Bildeling: Derfor har 200.000 nordmenn valgt å bli medlem i et bilkollektiv

Et medlemskap i et bilkollektiv kan være noe for deg som ikke bruker bil daglig. På den måten sparer du både penger og miljøet, sammenlignet med om du eier egen bil.

Å eie bil koster fort 100.000 kroner i året, alt inkludert, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

I tillegg til forsikring, veiavgift, servicer, reparasjoner, vedlikehold, drivstoff, parkering og bomring, må du nemlig også regne med flere titusener i avskrivning og kapitalkostnad.

Når det er sagt, brukes bilen i gjennomsnitt bare i 280 av årets 8760 timer, ifølge Sparebank 1. Bilen står med andre ord parkert nesten 97 prosent av tiden. Timeprisen for bruk av egen bil blir derfor svært høy.

Dessuten brukes bilen i all hovedsak til småturer i nabolaget. Hele 75 prosent av alle kjøreturene vi foretar oss er på under ti kilometer, sier tallene fra bankalliansen. Mange av bilturene vi tar til daglig kan derfor lett byttes ut med gåing, sykling eller kollektivtransport.

Det kan likevel være praktisk å ha bil til for eksempel storhandling, å komme seg til og fra hytta eller å besøke familie/venner som bor usentralt, men det betyr ikke at du må eie din egen bil.

Dette er bildeling

I rapporten «Nasjonalt regnskap for bærekraftig mobilitet 2018» fra Statens vegvesen går det frem at det blir stadig flere som bor i husstander uten bil, og særlig gjelder det i byene.

Størst endring er det i Oslo, Stavanger og Kristiansand. I Oslo var andelen som bor i en husstand uten tilgang til bil på 36 prosent i 2018, mot 32 prosent i 2014.

Dersom du ønsker å bli en «av-og-til»-bilist, eller allerede er det, kan du vurdere bildeling.

Med det menes at flere personer/ husholdninger deler et visst antall biler som eies av et foretak eller av andre privatpersoner, ifølge Transportøkonomisk institutt (TØI).

Bilen går da bort fra å være et produkt eller en eiendel, til å bli en tjeneste.

Vær klar over at bildeling, som også blir kalt bilkollektiv og bilpool, er et samlebegrep, og at ordningen finnes i mange ulike former. For det første er det ulikheter i fleksibiliteten i tilbakeleveringen.

I rundturmodellen må du levere tilbake bilen på samme sted som den blir hentet. I enveismodellen kan derimot hente- og leveringssted avvike noe. Mange tilbyr dessuten bildeling etter begge modellene.

Bildeling kan også deles inn etter hvilke deler av markedet ordningen retter seg mot. Det kan være bedrift-til-bedrift (business-to-business, B2B), bedrift-til-forbruker (business-to- consumer, B2C) eller forbruker-til-forbruker (peer-to-peer, P2P).

Mens B2C og B2B-selskapene disponerer en egen bilflåte for kundene sine, er P2P rett og slett privatpersoner som leier ut sine egne biler til andre privatpersoner for å redusere kostnadene til eget bilhold.

Nabobil og GoMore er de ledende P2P-bildelingsoperatørene i det norske markedet, ifølge TØI, med hhv 170.000 og 50.000 registrerte medlemmer. Mange av disse medlemmene er dog passive eller bruker tjenesten svært sjelden.

Move About og Bilkollektivet størst innen B2B- og B2C-segmentet, med hhv 9000 og 7000 medlemmer.

Vær klar over at noen av aktørene som leverer bildelingstjenester har klare mål om fortjeneste, mens andre medlemsbaserte kooperativ kun har til hensikt å dekke inn kostnadene. Prisene vil trolig være lavest hos den sistnevnte gruppen.

Én delebil kan erstatte ti privateide biler

Fordelene med bildeling er mange, men de mest åpenbare handler om privatøkonomi, miljøet og det praktiske.

I fjor uttalte Sirin Hellvin Stav i Miljøpartiet De Grønne (MDG) til Aftenposten at en bildelingsbil erstatter mellom fem og ti vanlige biler. Analyser fra Transportøkonomisk institutt anslår omtrent det samme; nemlig at én delebil kan erstatte ti privateide biler.

I tillegg til at bildeling fører til færre antall biler i et område, viser flere studier til at bildeling gir en netto reduksjon i total årlig kjørelengde.

Sammen gir dette mindre trafikk, bedre fremkommelighet for busser og syklende, redusert forurensning og støy, og mindre behov for parkeringsplasser.

Bildeling er også praktisk, i og med at du slipper å tenke på vedlikehold, bytting av dekk, servicer og lignende.

Når det gjelder om det er lønnsomt for akkurat deg, vil det avhenge av hvilken tjeneste du velger, hvilken bil du ønsker å disponere og hvor mye du har tenkt å kjøre.

Dette må så sammenlignes med kostnadene til bilen du har i dag eller den du vurderer å kjøpe. At en god del kan spare tusenvis av kroner på bildeling i stedet for å eie selv, er det imidlertid liten tvil om. Spesielt hvis noe av kjøringen blir erstattet med gåing, sykling eller kollektivtransport.

Ifølge en spørreundersøkelse gjennomført av TØI i 2017 var den viktigste årsaken til at de spurte valgte å bli med i en bildelingsordning at det er billigere enn å eie egen bil.

Hele 86 prosent av de spurte oppga det som en viktig faktor for sitt medlemskap. Videre pekte 81 prosent på miljøargumentet. Det at man slipper bryderiet med å eie egen bil var viktig for 72 prosent. TØI opplyser at disse tallene i stor grad samsvarer med undersøkelser fra utlandet.

Bildeling har foreløpig vært et byfenomen, men..

Den største ulempen med bildeling er kanskje at det ikke er like fleksibelt som å ha en egen bil i garasjen.

Før du kan kjøre av gårde, må bilen nemlig reserveres. Du risikerer også å stå uten bil i perioder, og da spesielt rundt populære langhelger.

Bildeling er dessuten et byfenomen, i alle fall frem til nå. Ifølge TØI skyldes det i hovedsak tre forhold:

 • at tradisjonelt bilhold i byene ofte er beheftet med ulempe
 • at det er korte gåavstander til nærmeste bildelingsselskap i byene
 • at det i byene også finnes et kollektivtilbud som gjør det enklere å klare seg uten egen bil

Med fremveksten av privatpersoner som leier ut sine egne biler (P2P), kan imidlertid bildeling bli mer aktuelt også utenfor de største byene.

Noen kritikere har fremhevet at bildeling fører til at enda flere får råd til å kjøre bil, og at det dermed blir mer bilkjøring. Dette argumentet kan dog snus 180 grader, og forstås slik at bildeling gir økt mobilitet for enkelte som ellers ikke ville hatt muligheten.

Tall fra TØI viser at totalt 200.000 nordmenn nå er registrert i et bilkollektiv, og at mer enn 100.000 har benyttet seg av tjenesten. Det tilsvarer hhv seks og tre prosent av dagens førerkortinnehavere.

Her noen av de mest kjente bildelingsordningene i dag:

 • Bilkollektivet (non-profit bildelingskooperativ i Oslo og Stavanger)
 • Bildeleringen (non-profit bildelingskooperativ i Bergen)
 • Trondheim Bilkollektiv (non-profit bildelingskooperativ i Trondheim)
 • Nabobil (P2P)
 • GoMore (P2P)
 • Hertz Bilpool (B2C og B2B)
 • Move About (B2C og B2B)
 • Hyre (B2C og P2P)
 • GreenMobility (B2C)
 • Zipcar (B2C)