Annerledesbutikken Eide Handel: − I stikk motsatt retning

15 år gammel startet Bård Even Pettersen kiosk utenfor farens landhandel. Nå leverer han og familien stadig større overskudd.

Publisert:

Det er ikke på Frogner eller i Bærum du finner forretningen, men i et veikryss på Kvaløya, en mil fra Tromsø.