Aksjetips fra Dine Penger: Oppdaterte aksjeråd nå

Hadde du fulgt rådene til Dine Pengers aksjeeksperter siden oppstarten, hadde du vært mangemillionær. Dette anbefaler de akkurat nå.

Publisert:

Siden 1988 har ekspertene i DNB Markets og Delphi Fondene gitt aksjeråd til Dine Pengers lesere.

De begynte med 100.000 kroner hver. Hadde du fulgt rådene slavisk, ville de 100.000 kronene nå ha vokst til over 124 millioner kroner i Delphis tilfelle, og 40,4 millioner i DNB Markets tilfelle.

Dette inkluderer ikke kurtasje kurtasje Et gebyr du betaler for å kjøpe og selge aksjer eller andre verdipapirer.og skatt.

Anbefalte aksjer

Hadde du puttet pengene i et fond som følger Hovedindeksen på Oslo Børs, ville pengene vokst til 3,1 millioner kroner.

Merk at porteføljen er 100 prosent teoretisk, med fiktive investeringer på Oslo Børs.

Her er gjennomganger av markedet nå, med ekspertenes valg av konkrete selskaper og begrunnelser for valgene.