Havarikommisjonens rapport: Sollihøgda-ulykken: Kraftspennet var ikke merket

17.06.15