Leasing: Alt du må vite om leasing

Et alternativ til å kjøpe en splitter ny bil, er å lease den. Da inngår du en avtale med et leasingselskap om å leie bilen for en bestemt periode, typisk i tre eller fire år.

Én av de største fordelene med å lease bil, er at utgiftene er svært forutsigbare. Med den teknologiutviklingen som er i dag, samt usikkerheten rundt politiske prioriteringer, kan det være svært vanskelig å anslå salgsverdien for dagens biler noen år frem i tid.

Den bekymringen, det vil si hva bilens verdi er om 3-4 år, slipper du ved leasing. Det er nemlig leasingselskapet som tar risikoen forbundet med verditapet på bilen.

Prisen du betaler for å disponere bilen i leasingperioden er typisk en startleie og et etableringsgebyr, i tillegg til en fast månedsleie. Dessuten må du tegne en forsikring og betale for drivstoffet selv. Utgifter til servicer og årsavgift er gjerne inkludert.

Så lenge du holder deg under avtalt kjørelengde per år og du ikke påfører bilen unormal høy slitasje, skal det ikke være noen ekstrautgifter utover dette.

Husk at du har full vedlikeholdsplikt på en leaset bil. Det vil si at du selv må sørge for at servicer blir fulgt, dekkene blir byttet og skader/mangler blir reparert, med mindre noe annet er avtalt.

Dette er fordelene med leasing

 • Du får en ny og sikker bil
 • De månedlige kostnadene knyttet til bilhold blir svært forutsigbare, og det er enkelt å få full oversikt over bilkostnadene de neste 3-4 årene
 • Du slipper å ta opp lån eller å binde opp sparekapitalen
 • Du slipper usikkerheten rundt salgspris på bilen og eventuelle tvister ved videresalg

Dette er ulempene med leasing

 • Det kan være dyrere å lease bil enn å eie den, og spesielt gjelder det om du vanligvis ikke kjøper ny bil hvert 3-4 år. Leasingselskaper har dog fritak fra merverdiavgift når de kjøper nye biler, noe som kan bidra til å gjøre leasing konkurransedyktig sammenlignet med kjøp av nybil hvert 3-4 år
 • Dersom ditt behov for bil endres før leiekontrakten går ut, kan det koste deg dyrt å bryte kontrakten
 • Det kan oppstå konflikt mellom deg og leasingselskapet om hva som er normal slitasje i løpet av leasingperioden

Slik sørger du for å inngå en god leasing-avtale

Det er heldigvis noe du kan gjøre for å unngå de største ulempene med leasing, men det må gjøres før du signerer leasing-kontrakten.

Privatleasing er ikke lovregulert, så kontrakten mellom deg og leasingselskapet er derfor bestemmende for alt som skjer under leieforholdet.

Aller først bør du spørre deg om du kan klare deg med samme bil i flere år enn det en typisk leasingavtale varer. Ettersom verdifallet er desidert størst de første årene av bilens levetid, kan det å eie en bil i fem til femten år være betydelig billigere enn å lease flere biler i samme periode.

Hvis du kommer frem til at ikke vil kjøre rundt med en bil eldre enn 3-4 år til enhver tid, bør du sette i gang med å innhente flere tilbud fra ulike selskap.

Sammenlign så totalprisene opp mot hverandre, og husk da at månedsleien kun er én av flere faktorer i dette regnestykket. Regn også på hva du tror det ville kostet å eie bilen i samme periode. Når du har funnet de 2-3 beste leasing-tilbudene, må du lese grundig gjennom kontraktene. Er du uenig i noe eller ønsker å tilføye noe, må du høre om avtalene kan endres før signering.

Ifølge NAF er det viktig å være klar over hvem som kan bruke bilen, hvem som skal sørge for vedlikehold og service som oppstår i leasingperioden, hvem som har ansvaret for feil og skader og hva som skjer når bilen skal leveres tilbake.

Tenk så etter om en familieforøkelse, ending i sivilstatus, flytting eller lignende kan være aktuelt de neste årene, og om dette vil få konsekvenser for ditt bilbehov.

Er svaret ja eller tja, bør du også sjekke om avtalene kan sies opp og hvilke konsekvenser dette eventuelt vil få for deg.

Når det gjelder det siste punktet, nemlig hva som er normal slitasje, bør dette konkretiseres mest mulig i kontrakten. I tillegg kan du sørge for å få kontraktsfestet at en objektiv tredjepart skal avgjøre eventuelle tvister ved tilbakelevering, slik at du unngår å bli lurt for ekstrakostnader av leasingselskapet.

Du gjør dessuten lurt i å sørge for jevnlig vedlikehold på bilen, samt sørge for å få reparert skader som åpenbart ikke inngår i normal slitasje før du leverer bilen tilbake.

Her er syv typiske leasing-feller, ifølge Forbrukerrådet:

 1. Du unnlater å sammenligne flere tilbud. Den største fellen er å signere en dårlig avtale, der du betaler en altfor høy totalpris. Sammenlign derfor flere tilbud før du bestemmer deg.
 2. Du glemmer å gjennomføre service. Hvis bilens servicehefte mangler én eller flere servicer når den skal leveres, risikerer du et stort pengekrav. Følg derfor bilens serviceintervaller.
 3. Du må betale dyrt ved tyveri, brann eller kondemnering. Hvis leasingbilen blir stjålet, brenner eller må kondemneres som følge av kollisjon, risikerer du å tape den såkalte startleien, også kalt forskudd, forskuddsleie, engangsbeløp, kontantandel. Inngå derfor en leasingavtale uten startleie eller med lavest mulig startleie. Alternativt kan du kjøpe en startleie-forsikring.
 4. Du blir nødt til å si opp kontrakten i leietiden. Hvert år er det mange som av ulike årsaker blir nødt til å si opp leasingavtaler før avtaleperioden utløper. Du risikerer da å tape startleien, i tillegg til at du må betale for tap din oppsigelse påfører leasingselskapet, oppad gjerne begrenset til seks månedsleier etter at bilen er levert.
 5. Du kjører lenger enn avtalt. Når du leaser en bil, avtaler du en årlig kjørelengde med leasingselskapet. Hvis du eksempelvis bytter jobb eller flytter, får du kanskje behov for å kjøre mer enn avtalt. Når dette skjer, og du ikke informerer leasingselskapet om det, vil du måtte betale for såkalte overkjørte kilometer når du leverer bilen.
 6. Du får en stor regning når du leverer bilen. Når du leverer leasingbilen etter endt leieperiode, vil den bli taksert. Såkalt normal slitasje vil bli akseptert, men hvis du har påført bilen «unormal slitasje», vil du måtte betale såkalt påkost. Unormal slitasje kan være bulker, riper, steinsprut, skader på felger, nedslitte dekk, skader på interiør og lukt grunnet røyking eller kjæledyr. Mange forbrukere har mottatt ubehagelig høye påkost-regninger i sammenheng med innlevering av leasing.
 7. Elbil kan koste ekstra. For å fremme leasing av elbiler, fikk myndighetene den 1. juli 2015 innført momsfritak på elbil-leasing. Det betyr at elbil-leasere siden den gang har sluppet å betale moms på startleie og månedsleie. Dette momsfritaket er imidlertid avhengig av godkjenning fra ESA (EFTA Surveillance Authority). ESA har foreløpig kun godkjent momsfritak ut 2020. Det er derfor en risiko for at det innføres 25 prosent moms på elbil- leasing fra og med 1. januar 2021, noe som vil fordyre månedsleien. Velg en leasingkontrakt med kort varighet for å unngå eventuelle avgiftsøkninger.