Skattemeldingen 2020: Den viktige gjelden

Både gjeld og gjeldsrenter kan redusere din faktiske betalbare skatt i
form av lavere formuesskatt og inntektsskatt. Det er derfor viktige å få
med alle elementene i skattemeldingen.

Publisert:
Artikkelen er over to år gammel

Det er vel kun den ene gangen i året da du arbeider med skattemeldingen, at du synes gjelden er for lav og gjeldsrentene for få! Da ønsker vi størst mulige fradrag, slik at skatten reduseres.