Se listen: De mest pålitelige bilene er de med færrest feil

Pris, utseende og kjøreegenskaper er selvfølgelig viktig når du skal kjøpe bil. Vel så viktig er det at bilen ikke må på verksted for ofte, for da kan bilholdet bli både dyrt og utfordrende.

Hvis du går med planer om å kjøpe deg en bil, bør du være klar over at noen bilmerker og -modeller er mer utsatte for feil enn andre.

Spesielt viktig er dette om du vurderer å kjøpe en bruktbil, men det gjelder også ved kjøp av ny bil. For selv om nybiler har en garanti på 5-7 år, vil du vel ikke bruke mer tid på verksted enn nødvendig i denne perioden?

Etter at garantitiden har utløpt, skal du dessuten enten beholde bilen selv eller selge den videre. Uansett hva du velger av disse to, blir det både enklere og mindre kostbart om bilen er mest mulig feilfri.

Med stadig mer avansert og kostbart utstyr i bilene, blir dette desto mer viktig.

Beste nybiler 2019

Selskapet J. D. Power, med kontorer i 18 land, har samlet inn og analysert forbrukerdata over hele verden i mer enn 50 år.

Én av selskapets mest anerkjente undersøkelser heter Initial Quality Study (IQS), og måler kvaliteten til nybiler etter 90 dagers eierskap.

Selv om dette er relativt kort tid, hevdes det at IQS er en utmerket indikator på bilenes langsiktige pålitelighet.

J. D. Power bruker en indeks kalt PP100 for å rangere hvilke biler som har færrest feil. PP100 står for problemer per 100 biler, så jo lavere poengsum, jo høyere driftssikkerhet.

Undersøkelsen gjøres i mange land, og resultatene varierer noe etter hvilket marked bilene er solgt til.

Det kan skyldes faktorer som ulikt klima, variasjoner i veistandard med mer, men det kan også være fordi billeverandørene selger ulike modeller til forskjellige land og at bilene er noe ulikt utstyrt. I og med at kvaliteten måles i både faktiske og opplevde feil, kan også ulike forventninger mellom nasjonaliteter spille inn.

For å få med et best mulig bilde av hvert enkelt bilmerke, kan det derfor være nyttig å vurdere resultatene fra flere land opp mot hverandre.

I årets kåring, det vil si IQS 2019, kom følgende merker best og dårligst ut i hhv det tyske, britiske og amerikanske markedet:

Sørkoreanske biler hevder seg bra

De tre høyest rangerte merkene i USA, Genesis, Kia og Hyundai, er alle fra den koreanske produsenten Hyundai Motor Group.

Kia og Hyundai hevder seg også meget bra i Tyskland og Storbritannia.

Ifølge J. D. Power har gapet mellom de koreanske merkene og resten økt de siste årene. Europeiske bilprodusenter sliter med mye feil, og det gjelder spesielt for biler levert til det amerikanske markedet.

Én av de feilene som øker mest, er problemer med førerassistansesystemene. Dette skyldes at de blir mer og mer utbredt, men også at de blir stadig mer avanserte.

I år ble det rapportert feil med førerassistentsystemene til 6,1 prosent av bilene i premiumsegmentet. For biler til massemarkedet var prosentandelen i gjennomsnitt på 3,5.

Årsaken til at du ikke finner Mitsubishi rangert på den britiske oversikten, skyldes at utvalget er for lite. Det samme gjelder for blant annet Honda, Jeep, Land Rover og Porsche i Tyskland.

Hvis du er interessert i å finne ut hvilke bilmodeller som har færrest feil i de ulike landene, kan du sjekke ut de aktuelle nettsidene for det tyske, britiske og amerikanske markedet.

Ettersom det kåres vinnere innenfor mange forskjellige biltyper, blir det for omfattende å ta med her. Det skal dog sies biler fra Hyundai Motor Group topper mange av listene i alle tre land.

Dette er bruktbilene med færrest feil

Det finnes også undersøkelser som går på brukte biler.

Dekras årlige bruktbilrapport har de siste tiårene blitt etablert som et ledende oppslagsverk for potensielle kjøpere av bruktbil.

Rapporten baserer seg på en teknisk gjennomgang av rundt 15 millioner biler, som hvert år blir undersøkt i en periodisk kontroll på Dekras verksteder i Europa.

Dekras bruktbilrapport for 2018, som er den foreløpige siste, inkluderer kontroll av 522 bilmodeller. Dette er vinnerne de siste årene:

I tillegg til undersøkelsene fra J. D. Power og bruktbilrapportene fra Dekra, er det også andre kilder du kan sjekke:

  • TÜV (Technischer Überwachungs-Verein): Siden 1972 har TÜV-rapporten gitt viktig informasjon om den tekniske tilstanden til kjøretøyer i Tyskland. Den brukes som en uavhengig datakilde av både forbrukere, produsenter og politikere.
  • Warranty Directs Reliability Index (RI): Pålitelighetsindeksen til det britiske forsikringsselskapet Warranty Direct blir laget ut fra alle reparasjonskostnader som forsikringsselskapet betaler for. Alle biler får en RI-score, og gjennomsnittet til alle biler er på 100. Jo lavere score, jo bedre. Scoren blir beregnet ut fra antall feil med bilene, kostnaden for å reparere dem og gjennomsnittlig tid bilen ikke er kjørbar pga. feil. Alder og kilometerstand blir hensyntatt.
  • Loyalty Groups Autoindex: I 19 år har den anerkjente kundetilfredshetsundersøkelsen Autoindex fortalt oss hvilke bilmerker nordmenn, dansker og svensker er mest fornøyd med. Undersøkelsen bygger på besvarelser fra rundt 70.000 private bileiere i nevnte land, og avdekker deres opplevelse og tilfredshet med bilen, forhandleren og verkstedet.