Ekspertenes beste tips: 15 vinneraksjer i 2023

Usikkerheten ved inngangen til 2023 er stor. Men her er 15 aksjer som kan stå av stormen.

Publisert:

De fire aksjeforvalterne, Søren Milo Christensen i Skagen, Audhild Asheim Aabø i Nordea, Melanie Brooks i Fondsfinans, og Lars Erik Moen i Danske, har plukket et knippe aksjer hver.

Til sammen har de funnet frem til 15 selskaper de tror blir børsvinnere i 2023. Aksjeekspertene sprer seg godt. Bare ett selskap blir anbefalt av to forvaltere.

Til en viss grad gir de råd som står i motsetning til hverandre. Mer om det lenger ned i artikkelen.

ResesjonResesjonØkonomiske nedgangstider

For usikkerheten er til å ta og føle på ved inngangen til et nytt år. Koronasituasjonen i Kina, den russiske invasjonskrigen i Ukraina, og kraftig inflasjon – som har ført til rekordhøye priser på både dagligvarer og strøm, samt høye renter – gjør at aksjeforvalterne synes det er utfordrende å velge de riktige aksjene.

– Mye tyder på at vi er på vei inn i en resesjon, sier Audhild Asheim Aabø, forvalter i Nordea.

Hun påpeker at håpet har vært at sentralbankene skulle få bukt med inflasjonen, uten at det skulle gå på bekostning av økonomisk vekst. Altså en såkalt myk landing.

– Men det har vist seg vanskelig, sier hun.

Europris

Audhild Asheim Aabø har valgt aksjer hun og Nordea mener vil stå seg greit gjennom en turbulent periode.

Blant disse er Europris.

– Endring i nordmenns handlemønster kan være fordelaktig for lavpriskjeden. Store deler av deres varesortiment er nødvendige basisvarer med lavt prispunkt, påpeker hun.

Hun har også valgt trønderske Sparebank 1 SMN.

– Norske sparebanker vil dra fordel av økte renter. En av de største bekymringene er imidlertid store utlånstap på næringseiendom. Men Sparebank 1 SMN har lite eksponering mot risikofylte lån til eiendomsselskaper.