Seks år siden 22. juli 2011 lørdag: Kan gå 15 år fra terroren rammet til Vestlandet får ny operasjonssentral

21.07.17