SKADET: Yngve Alexandersson (bak) som er daglig leder ved det eneste godkjente skadeverkstedet for Tesla, Drammen Karosseri, får alle store skader inn til seg. - Jeg stiller meg spørrende til Gjensidiges resonnement. Av de rundt 6500 Tesla Model S som er på veien nå, har vi kondemnert fem. Forsikringssleksapene må si om dette er mer enn for andre merker, sier han. Her er han ved en tidligere anledning med Gjensidiges takstmann. Foto: ØYSTEIN LARSEN-VONSTETT Foto:Øystein Larsen-Vonstett,VG

Tror antallet elbiler som må kondemneres vil skyte i været

Nesten nye elbiler med moderate skader blir vraket, ofte uten at fullt brukbare deler blir tatt vare på.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Forsikringsselskapet Gjensidige mener vi står foran en liten bølge av kondemnasjoner. Årsaken er at elbiler er fritatt for moms og avgifter, og dermed har en ganske lav verdi. I tillegg er delene forholdsvis dyre. Dette fører til at reparasjonskostnadene ganske raskt overstiger 60 prosent av antatt markedsverdi.

På Gjensidiges beste bilforsikring erstattes den skadde bilen med en ny når skadene skjer før bilen er tre år gammel og reparasjonskostnaden overstiger 60 prosent av antatt markedsverdi. De fleste forsikringsselskaper har en slik klausul, i hvert fall innen det første året.

– Det skal et mye mindre skadeomfang til på en elbil enn på en bensin- eller dieselbil før vi havner i en kondemnasjonsdiskusjon. Vi har allerede hatt noen tilfeller av dette, og vil tror problemet vil øke betraktelig om få år. Vi merker det særlig på Tesla, der deleprisene er meget høye. Vi ser også at det vil bli aktuelt for blant annet Nissan Leaf, her er deleprisene også relativt høye, sier Jan-Erik Skar i Gjensidige. Han er teknisk sjef Motorvogn/Båt – Leverandør- og prosesstyring.

Han illustrerer forskjellen slik:

En bensinbil tilsvarende en Tesla til 700.000, vil koste cirka 2 millioner kroner. Når deleprisene for denne er lavere eller på samme nivå, samt at utgangssummen er langt høyere, sier det seg selv at det skal mye mer til før denne type bil kondemneres.

Selskapet kan reparere for en langt høyere sum på bilen til en verdi av to millioner kroner enn for den til 700.000 kroner, innenfor 60 prosent, før bilen blir kondemnert, ifølge Skar.

– Hvorfor har dere ikke satt en høyere forsikringspremie for elbiler og en høyere grense for kondemnasjon?

– Vi har latt elbilene gå på vanlige vilkår. Tradisjonelt i Norge bygger premiens nivå på historisk informasjon, og siden vi ikke har hatt elbiler i dette omfanget så lenge, har vi måttet sette en startpris. Men selvsagt virker markedskreftene, så vi får se på resultatene over en tid.

Tidligere i år skrev VG at lang ventetid på reparasjoner, dyre deler og mer skader vil gi merkbart høyere forsikringspriser på elbiler.

Blir ikke så miljøvennlig

«Bruk og kast»-mentaliteten bekymrer forsikringsselskapet.

– Miljøaspektet ved å kondemnere såpass nye biler med mange nesten ubrukte deler bekymrer oss, og det reiser nye utfordringer, sier Skar.

Problemet vil bare øke ettersom vi får stadig flere elbiler på veien. Per i dag er det registrert en bestand på cirka 37.000 elbiler, ifølge ferske tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. I løpet av det neste drøye året regner de norske bilimportørene med å selge 34.000 nye elbiler.

Jan-Erik Skar mener bransjen er nødt til å finne en annen måte håndtere restverdien i bilen på.

– Hva vi gjør med de skadde bilene er viktig. Nå hugges de fleste biler opp, og bilprodusentene er ikke opptatt av komponentresirkulering og salg av brukte bildeler. Vi må finne en samfunnsmessig bedre måte å utnytte disse ressursene på, for eksempel gjenoppbygging av bilene med alternative deler, mener Skar.

Han trekker frem at våre naboland Sverige og Danmark er langt flinkere til å resirkulere komponenter og selger brukte reservedeler mye mer systematisk enn vi gjør her.

– Slik må vi egentlige tenke for vanlige biler også.

Prøvd før

Teknisk konsulent i NAF, Dag Edvardsen, sier at sist gang forsikringsbransjen har tenkt slike tanker før.

– Forsikringsbransjen tok vare på nyere biler som ble kondemnert. Tanken var å systematisere bruken av brukte deler, men opplegget ble ingen suksess. Noe av årsaken finner vi nok i det faktum at forsikringsbransjen og bilbransje har hvert sitt ståsted. Forsikringsbransjen vil benytte brukte bildeler for å få prisene på skadereparasjoner ned, og bilbransjen vil selge nye deler som det er god avanse på, sier Edvardsen.

Mer bruk av brukte bildeler vil kunne føre til lavere forsikringspremier, mener Edvardsen. Han poengterer at en ett år gammel bil som blir påkjørt bakfra vil ha mye verdifulle ressurser i fronten, som for eksempel motor, elektronikk og lykter. I elbiler er også batteriene en gedigen ressurs.

– Også bileiere har vært skeptiske til forsikringsreparasjoner med brukte deler. Det er viktig å huske på at en ved en skadereparasjon har forsikringstager krav på å få satt bilen i stand slik den var før skaden inntraff. Det innebærer ikke nødvendigvis bruk av nye deler. NAF har alltid satt som krav at om man skal benytte brukte deler, skal de være av skikkelig kvalitet og i første rekke skal man bruke brukte deler på biler som er noen år gamle, ikke nye. Etter reparasjonen skal bilen være istandsatt om skaden ikke var inntruffet, sier Edvardsen.

Mye rett kvernen

Tor Alm, styreleder i Norges Biloppsamleres Forening (NBF) sier de i lengre tid har reagert på at elbiler går rett i kvernen, uten at muligheten for salg av gode brukte deler er benyttet.

– Det mener vi er i strid med EU-direktivets intensjon om mer bruk av brukte bildeler. Det er i dag flere gode bildemonteringsbedrifter, men vi vil gjerne samarbeide mer med forsikringsbransjen om å levere deler til skadereparasjoner. Det blir en vinnvinn-situasjon både for kundene, forsikringsbransjen og verkstedbransjen, sier Tor Alm.

Han mener videre at forsikringsbransjen går gjennom vilkårene sine for elbiler, og se på muligheten for reparasjoner på frittstående verksteder.

Bruk mer brukt

Direktør Erik Andresen i bilimportørenes selskap for administrasjonen av returordningen av bilvrak, Autoretur, støtter bruk av brukte deler, men at det skal være noen stor forskjell på elbiler og andre biler med hensyn til kondemnering forstår han ikke helt.

– Så vidt jeg kjenner til er det If som bruker brukte bildeler, og ikke Gjensidige. Dersom Gjensidige vil bruke mer bruktde deler, er det ingen som hindrer dem i det. Dette markedet eksisterer allerede, sier Andresen.

Han sier at alle landets biloppsamlere nå får kurs og utstyr i å håndtere elbiler.

Les: Elbilene med best garanti (krever abonnement).

Les: Derforlønner elbil seg.

Her finner du alt vi skriver om elbiler.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder