UTBRENT: En mann fra Østfold meldte sin bil stjålet. Bilen ble gjenfunnet totalt utbrent i et skogholt neste dag. Etter et samarbeid mellom politiet og Gjensidige ble saken oppklart. Mannen innrømmet ifølge Gjensidige å ha tent på bilen fordi han var så lei alle problemene han hadde hatt med den. Foto: Gjensidige Forsikring

Kraftig økning i forsikringssvindel med bil

Mannen fra Østfold var så lei av feil og dyre reparasjoner på bilen at han tente på den. Så ville han ha erstatning fra forsikringsselskapet.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Selv om forsikringsbransjen antar at kun en liten del av forsikringsbedrageriene blir avdekket og at det finnes store mørketall, ble mannen fra Østfold avslørt som følge samarbeid mellom politiet og forsikringsselskapet.

Ifølge fagansvarlig utredning i Gjensidige Forsikring, Espen Norenberg Olsen innrømmet mannen å ha tent på bilen fordi han var så lei alle problemene han hadde hatt med den.

– Nærmere undersøkelser viste at kunden hadde hatt svært mange problemer med bilen. Reparasjonene hadde vært mange og kostbare, skriver Norenberg Olsen til VG i en epost.

Bilen ble funnet totalt utbrent i et skogholt dagen etter at mannen meldte den stjålet mens den hadde stått utenfor en bensinstasjon

Les: «Norsk» fukt gir biltrøbbel for Toyota og Mazda.

På svindeltoppen

Bil er på svindeltoppen når det gjelder antall saker, viser tall fra Finans Norges rapport om forsikringssvindel i 2015. Den såkalte svikstatistikken gir et bilde av den avdekkede forsikringssvindelen, og hvilke produkter det svindles på. Tallmaterialet i rapporten er innhentet fra 27 forsikringsselskaper som er medlemmer i Finans Norge.

36 prosent av de avslørte sakene for skadeforsikring gjelder bil. Dette er 13 prosent flere enn året før og innebærer at 230 saker er knyttet til bilforsikring.

Forsikringsbransjen avslo i 2015 totalt 666 saker innen skadeforsikring og 319 saker innen syke- og uføreprodukter i 2015. Det totale kravet for de avslåtte sakene var 335,8 millioner kroner.

I gjennomsnitt ble det svindlet for 109.000 kroner når det gjelder bil.

– Det er flest menn som svindler med bilforsikringen, sier kommunikasjonssjef i Finans Norge, Stine Neverdal. Foto: CF-Wesenberg

– De fleste bilsvindelsakene er arrangerte skader, eksempelvis et fingert tyveri eller at man med hensikt påfører bilen en materiell skade, sier kommunikasjonssjef i Finans Norge, Stine Neverdal.

Bulket? Slik tar du bilder av skaden.

Avslører svindlerne

Utreder Espen Norenberg Olsen i Gjensidige forsikring arbeider med å avsløre forsikringssvindlere.

Ofte er dette saker der politiet ikke involvert, men der selskapet aner ugler i mosen.

Her er et par ferske saker, som er ganske typiske for bilforsikrings-svindlere:

Forlot bilen på tomgang – fikk ikke forsikringsoppgjør:

En ung mann fra Østfold hadde dårlig tid og parkerte sin bil rett utenfor et kjøpesenter. Bilen ble stående på tomgang, mens mannen gikk inn på senteret for å handle. Etter kun få minutter ble bilen stjålet av en forbipasserende. Den unge mannen meldte tyveriet til Gjensidige. Her løy han om hva hadde skjedd, og gav et inntrykk av at bilen nærmest ble fraranet ham.

Overvåkningsfilmen ved kjøpesenteret viste noe helt annet. Han fortalte ikke at han hadde vært inne på kjøpesenteret for å handle mens bilen stod på tomgang med nøklene i tenningen.

Hadde mannen vært ærlig og fortalt sannheten om hva som hadde skjedd, ville han fått erstatning selv om denne ville blitt noe redusert. Fordi han løy og forsøkte å unngå avkortning i erstatningen, mistet han retten til hele erstatningen, ble oppsagt som kunde og politianmeldt.

Plusset på gamle skader – fikk avslag på hele forsikringen:

En annen ung mann fra Østfold var involvert i et trafikkuhell mens han var på handletur i Sverige. Her kolliderte han med en annen bil, og fikk skader i fronten.

På spørsmål fra forsikringsselskapet om bilen hadde tidligere skader, svarte mannen nei: Bilen var hel og pen.

Nærmere undersøkelser viste derimot at flere av skadene på bilen må ha oppstått på et langt tidligere tidspunkt.

Mannens forsøk på å få flere gamle skader dekket på forsikringen ble avslørt. Han endte opp med avslag på hele erstatningen, oppsigelse av alle forsikringer og en politianmeldelse for svindel.

Fått en bulk eller skramme? Med denne «nye» metoden sparer du tid, og ikke minst – mye penger!

Flest menn svindler

Selv om svindleren i alle eksemplene fra Gjensidige er fra Østfold er det også andre fylker som har flere svin på skogen enn andre, viser rapporten fra Finans Norge. Antall avdekkede saker for skadeforsikring og syke- og uføreprodukter sett i forhold til folketall per fylke er høyest i Østfold, Oslo, Aust-Agder, og Finnmark.

Mange av de arrangerte skadene er krevende å utrede. En god del av svindelsakene har klare spor til internasjonale godt organiserte kriminelle miljøer. De som står bak kan være multikriminelle med stor evne, kapasitet og vilje til å begå straffbare handlinger, ifølge Stine Neverdal.

Det er likevel forsikringsselskapene selv som avslører de aller fleste svindlerne. De som prøver seg på svindel, risikerer politianmeldelse, fengsel og forsikringsnekt.

En studie utført av Svensk Försäkring og Brottsförebyggande råd, har avdekket at nærmere 75 prosent av de som blir anmeldt for forsikringsbedragerier også tidligere er domfelt for annen kriminell virksomhet.

I Norge viser årlige markedsundersøkelser at forsikringssvindel er mer sosialt akseptert enn andre typer kriminalitet, spesielt blant unge, heter det i rapporten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder