FORTSATT FOSSILT: Det blir lenge til bilparken er helt utslippsfri, skal vi tro den ferske TØI-rapporten. Foto: Jan Petter Lynau VG

Ny TØI-rapport: Fossilbiler på veien lenge etter 2050

Bensin- og dieselbiler kommer til å dure og gå til langt etter 2050.

 • Stella Bugge
 • Hanne Hattrem

Artikkelen er over tre år gammel

Forskerne Lasse Fridstrøm og Vegard Østli ved Transportøkonomisk institutt (TØI) har finregnet på den norske bilparkens sammensetning frem til 2050.

I dag er det cirka 2,45 millioner bensin- og dieselbiler på veien. Selv om Norge er «best i verden» når det gjelder salg av elbiler og ladbare hybrider, er likevel seks av ti biler som er solgt hittil i år konvensjonelle biler, ifølge registreringstallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Les også: Nå blir disse bilene dyrere

Opptil 100.000 fossilbiler

TØI har brukt to ulike beregningsmodeller, én som baserer seg på bilsalget de siste fem årene, og én som tar utgangspunkt i de ambisiøse målene om at det kun skal selges nullutslippsbiler fra 2025:

FORSKER: Lasse Fridstrøm ved Transportøkonomisk institutt (TØI). Foto: TØI/Tove Lauluten

– I beste fall er det fortsatt 31.000 bensin- og dieselbiler igjen på veien i 2050. En mer nøktern beregning tilsier 13.000 bensinbiler og 98.000 dieselbiler, sier Lasse Fridstrøm.

– I hvilket år tror du den aller siste bilen som bruker bensin eller diesel skrotes?

– Akkurat hvilket år vet jeg ikke, men det er faktisk ikke utenkelig at vi får en cubansklignende situasjon i Norge, nemlig at folk vedlikeholder bilene som er igjen nærmest inn i evigheten. Det vil uansett ikke være så mange at det spiller noen rolle i klimaregnskapet, sier Fridstrøm.

Se tabeller for utviklingen av de ulike biltekenologiene i Norge nederst i artikkelen.

Fikk du med deg? Venstre: Regjeringens grønne skifte kan øke CO₂-utslippene

– Bilpakken gir lite

Rapporten «Kjøretøyparkens utvikling og klimautslipp», som er betalt av SINTEF og NAF, legges frem mandag og tar også for seg effektene av den såkalte bilpakken.

Beregningene i rapporten gjelder for den opprinnelige bilpakken, ikke den nye som ble klar etter budsjettenigheten lørdag.

– Den økte CO₂-avgiften i den nye bilpakken vil gi lavere utslipp fra nye biler. Nullutslippsbilene vil vinne terreng, sier Fridstrøm.

– Den foreslåtte økningen i bensin- og dieselavgiften vil gi anslagsvis 0,25 prosent mindre drivstoffsalg og tilsvarende mindre personbilkjøring enn man ellers ville hatt, sier Fridstrøm.

– Det høres veldig lite ut?

– Det er lite, sier Fridstrøm.

– Er dette nok til at Norge og EUs klimamål kan nås?

– Nei. Vi er langt fra å kutte 800.000 tonn CO₂ med dette forslaget. Effekten av den opprinnelige bilpakken er rundt 20.000 tonn neste år. Hvis vi skal ha 40 prosent reduksjon i CO₂-utslippene må det mer til, sier Fridstrøm.

Les også: Norge må kutte CO₂-utslipp opptil ti ganger så raskt som EU

– Ikke samsvar

Regjeringen har foreslått at Norge innen 2030 kutter klimagassutslippene med minst 40 prosent sammenlignet med 1990.

Under nøkterne forutsetninger vil CO₂-utslippene fra veitrafikken kunne bli 21 prosent lavere i 2030 enn i 2015. I et mer ambisiøst perspektiv (raskere overgang til elbiler) vil CO₂-reduksjon bli på 45 prosent.

– Det er ikke samsvar mellom mål og virkemidler i klimapolitikken. Politikerne er veldig opptatt av å ha ambisiøse mål, men det gir ikke mindre utslipp. Det skjer bare hvis du har effektive virkemidler. Jeg vet egentlig ikke hva man skal gjøre for å få utslippene så mye ned, sier Fridstrøm.

Han legger til at Norge tross alt har gjort mye når ladbare biler (elbiler og ladbare hybrider, red.anm.) nærmer seg en markedsandel på 30 prosent av nybilsalget.

– Det er likevel langt opp til 100 prosent, sier han.

Samtidig legger regjeringens såkalte bilpakke også opp til reduksjon i bompengesatser og endret reisefradrag, som vil kunne øke bilkjøringen.

Bakgrunn: Dette er bilpakken som førte til budsjettkrise

– Ambisiøse mål

Fridstrøm mener at transportetatene i sine forslag til Nasjonal transportplan har skissert ambisiøse mål for salg av nye biler i 2025 og 2030:

 • Alle nye personbiler og bybusser skal i 2025 være utslippsfrie.
 • Det samme skal i 2030 gjelde alle nye varebiler, tre fjerdedeler av nye langdistansebusser og halvparten av de nye tunge lastebilene.

Forskerne er ikke spesielt optimistiske til at det lar seg gjennomføre.

– Det er uvisst om det finnes sterke nok virkemidler til at disse målene kan nås. Selv ikke under de mest radikale forutsetninger vil veitrafikken kunne bli fossilfri i 2030, heter det i rapporten.

Les også: Venstre vil øke bio-andelen i drivstoffsalget, men importørene sier at garantien ikke gjelder om innblandingen blir for høy.

Slik blir fremtidens bilpark

Tabellene viser en fremskriving/forventet utvikling på den norske bilparken, basert på to ulike modeller: Den såkalte «Trendbanen», der markedsandelene fortsetter å endre seg omtrent på samme måte som i perioden 2010–2015. «Ultralavutslippsbanen» er basert på et politisk ønske om at alle nye personbiler solgt fra 2025 er nullutslippsbiler. Foto: Kilde: Transportøkonomisk Institutt Kjøretøyparkens utvikling og klimagassutslipp. Fremskrivninger med modellen BIG

Les også

Mer om

 1. Miljø
 2. Statsbudsjettet
 3. Elbil
 4. Miljøvern
 5. NAF
 6. Bil
 7. Trafikk

Flere artikler

 1. Pluss content

  Ny TØI-rapport: Fossilbiler på veien lenge etter 2050

 2. Pluss content

  Derfor er ikke dieselbilen død

 3. Nye bilavgifter rammer småspiste folkebiler

 4. – Veldig krevende å bare selge nullutslippsbiler fra 2025

 5. Ladbar luksus-SUV ned 100.000 kr igjen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder