Bilforsikring: Alt du må vite for å få billigst og best bilforsikring

Mange er uvitende om at de betaler for mye for bilforsikringen sin, og det er jo egentlig ikke så rart. Det er ikke alltid lett å vite hva som faktisk lønner seg for din bil og ditt bruk. En bilforsikring omfatter mange elementer, og desto bredere dekning du har, desto dyrere blir forsikringen. Men hva består egentlig en bilforsikring av?

Forskjellen på dekningskvaliteten mellom de ulike produktvariantene og selskapene er stor, særlig på bilforsikring. Innen bilforsikring er det flere produkttyper: Ansvar, delkasko, kasko og superkasko. Og innenfor hver av disse kategoriene vil det være forskjeller på produktene fra de ulike selskapene.

Samtidig er bil en stor utgiftspost for mange husholdninger, og det er få ting utenom bolig vi bruker mer penger på enn bilen. Da er det godt å vite at du kan spare mye penger på å velge riktig bilforsikring til ditt behov.

Hva betyr ansvar, delkasko og kasko?

I all hovedsak deles bilforsikringer i tre kategorier, fra billigst og minst dekning til dyrest og størst dekning. Merk at om du skal ta opp lån for å kjøpe deg ny bil, så er det stort sett et krav om at du har den dyreste varianten med størst sikring.

Ansvarsforsikring: Blir ofte kalt trafikkforsikring, og er noe alle må ha. Denne er lovpålagt og erstatter skader som motorvognen kan påføre andre mennesker og ting, men den dekker ikke skader på egen bil. For dette trenger du enten kasko eller delkasko. Erstatningene etter en påkjørsel kan fort komme opp i flere millioner kroner. Innenfor ansvar er dekningene fra de forskjellige selskapene ofte veldig like.

Delkasko: Denne forsikringstypen omfatter blant annet brann, tyveri, redning/hjelp og bruddskader på bilens glassruter. I tillegg dekker den skader på fastmontert utstyr og løsøre i bilen til gitte beløp. Delkasko anbefales ofte dersom bilen er av eldre årgang og har lav verdi. Fordelen er at denne er billigere enn full kasko. Ulempen er at den ikke dekker så mye som full kasko, som for eksempel skade på egen bil ved kollisjon der du har skyld. Innen delkasko er det ofte forskjeller på kvaliteten de ulike dekningene gir, men forskjellene er ikke så store, og går typisk på om du får dekket 5000 eller 10 000 kroner ved tyveri fra bilen.

Kasko: Kasko har de samme dekningene som delkasko, men i tillegg omfatter denne også skader på egen bil ved sammenstøt, utforkjøring og velting. I tillegg dekker den skader på fastmontert utstyr og løsøre i bilen til gitte beløp. Kort fortalt er kasko utvidet til også å dekke skader på egen bil som du selv er skyld i.

Andre tillegg til bilforsikring

Enkelte forsikringsselskaper selger også egne «super-forsikringer», ofte omtalt som en super-kasko. Dette er en kasko-forsikring med enda bedre dekninger. Den er generelt mer generøs på dekningsstørrelser og inkluderer ekstra dekninger, som utvidet bruk av leiebil. Forskjellene på forsikringsselskapenes dekninger blir større og større desto mer omfattende forsikringsproduktene blir.

I tillegg til kasko og delkasko må du tenke over om du ønsker fører- og medpassasjer ulykkesforsikring. Det mange ikke vet er at denne forsikringen faktisk er frivillig og dekker personskade på både fører og passasjer(er). Den gir dermed en ekstra erstatning i tillegg til ansvarsforsikringen ved invaliditet eller død.

Det kan også være nyttig å vite at rettshjelpsforsikring er noe som inngår i alle bilforsikringer. Den innebærer at selskapet dekker utgifter til advokat hvis du som eier eller fører av bilen blir part i en tvist. En redningsforsikring for biler inngår i både kasko og delkasko og gir deg rett til veihjelp som kranbil og transport fra ulykker.

Husk å justere kjørelengden på din bilforsikring

Var du på bilferie i sommer? I løpet av sommeren løper kilometerne raskt på. Ble bilferien litt lenger, eller du tok noen flere turer enn tenkt - da er du i faresonen.

En undersøkelse foretatt av Norstat for Storebrand viser at i aldersgruppen 30-50 år er det 30 prosent av bileierne som ikke følger med på kjørelengden. De over 50 år er flinke til å følge med på kilometerstanden. Hele 9 av 10 av bileiere i denne aldersgruppen følger med. Mens bileiere under 30 år er dårligere – her er det bare 6 av 10 som gjør dette.

Er uhellet ute og du har kjørt lengre enn du har avtalt, vil dette medføre reduksjon i erstatningen fra forsikringsselskapet. Hvis det viser seg at du overskredet avtalt kjørelengde og den faktiske kjørelengden din ville kostet 20 prosent mer, vil du kunne få 20 prosent i mindre i erstatning.

Hvis du skjønner at du ikke kommer til å kjøre så langt som du har oppgitt i forsikringen, kan du hos de fleste selskaper endre dette enkelt på nett. Da får du lavere pris på bilforsikringen.

Det er mer enn bare pris som bør bety noe for valg av forsikringsselskap

Når du kjøper forsikring kjøper du beskyttelse og trygghet. Det er altså ikke bare lavest pris som betyr noe, men også hvor godt du er dekket, dersom uhellet er ute. Forsikringsfolk kaller det «kvaliteten på forsikringsdekningene og skadeoppgjøret».

Forsikringsdekningene er den juridiske beskrivelsen av hva den som kjøper forsikringen er dekket for og hvilke unntak som gjelder. Det kan for eksempel være en forsikring som inkluderer fri leiebil i perioden bilen er på verksted, mens andre selskaper ikke har med en slik dekning. Det kan også være forskjell på hvor spissfindig enkelte begrensninger er definert. Forsikringsdekningene er ofte skrevet over flere sider og med mye liten skrift. Det er først og fremst gjort for å begrense forsikringsselskapenes risiko – ikke for å gjøre deg som kunde velinformert.

Skadeoppgjøret handler om hvor enkelt og realt selskapet opptrer innenfor de juridiske rammene og om du får en god utbetaling i forhold til de forventningene du hadde når du kjøpte forsikringen.

Dette er et tveegget sverd for forsikringsselskapene. På den ene siden vil selskapene gjøre det så enkelt som mulig å få utbetalt forsikringssummen ved skade. Det er bra fordi det gir en super kundeopplevelse. Erfaringen viser at de kundene som blir fornøyde med et skadeoppgjør ofte ender opp med å bli langt mer lojale enn kunder som ikke har hatt skader. Enkle oppgjør uberørt av menneskehånd gjør også at selskapenes driftskostnader holdes nede.

Men på den annen side er selskapene også avhengig av å holde nede forsikringssvindel og uriktige utbetalinger så mye som mulig. Mange ellers lovlydige nordmenn har dessverre en lav terskel for å svindle forsikringsselskapene. Dette gir økte kostnader og økt byråkrati for alle oss andre. Men ha derfor også litt tålmodighet med forsikringsselskapene i skadeoppgjørene. Noen av sikkerhetsmekanismene og ekstraspørsmålene gjør at kostnaden på forsikringene kan holdes nede.

Hvilken forsikring skal du velge?

Å velge bilforsikring kan være vanskelig. Det finnes mange tilbydere og prisene varierer. Mange synes det er vanskelig å vite hvilken dekning man behøver. Ved å sammenligne forsikringsselskaper og ta en gjennomgang av hva man faktisk behøver av dekninger, kan man spare store beløp hvert år på bilforsikring.

Desto flere av dekningselementene du har med, desto dyrere blir bilforsikringen. Mange ønsker best mulig dekning til lavest mulig pris. For å få til dette, bør man sammenligne forsikringsaktørene og velge det alternativet som kommer best ut.

Forbrukerrådet har laget en sjekkliste over ting du bør undersøke før du bestemmer deg for hvilken forsikring du har behov:

  • Er det behov for full kasko på bilen din eller er det tilstrekkelig med delkasko? Bilens verdi og størrelsen på bonusen din, er viktige momenter i vurderingen.
  • Har du kostbart tilleggsutstyr i bilen som krever særskilt forsikring?
  • Hvor langt kjører du i løpet av ett år? Husk at erstatningsutbetalingen vil bli redusert hvis skade inntreffer etter overskredet kjørelengde.
  • Har bilen sikkerhetsutstyr som gir reduksjon i forsikringspremien? Bør dette eventuelt monteres?
  • Trenger du at du har krav på leiebil hvis uhellet skulle være ute?
  • Hvilke egenandeler og bonusordninger er det i de ulike selskapene?

Vær oppmerksom på at sjåfører mellom 18 og 23 år er statistisk sett mer utsatt for skader enn andre, og betaler derfor en dyrere forsikring enn de bileiere som er litt eldre.

Når du sammenligner bilforsikringene fra de forskjellige tilbyderne er det spesielt fire faktorer du bør vurderer dem under:

  • Priser
  • Hva forsikringene dekker
  • Kundetilfredshet ved skadeoppgjør
  • Tilgjengelighet på kundeservice