SKATTEFRI INNTEKT: Frikort gjør at studenter og andre unge kan tjene inntil 65 000 kroner årlig uten å betale en eneste krone i skatt.

Skattemelding for unge og studenter: Dette er reglene

Studenter er mer opptatt av lån og stipend enn de er av skatt og skattemelding. Og det er naturlig, da finansiering av et ofte langt og krevende studie er svært viktig å få på plass. Statens lånekasse blir derfor ofte studentenes viktigste og beste venn under studiene.

 • Per-Ole Hegdahl
Publisert:

Frikort er et gode som studenter kan trykke til sitt bryst. Det fine med frikort er at du med dette kan tjene inntil 65 000 kroner helt skattefritt.

Frikort kan du få helt fra det året du fyller 13 år. Har du først fått det et år får du det automatisk også i året etter.

Hallgeir Kvadsheim har gått gjennom skattemeldingen for 2022. Her er alt han mener du må vite.

Frikort kan du selv bestille på skatteetaten.no hvis du er elektronisk bruker. Elektronisk bruker er du om du har MinID eller BankID på brikke eller på mobil.

Uavhengig av om du har bestilt frikort eller ikke, vil inntekt inntil 65 000 kroner være skattefrie, men har du ikke frikort vil arbeidsgiver tilbakeholde deler av lønnen din for å betale forskuddsskatt.

Uten frikort må du med andre ord vente til året etter inntektsåret med å få utbetalt forskuddstrekket som arbeidsgiver har gjennomført.

Ikke skatt på alt

Tjener du mer enn 65 000 kroner er det noen som tror at da blir hele inntekten skattepliktig. Det er feil. Det er kun den inntekt som overstiger 65 000 kroner som du må betale skatt av.

Hvis du forventer å tjene 120 000 kroner i løpet av et år vil arbeidsgiver trekke forskuddsskatt hver måned, men dette forskuddstrekket er beregnet på bakgrunn av at de første 65 000 er skattefrie, mens de inntektene du har utover dette beløpet er skattepliktige.

Er du usikker på hvor mye skatt du må betale av din inntekt, kan det være smart å gå inn på Skattekalkulatoren på skatteetatens sider og beregne hvor mye du skal betale.

Stipend-kutt?

Det finnes ingen øvre grense for hvor mye en student ønsker å tjene, men merk at høy inntekt eller høy formue, begge deler kan gi kutt i den andelen av lånet fra Statens lånekasse som omgjøres til stipend.

Inntil 40 prosent av basislånet kan omgjøres til stipend for universitets- eller høyskole studenter når eksamen er bestått og under forutsetning av at studenten bor borte fra foreldrene og studenten heller ikke har inntekt eller formue som overstiger lånekassens grenser.

Inntekts- og formuesgrensen for å unngå kutt i stipend er henholdsvis 195 295 kroner i inntekt og 444 300 kroner i formue, begge deler for 2021.

GIR RÅD: Per-Ole Hegdahl, advokat i Skattebetalerforeningen og SBF Skatteadvokater AS.

Får du bolighjelp?

Noen studenter er så heldig at de får hjelp av foreldre eller besteforeldre til å leie eller kjøpe en bolig.

Månedlige gaver vil ikke påvirke stipendandelen negativt med mindre pengene spares og din formue minus gjeld overstiger 444 300 kroner som nevnt over.

Denne type gaver har heller ingen innvirkning på givers eller mottakeres skatteforhold. Eneste plikten som følger med arv eller gave er at mottaker må opplyse om dette i skattemeldingen hvis verdien overstiger 100 000 kroner. Dette må du kun gjøre for å forklare hvorfor det har skjedd endringer i dine formuesforhold.

Hvis derimot foreldre eller besteforeldre, enten låner deg penger til kjøp av leilighet eller kjøper en leilighet som du kan bo i, ja da blir det viktig å også kjenne til de skattemessige konsekvenser dette har for deg som student.

Alternativ 1: Studenten kjøper boligen selv

For å begynne med det som er vanligst så er det at foreldre enten gir lån eller stiller sikkerhet (kausjonsansvar) for den leiligheten som kjøpes i studentens navn.

Normalt er også dette den gunstigste løsningen hvis man hensyntar skatt.

For det første settes formuesverdien av en bolig som er studentens primærbolig til 25 prosent av boligverdien.

Det innebærer at en bolig til 4 millioner kroner formuesverdsettes til 1 million kroner. Så lenge studenten selv låner 556 000 kroner til kjøp av leilighet ser vi at studenten får en skattemessig nettoformue som er lavere enn 444.300 (lånekassens beløpsgrense) og vedkommende vil da likevel slippe unna avkorting i stipend.

En annen fordel, gitt at boligen stiger i verdi i løpet av studietiden, er at studenten kan selge boligen og motta eventuell boligsalgsgevinst skattefritt.

Dette under forutsetning av at studenten har eid boligen i mer enn 1 år når salget finner sted eller avtales og studenten også har brukt boligen som egen bolig i minst 1 av de 2 siste år.

Litt forenklet kan man si at har du eid og bodd i en bolig i mer enn 1 år kan du selge boligen skattefritt.

Alternativ 2: Foreldre/ besteforeldre kjøper boligen

Hva da hvis foreldre eller besteforeldre kjøper en bolig og kun lar barn eller barnebarn bruke boligen?

Som hovedregel er bruk av andres eiendeler som det ikke betales for, en skattepliktig fordel.

Det samme gjelder for såkalt fri bruk av bolig, men her er det et viktig unntak, og det er for de tilfeller hvor en student gis rett til å bruke boligen eller leiligheten til nær familie.

Denne fordelen utløser med andre ord ikke skatteplikt for studenten.

Ulempen er at hvis boligen senere skal selges vil dette ikke kunne skje skattefritt, fordi eier da ikke oppfyller vilkårene for å selge skattefritt ved at han ikke har bo- og eiertid som nevnt over.

Boligsparing for ungdom (BSU)

Ikke alle klarer å spare penger til egen bolig mens man er student, men hvis du har økonomi til det skal du vite at dette er en svært lukrativ spareform.

Myndighetene ser det som så viktig at flest mulig kommer i posisjon til å kjøpe sin egen bolig etter hvert at det er de faktisk villig til å «premiere» ved å gi deg et skattefradrag.

Og tygg litt på ordet skattefradrag. Skattefradrag innebærer at det gjøres fradrag i skatteforpliktelsen din, i motsetning til alle utgifter som eventuelt er fradragsberettiget og kun kommer til fradrag mot inntekt.

For BSU er det derfor viktig å være oppmerksom på at skal du ha fullt ut glede av denne gavepakken så må du ha inntekt stor nok til at du kan nyttiggjøre deg skattefradraget.

I praksis innebærer det at du må ha en inntekt på rundt 77 000 kroner for å få fullt fradrag for skattefradraget som innrømmes hvis du sparer maksimalbeløpet på 27 500 kroner.

BSU-spareordningen gjelder for alle inntil de fyller 33 år og som nevnt kan du spare inntil 27 500 kroner i året, men samlet begrenset til 300 000 kroner totalt.

Merk også at du ikke trenger å spare maksbeløpet hvert år. Du må gjerne spare mindre, men da gis du kun skattefradrag med 20 prosent av det du har spart.

En annen fordel med BSU er at bankene gir god rente på denne type spareavtaler. Men du bør være trygg på at du har god nok økonomi til at du kan la pengene bli stående til du skal kjøpe bolig.

Bryter de spareavtalen og tar ut pengene til livsopphold eller feriereise, ja da vil tidligere skattefradrag reverseres og med renter kan det bli svært kostbart å bryte avtalen.

Publisert:

Relaterte artikler

 1. Hallgeirs 10 beste skattetips

  Hallgeir Kvadsheim deler sine beste tips til skattemeldingen - og advarer mot «til gode-fellen».
  Pluss content
 2. Hallgeir Kvadsheim: Dette må du vite om skattemeldingen 2022

  Selvangivelse har skiftet navn til skattemelding. Vi guider deg gjennom hvordan du kan spare i skattemeldingen 2022.
  Pluss content
 3. Hallgeir Kvadsheim: Er det lurt å ha kredittkort?

  En ung student vurderer å skaffe seg kredittkort for å nyte godt av fordelene. Hva anbefaler Hallgeir?
  Pluss content
 4. Erik (24) lever på leien fra fire utleieboliger

  Eksperter mener grepet 24-åringen tok viser at det er mulig for alle å bli eiendomsinvestor.
  Pluss content

Mer om

Student

Økonomi

Stipend

Lån

Inntekt

Bolig

skatt

Fra andre aviser

 1. Kvier du deg for å kontrollere skattemeldingen? Det kan koste deg dyrt.

  Aftenposten
 2. Med noen taste­trykk sparer Henrik (23) tusen­lapper

  Bergens Tidende
 3. Hallgeir Kvadsheim: Kjøpe utleiebolig nå?

  Bergens Tidende
 4. Slanker skatten med fritidsbolig: Fordelene du bør vite om

  Bergens Tidende
 5. Slik unngår du at barnas sparepenger sløses bort

  Bergens Tidende
 6. John Carew tiltalt for grov skatteunndragelse

  Aftenposten