KAN BØTELEGGES: Fra en sykkelkontroll på Grønland i Oslo i 2009. Foto: SIMEN GRYTØYR Foto: Simen Grytøyr

Drosjesjåfører raser mot syklister som ikke følger trafikkreglene: Her er trafikkreglene for syklister - og bilister

(VG Nett) Når du kjører forbi en syklist skal du holde en avstand på halvannen meter til syklisten. Det er ikke forbud mot å sykle flere i bredden.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

- Syklister som sykler på rødt er jævler, sier generalsekretær i Syklistenes Landsforening, Rune Gjøs.

I gårsdagens VG gikk han hardt ut mot ut en liten gruppe bilister, som han beskriver som jævler i trafikken. Det er bilister som spruter spylevæske i ansiktet på syklister, som snitter syklister med vilje, og hiver bananskall og vannflasker.

Nå langer han ut mot en liten gruppe syklister. De som kjører på rødt lys.

- Det er det farligste lovbruddet. Du risikerer å skade deg selv og gjøre en annen til drapsmann, sier Gjøs.

Han sier også at det ikke er forbud mot å sykle flere i bredden, men at man ikke skal gjøre det hvis det skaper unødvendig farlige situasjoner.

En gjennomgang av alvorlig sykkelulykker gjennomført av Statens vegvesen i 2010 konkluderer med at i over hver fjerde ulykke kan uklart regelverk hevdes å være en medvirkende årsak til ulykken.

- Syklende må beskyttes bedre i regelverket, sier generalsekretær i Syklistenes Landsforening, Rune Gjøs.

SE TRAFIKKREGLENE FOR SYKLISTER OG BILISTER LENGER NED I SAKEN!

Raser mot syklistene

- De gjør alt gærent. Det greier ikke å holde seg på sykkelstien, og jo større og dyrere sykler, desto verre er de, sier Wiggo Korsnes i Norges Taxiforbund i dagens utgave av VG.

- Jeg kjører en del og ser veldig mange syklister som ikke følger trafikkreglene. Det er alt fra å sykle på rødt lys til å kjøre altfor fort etter forholdene og drive med uforsvarlig sykling. På vinteren er det en del som ikke har lys på sykkelen, hverken foran eller bak.

Han medgir at det mange steder kunne vært bedre tilrettelagt for syklister.

- Men det er ingen unnskyldning for å bryte trafikkreglene. De siste årene har det blitt flere syklister på veiene, og flere med dyrt utstyr og fokus på å sykle fortest mulig. Det virker som det er en konkurranse om å være først.

ER DU BILIST?Hva mener du om syklister.
ER DU SYKLIST?Si hva du mener om bilister.

VIL HA NYTT SKILT: Syklistenes Landsforbund har tre krav for å sikre syklistene bedre: Trygg forbikjøring av syklist, bedre vikepliktsregler for syklende og at bilistenes plikter overfor syklende samles i en ny paragraf i trafikkreglene. Foto: Syklistenes Landsforbund

Mer politi

Nå vil Korsnes at politiet skal komme på banen.

- Jeg har ingen tro på at opplysning hjelper, her må det strenge håndhevelser av regelverket til. Greier syklistene å holde seg til reglene tror jeg bilistene greier å forholde seg bedre til dem, sier Korsnes.

For det er ikke bare bilister som kan straffes for uvettig kjøring i trafikken. Også syklister kan få bøter som svir dersom de blir tatt i en trafikkontroll.

- Vi kommer faktisk til å ha mer fokus på dette fremover. Vi vil ta syklister som kjører på rødt lys, sier Gunn Anita Bjørnbakk, leder for trafikkseksjonen i Oslo politidistrikt.
Bøtesatsen for å suse av gårde mot rødt lys er 900 kroner. Man får tilsvarende bot om man forviller seg ut på en motorvei eller kjører feil i en enveiskjørt gate.

Aggressivt

- Er det spesielt mye råkjøring i Oslos gater som gjør at dere vil konsentrere dere mer om syklister?

- Dette er noe vi gjør hvert år. Det er viktig for politiet å få frem at både syklende og gående har et ansvar i trafikken, sier Bjørnbakk.

- Vår avdelingen på trafikk har kontroller for syklister med jevne mellomrom. Spesielt på høsten når syklister kjører i mørke uten lys, sier politiadvokat i Bergen Rune Malt.

- Det er veldig sjeldent at politiet har kontroller bevisst på syklister som kjører på rødt lys, eller i feil kjøreretning, bortsett fra i tilfeller med svært aggressiv kjøring, understreker han.

HER ER TRAFIKKREGELENE FOR SYKLISTER:

* Sykkelen er et kjøretøy, og du har bare lov til å sykle på høyre side av veien.

* Sykling på fortau er tillatt, men bare hvis du ikke er til hinder for gående. De skal passeres i gangfart.

* Du kan bare bruke sykkelfelt på høyre side av veien.

* Det er forbudt å sykle på rødt lys. Det er forbudt å sykle i gangfelt på rød mann.

* Det er tillatt å sykle i gangfelt. Går du av sykkelen er du fotgjenger.

* Det er forbudt å sykle der det er sykling forbudt-skilt.

* Det er tillatt å sykle i kollektivfelt.

* Det gjelder de samme vikepliktsregler for syklister som for bilister, altså vikeplikt for trafikk fra høyre.

* Skal du svinge til venstre har du de samme vikepliktsreglene som du har som bilist. Men du kan som syklist velge en såkalt stor venstresving, på utsiden av møtende trafikk (rett frem til over krysset og til venstre på den kryssende veien).

* Det er ikke forbudt å sykle flere i bredden (men hvis det skaper farlige situasjoner skal man ikke gjøre det).

* Sykler du på fortau har du vikeplikt for biler når du kjører ned fra fortauet.

* Skal du skifte kjørefelt, har du vikeplikt for biler som befinner seg i kjørefeltet du vil inn i.

* I rundkjøring er syklisten som en bil, med de samme vikepliktsregler som bilister.

* Sykler du på gang- og sykkelvei har du vikeplikt for biler som krysser denne.

* Det er påbudt med ringeklokke på sykkelen.

HER ER TRAFIKKREGLENE FOR BILISTER:

* Forbikjøring av syklister skal skje med en avstand på 1,5 meter mellom bil og sykkel. Dette står ikke i lovteksten, men i veimyndighetenes tolkning av trafikkreglene.

* Kommer du ut fra eller skal inn på en parkeringsplass, holdeplass, en eiendom, bensinstasjon eller type vei som ikke er åpen for fri ferdsel, har du vikeplikt for alle trafikanter, også syklister.

* Syklister har lov til å kjøre forbi en bil på innersiden (men ikke syklist). Hvis syklisten ligger på innersiden av bilene i rundkjøringen (i eget sykkelfelt), har bilen vikeplikt for syklisten til høyre.

(Kilde: Utdrag fra brosjyren «Trafikkregler for syklister» , utgitt av Syklistenes Landsforening).

FOR ALLE:
* Grunnregelen i trafikken er veitrafikklovens paragraf 3, om at du skal ferdes slik at det ikke oppstår fare, skjer skade eller at du ikke forstyrrer annen trafikk.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder