- Arbeiderpartiet stopper viktig klimatiltak

Publisert: Oppdatert: 16.11.09 15:24

Del saken på:

Lenken er kopiert
BIL, BÅT OG MOTOR

Bred motstand mot avgift på biodiesel

(VG Nett) - Vi trodde først at forslaget om avgift på biodiesel i statsbudsjettet var «litt ubevisst», men skjønner nå at Arbeiderpartiet helt bevisst stopper et viktig klimatiltak.

Det sier transportpolitisk rådgiver i miljøstiftelen Zero, Gøril Andreassen.

Hun er skuffet over at det nå ser ut til at det ikke er mulig å endre på statsbudsjettet, der det er foreslått at avgiftsfritaket for biodiesel skal fjernes fra nyttår. Forslaget innbærer at også vanlig diesel - som inneholder 5 prosent biodiesel - blir dyrere.

- Nå virker det som Arbeiderpartiet, bare en måned for klimatoppmøtet i København, effektivt setter en stopper for det viktigste tiltaket for å kutte klimagasseutslipp fra veitransportsektoren fram mot 2020, nemlig å beholde avgiftsfritak for biodiesel. Arbeiderpartiet vet alt dette, likevel velger de å ikke gjøre noe med det, sier Gøril Andreasen.

Les:Regjeringspartiene vil vurdere forslaget om avgift på biodiesel på nytt.

Les også:Aps ferske stortingsgruppe legger nå et voldsomt press på sin egen regjering for å stoppe forslaget om avgift på biodiesel.

Mer biodiesel

Ap forsvarer avgiften med at biler på biodiesel også forårsaker ulykker, sliter på veinettet og utløser vedlikehold, akkurat som andre biler. I statsbudsjettet foreslår regjering at fritaket blir halvert i 2010 og endelig fjernet i 2011, ifølge NTB.

I dag blander Statoil inn sju prosent biodiesel i vanlig autodiesel, noe som er euroepeisk standard.

- Avgiften på biodiesel vil øke prisen på vanlig diesel. Mange transportfirmaer bruker 30 prosent innblanding, og Posten bruker blant annet 100 biodiesel på lastebilene sine, sier Gøril Andreassen.

Ironisk nok har Zero fått penger fra miljøverndepartementet til å lage en informasjonskampanje rettet mot lastebilnæringen, for å få lastebiler over på biodiesel.

- Det blir vanskelig. Ingen vil velge miljøvennlig hvis de taper på det, sier Andreassen.

Les:- Biodieselavgift et dolkestøt i ryggen.

Finnest det nokon rødgrøne som kan forklare kvifor det er fornuftig å auke avgiftene på biodiesel? Kvifor er det så viktig for Ap?Leserne diskuterer - følg diskusjonen her.

Borkastet

Kristelig Folkeparti, Venstre og miljøbevegelsen ber SV og Sp om å sette hardt mot hardt innad i regjeringen for å stoppe økt avgift på biodiesel.
- Velgere som stemte på disse to partiene etter løfter om satsing på miljø og grønne arbeidsplasser, bør merke seg at stemmene langt på vei er bortkastet, sier KrFs miljøpolitiske talskvinne Line Henriette Hjemdal til NTB.

Hun viser til finansministers Sigbjørns Johnsens uttalelser om at regjeringen vil fase inn avgiften over to år. Hjemdal betegner dette som en fallitterklæring fra SV og Sp.

Biodiesel er basert på rapsolje og har avgiftsfritak for å gjøre det mer lønnsomt for oljeselskapene å blande dette inn i den vanlige dieselen. Hvis biodiesel blir avgiftsbelagt, frykter Uniol i Fredrikstad, landets eneste produsent, at biodiesel blir dyrere enn vanlig diesel og at miljøeffekten vil forsvinne.

- Uniol i Fredrikstad har sendt ut permitteringsvarsel til alle sine ansatte. Norske Skog har varslet skrinlegging av sine planer for en biodieselfabrikk basert på trevirke, dersom avgiften blir innført, sier Hjemdal.

- Der er helt feil å straffe dem som vil satse på produksjon og bruk av mer miljøvennlig drivstoff, sier Venstres medlem av finanskomiteen, Borghild Tenden ifølge NTB.

Forslaget om å innføre avgiften gradvis inngår i statsbudsjettet for 2010. Først når finanskomiteen har ferdigbehandlet budsjettet i slutten av denne uken, blir det en avklaring om avgiftsregimet for biodiesel.

Denne artikkelen handler om