 15 prosent, sier Tom Julsrud, forskningsleder hos TØI, og en av forfatterne av rapporten.

Det er med andre ord mye å hente.

Hvis rekkevidden for elbiler øker med 50 prosent vil man ifølge TØIs beregninger kunne få en drøyt 40 prosent reduksjon i utslipp av klimagasser fra biler i håndverk- og servicesektoren.

Les også: Vil straffe «lure-hybrider»

Økonomi og image

– For små bedrifter er økonomien viktig. De vil beholde incentivordningene som finnes i dag siden det må være en viss økonomi i dette. Det gjelder spesielt avgiftsfritak, fritak for betaling av bompenger og gratis parkering, sier Julsrud.

Men i større tjenesteytende virksomheter, for eksempel innen rengjøring og hjemmehjelp, er miljøet like viktig. En del har også miljøsertifiseringersordninger de må følge opp i tillegg til at elbiler gir et grønnere image og bedre omdømme.

– Folk som jobber i håndverkeryrker eller servicenæringen kan ikke reise kollektivt eller sykle siden de må ha med seg utstyr. Hvis fremtidens byer skal være miljøvennlige og ha lave utslipp må man gjøre noe med denne gruppen også, sier Julsrud.

Les på VG+: Så mye billigere blir folkets favoritter med det nye statsbudsjettet

Undersøkelsen viser at elbiler er mer utbredt i servicenæringen.

– Håndverkere har et litt mer uforutsigbart kjøremønster. En rørlegger må ofte ta små oppdrag forskjellige steder, og da er det litt mer kritisk med kjørelengde, sier Julsrud.

Han tror det viktigste myndighetene kan gjøre er å legge til rette for at det kommer flere elbilmodeller på markedet som er egnet for håndverkere, bygge flere ladestasjoner, ha gode fradragsordninger og via offentlige innkjøp kreve at leverandørene stiller med elbiler.

Tar du denne? Hvem har vikeplikt her?

Elektrikere i elbil

Hos ElektroSivert i Oslo kjører en tredjedel av bilene nå på elektrisitet.

Rune Lorenzen, teknisk sjef og partner hos ElektroSivert i Oslo. Foto: ElektroSivert

– Vi er forut for vår tid, smiler teknisk sjef og partner Rune Lorenzen. Men så har da firmaet funnet sin egen elbilnisje.

– En veldig stor del av vårt virke går på å legge opp strøm til de som har elbiler, både hos private og bedrifter. Og jeg har alltid vært elbil-fan, sier Lorenzen som selv er på sin fjerde elbil.

Les også: Avgiftssjokk for varebiler

Firmaet ønsker å ha en grønn profil samtidig som de sparer penger på drivstoff, slipper kostnader i bomringene og nesten hele årsavgiften.

– Hva med rekkevidden til elbilene?

– Nissan Leaf bilene vi bruker har rekkevidde på rundt 11–12 mil, men dette blir redusert på grunn av kulde. Varebilene har en rekkevidde på rundt 10 mil og Teslaen kan vi kjøre 30 mil med, så dette så det holder fint for oss, sier Lorenzen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder