Hovedinnhold

Undersøkelse: Stryk til vannscooter-regelverk

OMSTRIDT: Vannscooterførere har et annet regelverk å forholde seg til enn den øvrige fritidsbåtflåten.
OMSTRIDT: Vannscooterførere har et annet regelverk å forholde seg til enn den øvrige fritidsbåtflåten. Foto: BRP
Vannscooter-regelverket møter kraftig motbør i en omfattende analyse.

Denne saken handler om:

I 2013 ble det nye regler som delvis har tillatt vannscooterkjøring i Norge. Slik regelverket er i dag må vannscootere 400 meter fra land eller fastsatte verneområder før de kan kjøre opp i plan.

Nå viser en ny analyse at det nye regelverket ikke fungerer tilfredsstillende på flere områder. Blant annet kan det være farlig at man må så langt ut fra land som 400 meter før man kan gi gass. I Sverige er det registrert drukningsulykker der vannscooterfører har havarert langt ute, og forsøkt å svømme tilbake til land.

Det er Klima- og miljøverndepartementet som har bestilt undersøkelsen av det nye regelverket for vannscootere fra Vista Analyse.

– Siden evalueringen er i prosess og departementet venter på en tilrådning fra Miljødirektoratet, ønsker vi ikke å kommentere denne saken nærmere nå, sier kommunikasjonssjef Jon Berg i Klima- og miljødepartementet til Båtliv.

Trolig er det minst 2000 vannscootere i Norge.

Skulle endres

Både Høyre, Frp og Venstre sa i forkant av valget at de ønsket å endre regelverket som diskriminerer vannscootere sammenlignet med resten av fritidsbåtflåten.

Men lite er blitt gjort etter valgseieren 2013.

Bakgrunn: Derfor er vannscooteren forbudt gjennom ved Drøbaksundet.

Sikkerhet

Vista Analyse kjenner ikke til at vannscooterkjøring i Norge har forårsaket skader på personer. Likevel trekker de frem at vannscooter-regelverket ikke tar hensyn til brukernes sikkerhet. De fleste ulykkene skyldes uvøren kjøring, og det er ingen kurskrav til førerne av vannscooter.

400-metersgrensen anses som problematisk med hensyn til førernes sikkerhet. Så langt ute er forholdene ofte ikke er egnet til vannscooterbruk, med risiko for store bølger.

I tillegg påpekes det at vannscootere kan havarere eller gå tom for drivstoff, og at 400 meter inn til land da kan være svært langt.

I Sverige er det flere ulykker hvor svømming tilbake til land har medført dødsfall på grunn av drukning eller nedkjøling. 

Fem knop for sakte

Et tredje moment som trekkes fram som en negativ konsekvens av dagens regelverk er femknopsgrensen for transportkjøring. Sjøfartsdirektoratet påpeker i rapporten at denne hastigheten er så lav at det kan føre til risikable situasjoner. Andre båter holder gjerne helt lovlig større hastighet, og vannscootere er små og utsatte om de blir kjørt på av en større båt i leden.

Dette bekymrer også Kystverket, noe som ble påpekt under høringsprosessen av det nye lovverket.

Vista Analyse mener derfor at dagens regelverk ikke ivaretar sikkerheten til de som er på vannscooteren på en optimal måte.

Les også: Mer lovlig på Femunden enn fra Tønsberg.

Håndheving

Kontroll og håndheving av lovverket får også karakteren ikke tilfredsstillende, ifølge rapporten.

Politiet, Statens naturoppsyn og Fylkesmannen i flere fylker beskriver flere problemer knyttet til kontroll og håndheving av regelverket. Flere håndhevingsinstanser uttrykker at det er ønskelig med mest mulig lik lovgivning for vannscootere og småbåter, og at forskjellig regelverk i seg selv kan skape problemer.

Flere aktører har i undersøkelsen påpekt at det oppleves som ulogisk og urettferdig at reglene for vannscootere og småbåter er forskjellige. Dette mener Vista Analyse svekker lovverket. 

LES OGSÅ: Vi har testet folkevannscooteren

OPPLEVES URETTFERDIG: Fra ordensmyndighetene er det ønskelig med mest mulig lik lovgivning.
OPPLEVES URETTFERDIG: Fra ordensmyndighetene er det ønskelig med mest mulig lik lovgivning. Foto: Båtliv

– Strengt regelverk

I enkelte områder er restriksjonene så omfattende at det er svært vanskelig å kjøre lovlig, og i praksis oppleves det som et totalforbud mot vannscooterkjøring. Derfor mener Vista Analyse også på dette punktet at dagens regelverk ikke er tilfredsstillende.

Vista Analyse har vurdert vannscooteres innvirkning på natur og friluftsliv som et eget punkt. Det påpekes at kjøremønsteret fra vannscootere som regel er preget av varierte hastigheter, uforutsigbare retningsendringer og hopping på vannoverflaten. På dette området mener Vista Analyse at regelverket har effekt, ettersom vannscootere må 400 meter fra land før de får lov til å kjøre raskere enn fem knop.

Vannscootere forbindes gjerne med støy. Vista Analyse påpeker også i rapporten at støymålinger viser at vannscootere har lavere desibelnivå enn andre fritidsbåter.

Les også: Her kjører vannscooteren på et skjær

Hva mener du om vannscooter-regelverket? Artikkelen er levert av BÅTLIV!

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Bil, båt og motor

Se neste 5 fra Bil, båt og motor