Hovedinnhold

Kjøpe bruktbil del 4: Slik klager du på bruktbilen

DU MÅ SJEKKE SELV: Synlig rust er vanskelige å vinne gjennom med en klage klage på. Foto: NAF
DU MÅ SJEKKE SELV: Synlig rust er vanskelige å vinne gjennom med en klage klage på. Foto: NAF
(VG Nett) Som bilkjøper er du beskyttet av kjøpsloven. Men du har også plikter. For eksempel er det vanskelig å nå frem med en klage på synlig rust.

Denne saken handler om:

SJEKKLISTE FOR BRUKTBILKJØP

 • Prøvekjør alltid bilen.
 • Undersøk bilen nøye.
 • Sjekk kilometerstand og årsmodell.
 • Sjekk om bilen har hatt skade.
 • Sjekk om det er heftelser på bilen.
 • Sjekk om det er eier av bilen som selger.
 • Undersøk om bilens servicehefte er komplett.
 • Ta gjerne en test av bilen. Det er lettere å prute når du kan påpeke mangler og skader.
 • Undersøk om bilen er EU-godkjent og om årsavgift er betalt (send REGNR og bilnummeret på SMS til 2282).
 • Skriv alltid kontrakt. Noter det selger sier i kontrakten. Bruk vedlegg hvis det ikke er plass.
 • Hvis selger vegrer seg mot dette, bør det ringe en bjelle.
 • Print alltid ut salgsannonsen. Her står opplysninger som kan være avgjørende for å kunne bevise at noe er en mangel i en eventuell klagesak.
 • Hvis det ikke er skrevet kjøpekontrakt, skal bilen være i normalt god stand.
 • Husk at selv tilsynelatende ubetydelige småfeil og mangler kan koste mye å utbedre i ettertid.
 • Både deler og verkstedutgifter er ofte høyere enn man tror.
 • Forbrukerkjøpsloven gjelder når du har kjøpt av forhandler.
 • Kjøpsloven gjelder når du har kjøpt privat.

Les mer lengre ned i artikkelen om hva du kan klage på - og hvordan.

I dag publiserer vi del 4 av VG Nett og NAFs Bruktbilskole.
I morgen: Er det trygt å handle på bruktbilauksjon?

DEL 1: Slik tar du riktige valg. 
NAF-tester: - Ikke forvent deg en feilfri bruktbil. 
DEL 2: EU-kontrollen gir ingen garanti. 
DEL 3: Kjøpe i Norge eller bruktimportere? 
Autofil-sjefen: - Slik kan du spare 100.000 kroner på bruktimport. 
DEL 4: Slik klager du på bruktbilen. 
DEL 5: Er det trygt å kjøpe på bilauksjon?

De neste delene i Bruktbilskolen bestemmer du. Har du tips om temaer - send en mail til VG Netts reporter .

Her er lovene

Har du kjøpt bruktbil av en privat, gjelder kjøpsloven, og du har reklamasjonsrett på en mangel i to år.

Har du kjøpt bruktbil av en forhandler, gjelder forbrukerkjøpsloven, og du har reklamasjonsrett i fem år - fra du kjøpt bilen (ikke fra den var ny).

Som kjøper har du en undersøkelsesplikt: Du kan ikke reklamere på feil du burde oppdaget på besiktigelsen eller prøvekjøringen av bilen. For eksempel når du normalt ikke frem med en klage på synlig rust.

Selger har også opplysningsplikt: Hvis selger vet eller burde vite ting om bilen, skal vedkommende opplyse det. Det kan være for eksempel være om rust er dekket til med stålplast eller bilen bruker unormalt mye olje. Har selger brutt opplysningsplikten, er det grei skuring med klagen!

Hvis det ikke er tatt en test av bilen i forkant, og du oppdager feil med bilen du mener er en mangel og ikke normal slitasje, anbefaler vi å ta en test av bilen. Denne testen vil kunne avsløre om det er feil på bilen som er grunnlag for reklamasjon.

Problemer med bruktbil? Her er svarene fra NAFs bruktbileksperter.

Slik går du frem når du skal klage:

* Oppdager du en feil ved bilen som kvalifiserer til en mangel, skal du så fort som mulig, og senest innen to måneder, ta kontakt, gjerne skriftlig og muntlig, med den du kjøpte bilen av. Det er den som klager som i utgangspunktet har bevisbyrden.

* Hvis bilforhandleren reparerer feilen uten kostnad for deg, er saken ute av verden. Den som har solgt bilen, har to forsøk på å reparere feilen. Det skal normalt skje innenfor syv dager.

* Elektronikkfeil som kommer og går, såkalt periodiske feil, er stadig mer vanlig på moderne biler. Det kan være at en lampe begynner å lyse, og neste gang er det en annen av bilens varsellamper som lyser.

Bilverksteder mener de kan få mange forsøk på å ubedre ulike elektronikk-feil fordi de mener det kan dreie seg om flere forskjellige feil. Men forbrukerorganisasjonene regner i utgangspunktet elektronikkfeil som samme feil hver gang den oppstår. To utbedringsforsøk av elektronikkfeil vil dermed normalt være grensen for utbedringsforsøk som blir gitt etter loven.

* Hvis bilforhandleren eller den du kjøpte bilen av ikke vil eller greier å fikse feilen, oppstår det en tvist.

Da har du flere tvisteløsningsorganer å velge mellom:

* Norges Automobil-Forbund (NAF). Teknisk-juridisk rådgivningstjeneste.

* Kongelig Norsk Automobil Klub (KNA). Teknisk-juridisk rådgivningstjeneste for medlemmer.

* Motorførernes Avholdsforbund (MA). Teknisk-juridisk rådgivningstjeneste for medlemmer.

* Klagenemnda for bilsaker. Alternativ til en rettslig behandling eller andre klageorgan i regi av Norges bilbransjeforbund (NBF) og KNA, MA og NAF.

* Forbrukerrådet. Behandler klagesaker mellom forbrukere og leverandører av varer og tjenester.

* Forbrukertvistutvalget. Det er et statlig forvaltningsorgan som løser tvister. Du må først gjennom mekling via Forbrukerrådet.

* Forliksrådet. Dette er første rettsinstans i de alminnelige domsstoler.

Trenger du gode bruktbilråd? Fredag får du svar av bruktbileksperter her på VG Nett! Både teknisk konsulent og advokat fra NAF stiller i nettmøte. Still spørsmål nå! 

GODR RUSTET: Jo bedre du sjekerk bilen på forhånd, jo bedre rustet er du hvis du må klage. Foto: Knut Erik Knutsen
GODR RUSTET: Jo bedre du sjekerk bilen på forhånd, jo bedre rustet er du hvis du må klage. Foto: Knut Erik Knutsen

Flere typer bruktbilgaranti

En garanti fra bilforhandleren er et løfte om at selger av bilen utbedrer feil som oppstår i garantitiden. Du som bileier må sannsynliggjøre og dokumentere at det er en mangel ved bilen.

For at noe skal kalles en bruktbilgaranti, må den gi deg større rettigheter enn du ellers ville hatt gjennom forbrukerkjøpsloven.

Det er flere typer bruktbilgarantier som er vanlig i markedet:
* Garanti for motor og gir i en viss periode.
* Garanti delt 50/50 mellom kjøper og forhandler.
* Den beste bruktbilgarantien er den som blir gitt på hele bilen, uten forbehold.

Pass på bruktbilgaranti-fellen

Selv om NAF erfarer at bilbransjen er blitt bedre til å behandle bruktbilgarantisaker, har både NAF og FTU (Forbrukertvistutvalget) eksempler på at bilforhandleren prøver å skyve halve regningen for en mangel over på bruktbilkjøperen.
Dette gjør bilforhandleren ved å definere en mangel som en garantisak, når den i realiteten er en mangel etter loven.

Er det en mangel på bilen din som skal dekkes etter forbrukerkjøpsloven, skal du ikke la forhandleren bruke 50/50-garantien, slik at du må betale halve regningen for at feilen skal blir rettet.

I slike tilfeller skal du kreve at mangelen blir rettet etter forbrukerkjøpsloven, uten innblanding av garantien. Da skal forhandler dekke hele regningen.

Eksempel: Hvis girkassen på en fire år gammel bruktbil som har gått 70.000 kilometer ryker, og du har en 50/50-garanti fra forhandleren, skal forhandleren som hovedregel dekke utbedringskostnader etter forbrukerkjøpsloven.

Hva er en mangel?

Bilen skal samsvare med det som fremgår av kjøpsavtalen. Hvis ikke annet er avtalt, skal bilen svare til det som det er grunn til å forvente i forhold til alder og kjørelengde.

Et avvik fra dette, vil da kunne fremstå som en mangel.

En mangel er en feil med bilen, men langt fra alle feil er mangler:

Eksempel: Normalt vil en girkasse på en ny bil som går i stykker etter to år definerers som en mangel. Men en girkasse som ryker hvis bilen er åtte år gammel, er normalt ikke en mangel, selv om det er en feil ved bilen.

Viktig regel!

Det kan være verdt å merke seg en spesialbestemmelse i forbrukerkjøpsloven som slår fast at skjulte feil som viser seg innen seks måneder etter at kjøpet fant sted, formodes å ha vært der ved overlevering, og følgelig er en mangel.

Her «snus» bevisbyrden, slik at det er selger som må bevise at så ikke er tilfelle.

Eksempler på mangel

NAFs erfaring er at mange bruktbilkjøpere har høye forventninger til en bruktbils kvalitet. Det henger sammen med det høye prisnivået på biler i Norge.

Her er noen vanlige eksempler på det som normalt vil kunne regnes som en mangel innenfor forbrukerkjøpsloven, og som skal rettes kostnadsfritt for bileier innen de første fem årene av bilens levetid. Vel og merke hvis bilen er kjørt normalt:

Dette er mangler:
* Fire år gammel bil, gått 70.000 kilometer. Girkassen ryker.
* Kompressor til klimaanlegget på en bil som har gått 50.000 kilometer går i stykker.
* Bærekuler som går i stykker etter 40.000 kilometer.
* Styreenhet til motoren som går i stykker etter 60.000 kilometer.

Da kan du kreve:
* Utbedring eller omlevering (ny vare).
* Prisavslag (gjelder ikke auksjonsskjøp).
* Heving.
* Erstatning.

SEKSMÅNEDERSREGEL: En spesialbestemmelse i forbrukerkjøpsloven slår fast at skjulte feil som viser seg innen seks måneder etter at kjøpet fant sted, formodes å ha vært der ved overlevering, og følgelig er en mangel. Her er NAFs tekniske konsulent Audun Bergerud og advokat André Fimreite. Foto: Hanne Hattrem
SEKSMÅNEDERSREGEL: En spesialbestemmelse i forbrukerkjøpsloven slår fast at skjulte feil som viser seg innen seks måneder etter at kjøpet fant sted, formodes å ha vært der ved overlevering, og følgelig er en mangel. Her er NAFs tekniske konsulent Audun Bergerud og advokat André Fimreite. Foto: Hanne Hattrem


Når kan du kreve heving?

Dersom en mangel ved bilen er vesentlig, og bilforhandleren har gjort to forsøk på å reparere bilen, kan det være grunnlag for heving av kjøpet.

Her skiller kjøpsloven (kjøpt av privat) seg fra forbrukerkjøpsloven (kjøpt av forhandler).

Kort sagt har du bedre rettigheter i forhold til å kunne heve kjøpet dersom du har kjøpt bilen av en profesjonell motpart.

For å kunne gjøre krav på heving etter forbrukerkjøpsloven må mangelen «ikke være uvesentlig for forbrukeren». Det betyr at reparasjonsforsøkene ikke skal medføre verken kostnader eller ulempe for forbrukeren. Eksempelvis kan det gi hevingsrett dersom bilen står inne på verksted i månedsvis.

For å kunne gjøre krav på heving etter forbrukerkjøpsloven, må mangelen være vesentlig.

Angrerett på bilkjøp?

Angrerett gjelder kun for ting hvor kjøpsavtale er inngått ved fjernsalg eller utenfor selgers faste forretningssted, for eksempel dørsalg, postordresalg og internett.

Hvis du har kjøpt en bil via en internettannonse (for eksempel via finn.no), regnes dette ikke innunder loven om angrerett, fordi det er du som henvender deg til selgeren.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Bil, båt og motor

Se neste 5 fra Bil, båt og motor