MANGLER DOKUMENTASJON: Veivesenet kunne bare dokumentere to av til sammen fem krav de har satt til seg selv da Vegtilsynet sjekket byggingen av denne rundkjøringen med underganger i Dombås. Her er rundkjøringen i en tidlig fase samt etter at den er tatt i bruk og kun småting gjenstår. Foto: Statens vegvesen

Vegtilsynet slakter veivesenets rutiner

Statens vegvesen får det glatte lag av det nyopprettede Vegtilsynet. Etaten kan ikke dokumentere sine egne kontrollrutiner.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Det viser 26 stikkprøver av utbyggingsprosjekter i Oppland fra januar 2009 som tilsynet har gjennomført.

- Dette er alvorlig, sier Vegtilsynets direktør Trude Tronerud Andersen til VG.

Mangler dokumentasjon

Veivesenet kunne bare dokumentere kvalitetsplaner for halvparten av de 26 prosjektene, mens kontrollplaner kunne legges fram i 11 av 26.

I ingen av de 26 utbyggingsprosjektene kunne man dokumentere at trafikksikkerhetsgjennomgang var vedlagt ved overlevering, og ferdigstillelsesdokumentasjon på dette tidspunkt kunne legges fram i null av 25 prosjekter.

- De kan ha bygget farlige forhold på veien. Så langt kan veivesenet ikke redegjøre for om de har gjort de nødvendige kontrollene, sier Tronerud Andersen.

Den såkalte Håndbok 151, som er et styrende dokument for utbyggingsprosjekter, skal fungere som en sjekkliste for å sikre riktig prosjekt- og utførelseskvalitet. Ifølge denne skal veivesenet utarbeide kvalitets- og kontrollplaner, overleveringsprotokoll og ferdigstillelsesdokumentasjon.
Dokumentasjon av dette har i stor grad sviktet.

Stikkprøver i Oppland

- Nå har vi bedt dem om å gjøre inspeksjoner på veien for å sikre at det ikke har oppstått feil, sier tilsynsdirektøren som varsler flere stikkprøver. Nesten alle utbyggingsprosjektene i Oppland som ble sjekket, hadde en prislapp på under 25 millioner kroner.

Les også: Vegvesenet bruker mer på konsulenter enn på asfalt

- Bra å ha tilsyn

Statens vegvesen vil gå grundig gjennom rapporten og vurdere funnene før de gir tilbakemelding til Vegtilsynet.

- Det er viktig og bra vi har et tilsyn som følger oss tett. Det er godt å få denne typen vurderinger fram for at vi hele tiden skal bli bedre, sier Turid Stubø Johnsen, avdelingsdirektør i Strategi- vei og transportavdelingen i Statens vegvesen region øst.

Hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere før de har satt seg inn i rapporten.

Tilsynet får politikerros

Stortingspolitikerne er glade for at Vegtilsynet tør å si fra.

- Det som alvorlig, er at dette kan medføre trafikkfarlige forhold. Jeg synes det er sterkt kritikkverdig at veivesenet ikke har bedre kontroll, men desto bedre at det nye Vegtilsynet nå avdekker dette, sier leder av Stortingets transportkomité, Knut Arild Hareide (KrF).

Bård Hoksrud (Frp) synes det er veldig bra at tilsynet ser ut til å ta ting på alvor.

- Det er en ganske knusende rapport i forhold til region øst og viser at det er et stort forbedringspotensial. Det som er synd er at de ikke har noen sanksjonsmuligheter, sier han.

- Dette viser at det var på høy tid at vi fikk en form for tilsyn, men vi mener fortsatt at dette tilsynet burde vært helt uavhengig og ikke en del av Statens vegvesens egen organisasjon, mener Øyvind Halleraker (H).

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder