DNB endrer prismodellen på fond

DNB fjerner returprovisjonen på alle fondene sine fra og med nyttår. Forbrukerrådet ønsker forbud.

Publisert:

DNB endrer fra og med nyttår måten de tar betalt for samtlige norskregistrerte DNB-fond.

Rent praktisk betyr det at alle fondene går over til en ren nettomodell.

Det vil si at de fjerner ordningen med returprovisjon for alle sine egne fond, og går over til en modell med en forvaltningskostnad som tilfaller fondets forvalter, og en fast plattformavgift som går til DNB.

Prisen på plattformavgiften avhenger av om du har et aktivt aksjefond, indeksfond, kombinasjonsfond eller rentefond.

Endringen vil gjelde for samtlige 560.000 fondskunder i DNB.

Ordningen innføres fra nyttår, og DNBs norskregistrerte fond blir enten billigere, eller vil koste det samme som nå.

På DNBS nettsider kan du se de nye prisene for DNBs fond.

Interessert i fondssparing, men usikker på hvilket fond du skal velge? Dine Penger rangerer over 200 fond, og gir terningkast 6 til de beste fondene. Sjekk hvilke fond som får terningkast seks her (+).

Håkon Hansen, konserndirektør DNB Wealth Management.

DNB begynte allerede i 2018, som en konsekvens av innføringen av MiFID II (se faktaboks lenger ned), å innføre nettomodellen i det norske markedet.

– Det vi gjør nå er å videreføre og rendyrke en ren nettomodell, sier Håkon Hansen, konserndirektør DNB Wealth Management. 

– Hvorfor gjør dere dette nå?

– Vi gjør det fordi det er en retning myndighetene har ønsket, noe som ble forsterket i sommer da Finanstilsynet anbefalte et forbud av returprovisjoner – en retning vi støtter.

Sparer du allerede i et DNB-fond, trenger du ikke å foreta deg noe. Alle norskregistrerte fond blir fra og med nyttår overført til den nye modellen. Sparer du i et DNB-fond som er registrert i Luxembourg, er det foreløpig ingen endring.

Eksterne fond vil fortsatt være tilgjengelige på DNBs plattformer. Her vil det fortsatt være fond som har den gamle modellen med returprovisjon.

Forvaltningshonoraret vil belastes fondskunden som tidligere, gjennom den daglige fondskursen. Plattformhonoraret vil også beregnes daglig, men vil fra og med nyttår trekkes hvert kvartal. Du kan selv velge om du vil betale dette fra fondet, eller fra kontoen din i DNB. Dette kan du velge selv i nettbanken eller Spare-appen.

Forventer at andre tar etter

Enkelte fondsdistributører, som for eksempel Nordnet og Sbanken, har valgt å betale tilbake returprovisjonen til kundene. Det har gjort at i enkelte tilfeller har vært billigere å kjøpe et DNB-fond gjennom dem, fremfor DNB.

Fra og med nyttår vil ikke DNB betale noen returprovisjoner.

– Vi kommer ikke til å betale returprovisjon til noen. Alle får den samme innkjøpsprisen. Så er det opp til distributøren å legge til en plattformavgift de mener er riktig. Konkurransen vil stå om effektiv distribusjon, og riktig pris. Her mener jeg vi er veldig konkurransedyktige, både på pris og tilgang til fond.

– Forventer dere de andre fondstilbyderne vil følge etter dere?

– Ja. Vi tror dette er en retning myndighetene ønsker.

Gunstigere for barn

For fondssparere under 18 år, fjerner DNB plattformavgiften helt. For eksempel DNB Global Indeks vil prisen halveres til 0,10 prosent. Hansen sier at det er et bidrag for å la de unge få gode sparevaner i ung alder. Premisset er da at sparingen skjer i barnets navn.

– For foreldre er det viktig å sette seg inn i de fordeler og ulemper det finnes med å spare i barnas navn.

Her kan du lese mer om fordeler og ulemper med å spare i barnets navn eller ikke (+).

ØNSKER FORBUD: Jorge Jensen i Forbrukerrådet har ønsket forbud mot returprovisjon i flere år.

Ikke alle virksomhetene ønsker et forbud velkommen, og et av argumentene mot forbud – som blant annet Nordea kommer med i sitt høringssvar – er at det vil føre til en dårligere tilgang til rådgivning for kundene.

Fagdirektør i Forbrukerrådet Jorge Jensen på sin side mener at et forbud mot returprovisjon vil gjøre at den rådgivningen som blir gitt, blir bedre.

– Problemet er at man kan ikke stole på at rådgiverne gir kundene de beste rådene i dag, fordi det vil være mest lønnsomt for dem å anbefale fond som er gir best returprovisjon.

– Dessuten kjøper de fleste nordmenn fond på nett eller via apper, og benytter seg i liten grad av disse rådgivningstjenestene, og de ender da opp med å betale for rådgivning de ikke bruker.

PSSST: Dette er fondene som gjør det dårligst i Dine Pengers rangering (+).

Publisert: