Feriepenger: Alt du må vite

Snart kommer feriepengene. Hvor mye feriepenger har du krav på, og når blir pengene utbetalt?

Publisert:

Først er det noen begreper det er viktig å forstå hvor mye feriepenger du får utbetalt.

Ferieloven skal sikre at arbeidstakere hvert år får ferie og feriepenger. Ifølge loven har alle krav på 25 virkedager med ferie hvert arbeidsår. Siden lørdager også anses som en virkedag, har du dermed krav på fire uker + én dag ferie hvert år (4*6+1 = 25).

Dette er for bedrifter som følger ferieloven.

I forbindelse med tariffoppgjøret i 2000/2001 ble det imidlertid innført ytterligere fire feriedager. Jobber du i en bedrift med tariffavtale, har du krav på fem uker ferie hvert år.

Dette utgjør 30 virkedager. Dette er viktig for når du skal regne ut hvor mye feriepenger du får.

Er du over 60 år, har du krav på ytterligere én uke ferie. Denne uken kommer i tillegg til den femte ferieuken.

Arbeidstakere som starter i jobben samme år som ferien skal avvikles, har krav på full ferie, så sant han/hun ble ansatt før 30. september det året. Merk at du da ikke har krav på feriepenger fra den nåværende arbeidsgiveren, i og med at oppsparingen av feriepenger skjer året i forveien.

Når får man feriepengene?

Ifølge ferieloven skal feriepengene utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Deler du opp ferien din i flere bolker, skal også utbetalingen av feriepenger deles opp tilsvarende.

Det vanligste er at du får utbetalt alle feriepengene i juni, samtidig som arbeidsgiver trekker lønn for årets ferie. I enkelte bedrifter utbetales feriepengene i mai.

PSSS: Har du penger til overs etter ferien, er det kanskje et godt tidspunkt pengene. Frister det med høy avkastning, lavere risiko en aksjefond og en stor skatterabatt?

Dette inngår i feriepengegrunnlaget

For å regne ut hvor mye feriepenger du får, må du se på hva som inngår i feriepengegrunnlaget. I tillegg til ordinær fastlønn, inngår også overtid, bonus, provisjon, skifttillegg, sykepenger betalt av arbeidsgiver og omsorgspenger betalt av arbeidsgiver ved fravær på grunn av syke barn. Merk at verdien av hel eller delvis kost som mottas som en del av lønnen din, skal tas med i feriepengegrunnlaget.

Det som ikke inngår er feriepengene fra året før, godtgjørelser for bil, reise, diett, telefon osv., andel av nettoutbytte eller fast godtgjøring som opptjenes og utbetales uavhengig av feriefravær.

Slik regner du ut feriepengene

Jobber du i en bedrift som følger ferieloven, har du rett til feriepenger som skal utgjøre minst 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget.

Jobber du i bedrift med tariffavtale, er prosentsatsen 12 prosent.

Er du over 60 år, er det høyere satser.

Lønnsslippen du får samtidig med feriepengene, kan være vanskelig å bli klok på. Siden de aller fleste har fem ukers ferie (30 virkedager), og det i snitt er 26 virkedager hver måned, må arbeidsgiver trekke deg fire virkedager i lønn ved utbetaling.

Regnestykket blir da:

Brutto månedslønn + (feriepengegrunnlag fra i fjor*12%) - ((brutto månedslønn/26)*30).

Ifølge SSB er gjennomsnittslønnen i Norge 53.150 kroner - tilsvarende en årslønn på omtrent 638.000 kroner.

Hvis vi bruker de tallene i et regneeksempel blir feriepengene dette her, for en fast ansatt med fem uker ferie:

53.150 + (638.000*0,12) - ((53.150/26)*30) = 68.383 kroner i feriepenger.

Synes du dette er vanskelig å regne ut, finnes det en rekke feriepengekalkulatorer, som denne fra Visma, som du kan bruke.

Er feriepengene skattefrie?

Nei. Feriepenger er skattepliktig inntekt, og er med i grunnlaget for skatteberegningen din for inntekståret. MEN, skattekortet ditt er justert sånn at du betaler litt mer i skatt av de vanlige lønningene dine resten av året, sånn at det rent praktisk ikke trekkes skatt når feriepengene utbetales.

Får du utbetalt feriepengene opptjeningsåret, skal blir du trukket skatt når pengene utbetales.

Apropos skatt, så kommer gjerne skatteoppgjøret noenlunde samtidig som feriepengene. Her kan du lese mer om akkurat det.

PSSST! Dine Penger rangerer og deler ut terningkast til over 200 fond. Sjekk hele oversikten her:

Er du opptatt av økonomi? I VGs magasin Arv får du 100 sider om fremtidsfullmakt, testament og arvefordeling. Det kan kjøpes i dagligvarebutikker over hele landet, eller bestilles i vår nettbutikk (fri frakt!)

Publisert: