TRYGGERE VEIER: Bildet er tatt på E6 mellom Trondheim og Værnes. Foto: Fredrik Solstad VG

Flere motorsykler, færre ulykker

Ulykkesstatistikken går riktig vei, men trygg trafikk og Statens vegvesen mener likevel det er mye som kan gjøres for å redusere MC-ulykkene.

  • Inger Lise Hammerstrøm
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Statistisk sentralbyrås (SSB) halvårsrapport for trafikkulykker viser færre døde i MC-ulykker sammenlignet med samme periode i fjor. I første halvår av 2016 er ti motorsyklister drept på norske veier. Det er en nedgang fra 2015, da døde 12 MC-førere i trafikken i første halvår.

Per 22. juli 2016 er tallet ifølge Statens vegvesen oppe i 12.

Både Trygg Trafikk og Statens vegvesen mener det fremdeles er mulig å redusere antall ulykker ytterligere.

Flere trafikkulykker på sommeren: Dette er de farligste veiene

Se og bli sett

– Gjør ditt beste for å unngå å havne i en risikosituasjon på motorsykkel. Gi deg selv marginer med å holde god avstand og holde deg under fartsgrensen, oppfordrer avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Vegdirektoratet Guro Ranes.

Kjøpe bil? Dette bør du velge nå

Til bilførerne lyder oppfordringen.

– Vær oppmerksom på at motorsyklistene er der ute, se etter dem.

Selv om refleksvest kolliderer med image for mange MC-førere mener Ranes at motorsyklistene gjør seg selv og andre trafikanter en stor tjeneste ved å kle seg i sterke farger.

– Vi oppfordrer MC-føreren til å gi seg selv den fordelen det er å bli sett, sier Ranes.

BLI SETT: Guro Ranes i Statens Vegvesen mener motorsyklister både av hensyn til seg selv og bilførere bør kle seg så de blir sett. Foto: Statens Vegvesen Foto: Statens Vegvesen

Verdens beste trafikkopplæring

I perioden 1999–2003 omkom 146 MC-førere i trafikken. I den neste femårs perioden var tallet 142. Mellom 2009 og 2013 var tallet redusert til 89. Fra 2014, til og med juni 2016 er 46 MC-førere hittil drept i trafikkulykker.

Nå er det bevist: Derfor mangler unge menn selvkontroll bak rattet

Basert på Vegdirektoratets rapporter ser Ranes at det generelt har blitt tryggere å kjøre på norske veier. Hun viser til en rapport fra Transportøkonomisk Institutt som viser at risikoen for å bli drept eller hardt skadd i trafikken er halvert de siste 15 årene. Dette gjelder også motorsyklister. Ranes mener dette er et resultat av mange gode tiltak og moderne forbedringer.

– Det er bygd nye, sikre veier, og på de veiene vi har er det blitt gjort utbedringer, samt bedre drift og vedlikehold. Samtidig har det kommet mye bedre kjøretøy. Alle nye biler og motorsykler har for eksempel ABS-bremser – bremser som hindrer at hjulene låses og sklir på glatt veibane.

Ranes peker dessuten på at Norge er blant verdens beste land på trafikkopplæring.

– I norsk trafikkopplæring legges det like mye vekt på risikovurderinger som på tekniske kjøreferdigheter.

Politimann kjørte på fotgjenger: Syntes synd på politimannen

Flere motorsyklister

Ifølge Vegdirektoratet har den norske beholdningen av motorsykler økt fra under 20. 000 i 1980 til nærmere 160.000 i 2012. Bare fra 2008 til 2012 økte beholdningen fra om lag 117.000 registrerte kjøretøy i 2008 til drøye 152.000 i 2015.

Skal du på tur? Her kan du oppleve bilfrie bysentrum

Vegdirektoratet anslår at det nå er om lag 250.000 brukere av MC og lett motorsykkel her til lands.

Ifølge Ranes kan dette føre til den såkalte safety in number effekten (SIN-effekten) – dersom antallet trafikanter i en mindretallsgruppe kommer over en kritisk grense vil det legge premissene for hvordan andre trafikanter oppfører seg, og dermed redusere antall ulykker i den trafikkgruppen.

For MC er utforkjøringsulykkene som dominerer statistikken, dernest kommer møte- og krysningsulykker. Derfor mener Ranes det er viktig at MC-førere utviser respekt for det krevende kjøretøyet de tross alt manøvrerer.

– Fart og taktiske feilvalg der føreren stivner er årsaken til mange ulykker.

–Føreren stivner?

Du kan sammenligne med å sykle: Når du kjører i en sving og i stedet for å følge kurven med blikket, ser du rett fram, og da følger kroppen med. I stor fart går dette ofte galt og føreren kjører ut, forklarer Ranes.

Ifølge Ranes innebærer de norske veiene med mange svinger, smale veier og flott natur en stor utfordring for utenlandske førere som er vant med bredere og rettere forhold.

– Utenlandske førere er dessverre med på dra opp ulykkesstatistikken. For dem blir norske veier uvante og krevende, sier hun.

Sjekk: Kan din bil bruke billig fornybar-diesel?

Flest ulykker på godværsdager

Basert på statistikk fra mellom 2009 og 2010 er dødsrisikoen per kilometers hastighet ti ganger høyere for tung MC enn for bil. For lett motorsykkel er den 20 ganger høyere sammenlignet med bil.

Seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Johansen opplyser at mange ulykker skjer på godværsdager. Da dem som ikke kjører så mye ellers tar seg en tur.

– Hva mener du kan gjøres for å få ned ulykkesstatistikken?

– Det er viktig å vedlikeholde kjøreegenskapene. Derfor blir de som kjører jevnt og trutt, bedre førere.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder