Hovedinnhold

Dag 2, ord for ord: Breiviks frie forklaring

(VG Nett) Anders Behring Breivik dro inn indianere, forfatter Mark Twain og nordmenns fødselsrate for å forklare hvorfor han vil frikjennes.

Denne saken handler om:

Terroristen fikk tillatelse av retten til å starte dag to av rettssaken med å snakkefritt, og til å støtte seg på et manus han har forberedt i lang tid.

Ord for ord-referatet ligger i bunn av artikkelen. Teksten er skrevet av VGs journalister direkte fra retten og bærer preg av at det rapporteres i høyt tempo.

- Jeg er klar over at utgangspunktet er at det er en muntlig forklaring, og han vil forklare seg muntlig, men jeg mener at det er viktig at han får støtte seg på dette dokumentet i begynnelsen. Da kan vi være sikre på at han får med seg alt han vil formidle til retten, sa forsvarer Geir Lippestad dagen før.

VG DIREKTE: Følg Breiviks forklaring i tekst og bilder her

Han hevdet at talen til Breivik ville vare i rundt 30 minutter totalt, og at Breivik ville komme inn på hvorfor han påberoper seg nødverge under forklaringen for retten.

Det endte med at Breiviks tale varte i over en time. Underveis ble han avbrutt av dommer Wenche Elizabeth Arntzen fem ganger, og VG Netts journalister i salen beskriver stemningen dem imellom som amper.

Også bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen brøt inn og sa at de berørte reagerte på innholdet og lengden på talen.

Anders Behring Breivik fikk likevel lov til å gjøre seg ferdig.

Les hva terroristen sa på den første dagen av forklaringene - ord for ord:

Kjære dommer Arntzen. Lippestad indikerte i går at det vil ta cirka 30 minutter pluss muligens lenger tid. Det aktoratet gjorde i går var å legge rammene for sitt arbeid, og jeg ber også om at jeg må få legge rammene for mitt forsvar, og det får jeg ikke gjort om jeg ikke får bruke denne punktlisten.

Jeg håper at jeg får lov til på forklare meg relatert til årsaker og motiver til 22. juli og jeg håper du ikke avbryter meg.

Jeg har en punktliste, men den vil jeg starte på etter jeg er ferdig med å legge rammene for forsvaret mitt. Så spørsmålet er om jeg får din tillatelse til å legge rammene først? Jeg må minne om at jeg har formidlet 1100 sider avhør, og jeg har ikke mulighet til å forklare meg uten å legge rammene for forsvaret mitt først.

Jeg skal også nevne at jeg har tonet ned retorikken av hensyn til de fornærmede og pårørende, og jeg tror det skal være innenfor akseptable rammer også retten kan stå innenfor.

Jeg står her i dag som er representant for den norske og europeiske motstandbevegelse. Når jeg snakker, snakker jeg på vegne av svært mange nordmenn som ikke ønsker at våre urfolksrettigheter skal bli fratatt oss.

Norsk media og aktorene har hevdet og kommer til å fortsette å hevde at årsakene til at jeg gjennomførte angrepene var en tilfeldighet og fordi jeg var en patetisk og ondskapsfull taper, at jeg ikke har integritet, at jeg er en notorisk løgner, mangler moral, er sinnssyk og at jeg dermed glemmes av andre kulturkonservative i Europa.

De kommer til si at jeg falt ut av arbeidslivet, og sosialt.

Alt dette har de hevdet. De har også hevdet at jeg er narssisitisk, antisosial, har bakteriefobi, og gått med munnbind i mange år og at jeg har hatt et incetstforhold til min egen mor.

De har også hevdet at jeg er en barne- og babymorder, til tross for at jeg ikke har drept noen under 14 år. Det har blitt hevdet at jeg er feig, homofil, pedofil, psykopat og nazist. Alt dette er blitt hevdet. De har også hevdet at jeg er mentalt og fysisk tilbakestående, med en IQ på rundt 80.

Jeg er selvfølgelig ikke overrasket over disse karakteristikkene. Jeg forventet dette og skrev ned på forhånd hva som ville skrives og det viste seg at det stemte.

Men det er viktig at alle forstår hvorfor de journalistene, advokatene og til og med aktor i denne saken kommer til på fortsette å lyve om meg.

Svaret er enkelt. Jeg har gjennomført det mest spektaklulære attentat begått i Europa siden 2 verdenskrig. Og de vil gjøre alt i sin makt for å forhindre dette.

Jeg og mine nasjonalistiske brødre og søstre representerer det de frykter. De ønsker å forsøke å skremme andre til å gjøre det samme. Det er årsaken til den massive demoniseringen av meg som kommer til å fortsette.

Jeg skal faktisk starte med å fortelle litt om hvordan det hele startet, og jeg starter med 2. verdenskrig. Norge og Vest-Europa har ikke hatt et reelt demokrati siden mellomkrigstiden. Norge og Europa er kvalt av nærmest totalt konformitet.

Norge og andre land i Vest-Europa er ikke demokratiske land og har ikke vært demokratiske siden mellomkrigstiden.

Liberalistene og kulturmarxistene har etter 2. verdenskrig samarbeidet om å holde (...) unna makten, da deres ultimate frykt er at nye Hitlere skal dukke opp. Det som i dag kalles et demokrati, er i realiteten et kulturmarxistisk diktatur.

Kulturmarxismen som vant frem i Europa ble opphøyet kort tid etter krigen til den eneste sannhet. Hitler kom til makten og dette er noe av årsaken til at og kultumarxsistene ikke har åpnet for riktig ytringsfrihet.

Kulturkonservatismen ble redusert til det forbudte bidrag som ble preget av barbari og umenneskelighet.

Disse sannhetene som ble skapt og vedtatt i 45, ble senere forsterket under 68-erne jeg skal fortelle om nå. Nasjonalistene og kulturkonservate lå med brukket rygg etter aksemaktenes fall.

Europa hadde aldri noen MacCarthy, så marxistene fikk stort spillerom. De brukte i begynnelsen mye tid på å infiltrere skolesystemet.

Spesielt at de samme marxistene hadde fått beskjed av de andre partiene i Europa om at de var for ekstreme til å få politiske posisjoner. Dette skjedde ikke bare i Norge, men hele Europa.
Det var mange marxister som ble universitetslærere og det var den mest effektive metode for å utøve makt.

I 68 skjedde som et direkte resultat av at vi ikke hadde noen antikommunistiske leder som McCarthy. Problemet var at McCarthy var altfor moderat. Han forsøkte å deportere alle kulturmarxister til Sovjetunionen, men gjorde det dessverre ikke.

Kulturinstitusjonene i Vest-Europa var et lett mål for marxistene å demonstrere og administrere. Marxistene som snart kontrollerte kulturen og de borgerlige liberale som kontrollerte økonomien.

De marxisistiske reformene introduserte transformering av kirken, oppdragelse, moral og væremåte for å nevne noe. 1968 var den marxisitiske kulturrevolusjonens år. Reformasjon av samfunnsbærende normer. Det ble skapt et sosialistisk egalitært samfunn.

Jo lenger oppe i det nye makthierarkiet kunne du komme.
I dag styres kulturen av marxistene og de liberale styrer økonomien, mens nasjonalistene og de kulturkonservate har blitt holdt vekk fra makten siden 2 verdenskrig. I dag lider Norge og mange land av kulturell selvforrakt som skyldes den flerkulturelle idelogi.

Et par spørsmål som kanskje er de viktigste i vår tid og som alle journalister, akademikere og politikere burde spørre seg om, er de følgende:

Synes du det er udemokratisk at det norske folk aldri er blitt spurt gjennom en folkeavstemming at de ble gjort til en multikulturell stat?

Er det demokratisk å gjøre det uten å spørre folk om lov?

Det andre spørsmålet er følgende:

Synes du det er udemokratisk at Norge tar imot så mange afrikanske og asiatiske innvandre at de risikerer å bli gjort til minoritet i egen hovedstad?

Og da vil noen svare: Nei, det er uproblematisk fordi det er frie valg.

Men da blir neste spørsmål: Ser dere mener at frie valg er nok, og at pressen har en forpliktelse til å formidle dette til folket? Når nordmenn og europeere har blitt fordratt av blant annet journalistene.

At de vil miste sin kultur, sitt land og tradisjoner og kristendom. Mange har sett ved flere anledninger i Europa at (...) Våre meninger blir sett på som mindreverdige og vi blir sett på som annenrangs borgere.

Slik det er nå, finnes ikke reelt demokrati i Norge og Europa når den marxistiske eliten bestemmer. De boikotter demokratiet når de føler for det.

Jeg skal ta et eksempel fra Østerrike for noen år siden.
Vi kan ikke tillate at et nasjonalistisk og kulturradikalt parti får makten fordi deres parti er intolerant, og inhumant.
Nasjonale og internasjonale nyhetsbyråer la mye press på Østerrike, og kalte dem rasister og nazister.

Og det samme skjedde når det sveitsiske forhold stemte mot (...)Igjen så omtalte de dem som intolerante og inhumane.

Det samme skjer nå i Ungarn der den nasjonalistiske alliansen er et offer for det samme. (...)Ved å kalle dem fascister og intolerante.

Svenske nyhetsbyråer fortsetter å gjøre det samme mot Sverigedemokratene, og norske medier har gjort det samme i 20 år mot FrP. Også her boikotter de demokratiet og forsøker på presse nordmenn og svensker ved å kalle dem rasister, ondskapsfulle og intolerante.

Norske og europeiske politikere og journalister bør stille seg dette spørsmålet:

Har norsk presse noen gang drevet kampanjejournalistikk mot FrP før valg? Svaret er ja, de har drevet et svertekampanje mot FrP i 20 år og kommer til å fortsette å gjøre det, og det samme pågår rundt omkring i Europa.

Kan Norge kalles et demokrati om 100 prosent av nyhetsbyråer støtter multikulturalisme og systematisk sensurere individer som støtter etnisk og kulturell proteksjonisme?

Svaret er nei. Norge kan ikke kalles et demokrati så lenge denne systematiske sensuren pågår.

Spørreundersøklsen til Frank Aarebrot i Nore viser at mer enn 60-70 prosent stemmer på partier til venstre. Svaret er at journalisthøgskolene i Volda og på Høgskolen i Oslo er totalt dominert av sosialistiske ledere.

Dette har blant andre Bruce Bawer skrevet om. Og disse marxistlærerne bidrar til å indoktrinere studentene. Det er nødvendig å innføre en kvote.

Dette er en av få muligheter til å få en fri og objektiv presse.

En undersøkelse fra Storbritannia viser at 69 prosent av briter ser på innvandring som et stort problem eller et veldig stort problem. Kildereferansene er i kompendiet.

Den siste undersøkelse fra SSB viser at 70 prosent av briter har blitt et dysfunksjonelt land som følge av innvandringen. Kilden er The Times februar 2010.

En annen britisk undersøkelse viste at 70 prosent er misfornøyd med multikulturalsmen.

(Dommeren bryter inn.)

- Nei det er kun sitater som understreker poenget, Norge og europeiske journalister er antinasjonalistiske og politiske aktivister. De lar muslimene og marxistene fylle avisenes innlegg, mens de kaller alle andre trangsynte islamofober og rasister.

De 70 prosent av britene av mener at multikulturalismen setter landet deres på spill, hvor mange tror dere mener det samme i Norge?

Journalistene har opplysningsplikt og skal være objektive, men de er ikke objektive. Det er et ufravikelig krav for på kunne kalle seg journalist.

Cirka 30 prosent av nordmenn og europeere er imot multikulturismen. Men det er ikke et eneste nyhetsbyrå som representerer vårt syn. I virkeligheten skulle 30 prosent av nyhetsbyråene tatt vår sak og representert vårt syn.

Flere og flere kulturkonsevartive innser at demokratisk kamp ikke nytter. Det er ikke mulig å vinne når det ikke eksisterer reell ytringsfrihet. Når flere innser dette de neste tiårene er veien kort til våpen.

Når en fredelig revolusjon umuliggjøres, blir en voldelig revolusjon den eneste mulighet.

Det er ingen hemmelighet at motstandere av multikulturalisme og innvandring ikke har fått uttale seg fritt etter 2. verdenskrig. Dette er den virkelige terroren.

Det er disse urettferdigene som skapte meg, lasermannen i sverige. Folk som kaller meg ondskapsfull, har misforstått forskjellen mellom brutal og ondskapsfull.

Brutalitet er ikke nødvendigvis ondskap. For å kalle noen ondskapsfull må du kjenne personens motiver.

Det er like ignorant å kalle meg ondskapsfull, som å kalle USAs militære ledere under den andre verdenskrig ondskapsfulle. De som besluttet at 3.200.000 sivile japanere skulle drepes. De gjorde det ikke fordi de var onde, men fordi de kalkulerte med at en voldsom aksjon ville redde millioner av liv.

Dette var gode intensjoner og motiver selv om metodene de brukte var brutale. Jeg og andre nasjonalister bruker nøyaktig den samme logikken. Hvis vi kan tvinge Ap til å endre innvandringspolitikk og hindre koloniseringen.

Hvis vi kan tvinge dem til å endre retning ved å henrette 70 folk, så vil selvfølgelige dette bidra til at vi ikke vil miste vår etniske gruppe, vår kristendom og vår kultur.

Dette vil derfor bidra til å forhindre en fremtidig borgerkrig i Norge, som kan resultere i død for flere hundre tusen nordmenn. Jeg og andre militante nasjonalister er hundre prosent overbevist om at hvis vi klarer å stoppe det multikulturalistiske prosjekt i Europa vil vi redde hundretusenvis av liv.

Da en stor borgerkrig vil bli avverget. Vi har ikke den luksusen at vi kan vente lenger med konfrontasjon.
For hvis vi venter 20, 30, 40 år til, vil etniske nordmenn og europeere være i minoritet. Vi har derfor ikke mulighet til å vente lenge. Motivene våre er basert på godhet og ikke ondskap.
Hvis det er noen som er ondskapsfulle, så er det sosialdemokratene, som ikke bare bedriver systematisk etnisk dekonstruksjon, det er også kommet titusenvis av trusler om at konsekvensene vil bli svært blodige.

Det eneste som burde overraske Norge og Europa er hvorfor en slik blodig konflikt ikke skjedde tidligere.

Vi har tilrettelagt for at Norge og Vest-Europa balkaniseres. Som Balkan vil det hele ende i blodbad. Og ja, jeg ville ha gjort det igjen fordi forbrytelser mot folk og min kultur er 1000 ganger så barbariske.

Gjennomføringene av et lite barbari er bedre enn et stort barbari.

Det i kompendiet om å trigge og fremprovosere en heksejakt av moderate, er viktig. Som igjen vil øke polariseringen og bidra til økende radikalisering. Kortsiktig vil det virke mot sin hensikt.

Men når disse moderate blir forfulgt vil mange av de bli radikalisert og provosere frem en heksejakt var det derfor kritisk viktig for saken vår på lang sikt. Kulturmarxistene og (...) har fått tusenvis av muligheter til å endre kurs siden 2. verdenskrig.

Men de har nektet å endre kurs gang på gang. Spørsmålet er da:

Gjør AUF og Ap dette fordi de er ondskapsfulle, eller bare fordi de er naive?

Og hvis de bare er naive - skal vi tilgi dem eller straffe dem?
Svaret er at de fleste AUFere er indoktrinerte og hjernevaskede.

Men de har nektet å endre kurs gang på gang. Spørsmålet er da:

Gjør AUF og AP dette fordi de er ondskapsfulle, eller bare fordi de er naive?

Mange er blitt indoktrinert av voksne Ap-folk eller indoktrinert media. Alle andre har blitt indoktrinert av norsk skolepensum eller av sine foreldre. Dette var ikke sivile uskyldige barn, men politiske aktivister.

Så mange som 44 av 65 AUF-ere hadde lederposisjoner i AUF og mange hadde verv i fylkesting osv. AUF er svært likt Hitlerjugend.

Utøya er en indoktrineringsleir av politiske aktivister, og den 20, juli hadde de blitt indoktrinerte i flere timer av Marthe Michelet. Datteren til erkekommunisten Jon Michelet.

Hun hadde blitt invitert av AUFs ledelse for som foredragsholder. Kaliberet som dette, føler et så stort hat mot vår kulturelle arv at hun valgte å konvertere til islam.

Og det er kommunistiske foredragsholdere og ledere som dette som indoktrinerer.

Alle som forfekter multikulturalisme og kulturmarxisme bør forvente å bli ansvarliggjort i fremtiden.
Det er ikke vanskelig å forutse når Europa blir styrt av multikulturalister. Det er prisen vi betaler.

Du forsøker å redde ditt folk, når majoriteten velger propaganda og sier at du er en morder og terrorist. Alt dette vet vi på forhånd, så vi klager ikke. Jeg skrev i kompendiet før operasjonen at jeg ville bli demonisert.

Å dø som martyr for sitt folks overlevelse er den største æren i en manns liv.

Dette er ikke bare vår rett men også vår plikt. Vissheten om at jeg skal fengsles skremmer ikke. Jeg ble født i et fengsel og har levde hele livet i et fengsel, der det ikke har vært ytringsfrihet.

Et fengsel der det ikke eksisterer ytringsfrihet og der jeg er blitt tvunget til å se på, mens min egen etnisitet blir dekonstruert av kulturmarxister.

I dette fengselet er det ikke lov å gjøre motstand, og det er til og med forventet at jeg skal applaudere mitt folks undergang.

I dette fengselet har ledelsen bestemt at hvis man kritiserer så er ikke det bra.

Demoniseres latterliggjøres. Dette fengselet heter Norge. Det spiller ingen rolle om jeg er innelåst på Skøyen eller Ila.

Dette er like pressende uansett hvor i Norge du bor, for du sitter der med en visshet om at hele landet til slutt vil bli dekonstruert til det multikulturalistiske helvete vi kaller Oslo.

Og du sitter der med viten om at demokratisk kamp er nytteløs fordi det styres med bruk av udemokratiske metoder. Den siste rapporten fra SSB som viser at innvandrere vil være i flertall i 2040 er veldig misvisende.

Den forteller veldig lite om forholdet mellom etniske nordmenn og ikke-norske. Grunnen til at rapporten er verdiløs er at de bevisst har utelatt en rekke andre innvandringsgrupper.

De har i tillegg utelatt 3. generasjons innvandrere, ulovlig innvandrere og barn der den ene foreldre er fra et annet ikke-nordisk område.

Rapporten er et bestillingsverk fra multikulturalistene, der de forsøker å skjule at etniske nordmenn vil bli gjort til en minoritet i Oslo i løpet av få år.

Dette kommer til å skje. I tillegg viser statistikk fra (...) at 47 prosent som blir født på norske sykeshus ikke er etnisk norske.

Det er dagens Oslo og ikke Oslo om 28 år. SSB bør derfor bli omdøpt til Arbeiderpartiets sentralbyrå.

Mange har hevdet at ultra-nasjonalister som meg ønsker å bygge opp et terrorregime. Det er feil. Jeg støtter den japanske og Sør-koreanske modell.

Ikke noe mer, ikke noe mindre. Er virkelig Japan og Sør-Korea så fryktelige regimer?

Nei, de er ikke det. De er høyteknologiske nasjoner. Og sa nei til multikulturalisme og masseinnvandring på 70-tallet. De er levende besviser på at nei til masseinnvandring er suksessfullt.

Disiplin, æreskodekser og stoltheten over egen herkomst er essensielt i Japan og Sør-Korea. Kvinner har en sekundær rolle i yrkeslivet. Det er derfor helt feil at folk som meg ønsker å innføre et ondskapsfullt terrorregime.

Dagens mest vellykkede nasjoner er Japan og Sør-Korea, som har benyttet etnisk proteksjonisme.

Denne modellen er i dag den mest perfekte av alle politiske modeller. I Europa har alliansen mellom marxister og liberalister etter andre verdenskrig i prinsippet ødelagt Europa.

I tillegg så er Europas marxister gjort at vi fokuserer alle våre ressurser på trygd og blant annet sykepenger på innbyggerne. På motsatt hold har Japan og Sør-Korea fokusert på forskning, eksport og høyteknologiske produkter.

Det er ikke mulig å forkorte rammene for mitt forsvar.

(Det brytes inn i forklaringen)

Brevik: Ja, det er greit. Skal bare avslutte det resonnementet.
Les mer om at dommeren avbrøt Breivik fem ganger her

Både Japan, Sør-Korea og tildels Kina er levende beviser på at land som sier nei til multikulturalisme og masseinvandring er suksessfulle.

Jo Benkow, tidligere leder i Høyre kom med følgende utsagn. «Et etnisk homogent samfunn er et harmonisk samfunn.»

Jo mer kulturelt og etnisk fragmentert samfunn blir, jo mer svekket blir det.

Der mangelen på tillit mellom innbyggerne reduseres hver dag, inntil man ender som eksempelvis Hellas, der bare offentlig ansatte betaler skatt. Dette vil ikke bare påvirke samspillet, men på sikt føre til konfrontasjon. Dette vil også skje når islam er så dominerende i Norge og Europa.

Det er blitt hevdet at europeiske venstrevridde akademikere og journalister tar avstand fra vold.

En annen undersøkelse fra Storbritannia viser at 40 prosent av muslimer mener at 11. september kan rettferdiggjøres.

Den offisielle løgnen er at mens 99,9 prosent av muslimene ikke støtter vold, er sannheter at 25-40 prosent av muslimer støtter jiahdistisk vold. Partier som AP, akademikere, journalister og er intelligente mennesker som kjenner til denne sannheten og skjuler den

Årsaken til at de lyver om dette er at det eksisterer en konsensus, altså et indirekte samarbeid mellom europeiske eliter, som går på å føre det kulrurmarxistiske agenda bak lyset. Med den hensikt å beskytte det flerkulturelle ekeperiment.

De få eksemplene jeg nevner er her er toppen av isfjellet.

Men nå er alt snudd på hodet. Norsk presse har definisjonsmakten. De har bestemt at de onde er de gode, og de gode er de onde.

Som går på at de som står bak er de gode, mens jeg og andre som kjemper imot er de onde. Nasjonalister og kulturkonservative behandles like dårlig som islamister ble behandlet i Midt-Østen før den arabiske vår.

Breivik viser til en talsmann i en norsk organisasjon.
Spørsmålet han stilte var: Hvor mye lenger skal europeiske nasjonalister og kulturmarsister straffes for 2. verdenskrig. Norge har ikke kommet lengre, krigsoppgjøret ble aldri avsluttet, men pågår fortsatt den dag i dag.

Det er på tide at Europas liberalister og maxister slutter å straffe nasjonalister for det som skjedde under 2. verdenskrig.

Vi aksepterer det ikke lenger. En svak og fragmentert etnisk gruppe vil resultere i en svak kultur, som igjen resulterer i en svak nasjon.

En etnisk gruppe er selve hjertte i en kultur. Etterhvert ser man at den etniske gruppen blir fragmentert. Dette ser man tydelige tegn på i Oslo og andre europeiske storbyer. I slike byer vil aggressive kulturer som islam dominere mer og mer.

De muslimske enklavene i Europa vil vokse like aggressivt som kreft, inntil de en dag utgjør en dominant kraft.

Er dette virkelig så vanskelig å forstå? Av alt vårt folk har skaffet seg, har folks frihet vært direkte knyttet til integriteten og styrken til våre etniske gruppe.

Dette er det mest dyrebare og mest skjøre. Vår etniske gruppe er hjertet i vår egen kultur. Kulturen vår kan ikke overleve uten et sterkt hjerte. Å ivareta denne etniske gruppen, vår kultur, er hva våre forfedre dedikerte sitt liv til og det hundretusener har kjempet for.

Våre etniske gruppe, vår kultur, vår kristendom, vår identitet... Det er rammene for forsvaret, og jeg tar hensynet til pårørende og de fornærmede.

(Dommeren avbryter igjen)

Originalt var denne på 20 sider. Jeg har presset det ned til 13 sider. Men bare så det er sagt, det er mye snakk om de fem dagene jeg har fått. Jeg har aldri bedt om fem dager.

Jeg har ikke bedt om fem dager, kun om en time. Det er den timen jeg har nå. Det er kritisk viktig for meg at jeg får forklart meg denne timen.

Breivik innleder nå med å snakke om islamsk kultur og innvandring etter at dommeren har avbrutt ham.

Noe som tilsvarer over dobbelt så mye som den norske fødselsraten på 1,5. Dersom dette fortsetter vil vi endre opp som minoritet i eget land. Libanon var et kristent, land, men da muslimene kom i 1960, følte seg de seg sterke nok til å overta landet.

Forsvarer Geir Lippestad ber om Breivik får fortsette:

Det som er kommentaren, ærede rett, er at vi har satt av fem dager til tiltaltes forklaring og han har fem sider igjen. Jeg forstår rettens synspunkter, men jeg ber også om at vi får fortsette. Det er ytterst viktig at vi får hans forklaring, både denne skriftlige delen, og den muntligea senere.

Som kjent tapte de kristne på 1980-tallet. I dag er de en forfulgt minoritet som utgjør mindre enn 25 prosent.

Så kommer vi til et annet sentral europeisk problem. Islamifisiering som manifisterer seg som en lang rekke muslimske krav: sharia lover etc.

Denne gradvise islamiseringen finansieres av arbiske land, mens Norge bruker oljepenger på trygd til innvandrere. Ifølge offisiell informasjon fra landet har de brukt 600 milliarder kroner og finansiert islamske sentre i europeiske land.

De har finansiert byggingen av 1500 moskeer, nesten 2000 islamske skoler i hovedsaklig Europa, Canada og Amerika. Det er verdt å merke seg at det i de fleste av disse institusjonene så propaganderes Wahabi-islamisme, som er en svært konservativ form for islamisme.

Journalisterer og politiske kommentatorer har hevdet at jeg har innkalt mulla Krekar som vitne for å vise mitt verdenssyn og at det foregår en rivalisering. Ifølge mange av dem inklundert Husby og Sørheim er dette psykotiske vrangforestillinger og som kun deles av meg og mullah Krekar.

Det disse journalistene har glemt å informere det norske folk om, er at det ikke bare er meg og mullah Krekar som mener det, men faktisk opp til 60 prosent av muslimene i Europa.
Og i tillegg en stor andel nordmenn og europeere, kanskje så mange som 30 prosent.

Det å påstå å at dette er psykotiske vrangforestillinger, blir for dumt. Subi Sali i sier følgende: En hver som skiller religon og politikk, har avskaffet 600 koranvers.

Det vil også si at alle som ikke aksepterer en religiøs stat og sharia ikke er {...] Samme leder uttalte at det muslimske brorskap erkjenner ikke mangfoldet fordi det ifnnes slike sekuylære muslimer, kun islam.

Ifølge rettroende muslimer som det muslimske brorskap, forsøker sekulære mulismer som Adbid Raja å kidnappe islam og bruke det til eget formål. Det finnes ikke sekulære og moderate muslimer, det finnes kun det muslimske brorskap.

Det muslimske samfunnet lurer på hvem som har gitt Abid Raja rett til å avskaffe 600 koranvers. Man kan ikke stole på såkalt sekulære muslimer i Europa. Det finnes ikke sekulære muslimer og frafallende.

Det andre alt er at muslimer praktiserer bedrag som profeten Muhammed anbefalt å bruke. Man kan kan ikke stole på slike sekulære muslimer, fordi det kan være at de gjennomfører et såkalt bedrag. Etniske nordmenn og europeere har blitt utsatt for grusomme handlinger, siden våre porter ble åpnet for innvandring på 60- og 70-tallet.

Siden norske og europeiske multikulturalister åpnet for innvandring har det strømmet inn cirka 30 millioner muslimer til Europa. Flere enn 90.000 av mine norske søstre har blitt voldtatt siden 1960 frem til i dag.

Mot folkets vilje. Det er primært Ap som blir holdt ansvarlig for mine brødre og søstre.

Flere at disse har blitt gjengvoldtatt. Flere enn 300.000 har blitt fysisk og psykisk trakasert, blitt banket opp og ranet av muslimer siden 1950 og 60.

Flere har begått selvmord som et resultat av disse overgrepene. Flere hundre nordmenn har blitt drept av av muslimer de siste årene, inkludert Martine som ble drept og voldtatt av en muslim i England.

Alle disse grusomhetene er forbrytelser mot det norske folk og det er det norske arbeiderpartiet inkludert AUF som, er ansvarlige for dette fordi de har invitert dem hit og fortsetter å invitere dem hit.

Som et resultat av dette, ser vi at etniske nordmenn.

(Blir avbrutt av dommer som ber ham komme til en konklusjon)

Jeg har redusert dette fra 20 sider, jeg forsøker å forklare rammene og grunnen for handlingene mine.

Breivik fortsetter og snakker om at etniske nordmenn flykter fra muslimske bydeler. Som Groruddalen.

- Selv om jeg har vokst opp på Vestkanten, ser jeg dette. Oslo kjøper offentlige leiligheter til muslimer. Dette er blitt muslimske ghettoer.

Svært mange muslimer ønsker ikke å bli integrert. De forrakter den seksuelle revolusjon og det moralske forfallet som preger ikke bare Norge, men Europa . De ønsker sharia.

Den norske vrangforestillingene til politikerne har er at muslimene ønsker integrering og inkludering. Dette gjelder i Groruddalen, på Furuset, Holmlia, i Malmø, i Luton, i London, Berlin og Utrecht, for å nevne noen få.

Ekspresidenten i Algerie kom med en politiske advarsel til Europa i 1974:

«En dag vil en million menn forlate de sørlige breddegrader for å slå seg ned på nordlige breddegrader.»

De vil ikke komme hit som venner. De vil dra dit og overvinne det og bekjempe det med sine sønner (...)

De ønsker autonomi og selvstyre med sharia. Utvilkingen i verden viser det samme. Muslimer krever uavhengighet. Dette har allerede skjedd i India, Israel og Vest-Kina. Vi kommer til å se dette i de neste tiårene i Europa, også etterhvert som den muslimske befolkningen øker, så starter det alltid med små krav.

Historiske eksempler dokumenterer at det alltid ender med krav om autonomi og selsvtyre. Det finnes ikke ett eneste eksempel i verden på at muslimske grupper lever i harmoni med landet de bosetter seg i. Ikke ett eneste eksempe.

Det finnes ikke et eneste eksempel. Dessverre finnes det 40 eksempler på det motsatte, at islam har blitt mer og mer dominerende.

Sitting Bull er og var en helt som ble feireret av USAs urfolk. Han kjempet på vegne av sitt folk mot general Custer.

Crazy Horse og Chief Galen var andre militære ledere for det amerikanske urfolket. Var de terrorister, eller var de helter?

Var de ondskapsfulle eller var de helter?

Amerikanske historiebøker beskriver dem som helter, ikke terrorister. Samtidig blir nasjonalister i Europa beskrevet som terrorister.

Er ikke det hyklersk og svært rasistisk? Et individ eller en gruppe som kjemper mot fremmed kolonisering er ikke terrorister som historien illustrerer.

Vi er ikke noe mer terrorister mot de innfødte britene som kjempet mot de som fasciliterte den romerske invasjon. Har Norge en urbefolkning. Er etniske nordmenn Norges urbefolkning?

Har denne urbefolkningen levd her de siste 12.000 årene?

Svaret er ja, Norge har et urfolk, og de etniske nordmennene er Norges urfolk.

Det er ikke noen forskjell mellom kampen som utkjempes i Sovjet og selvstyre i Bolivia, og mellom kampen for oss som kjemper for nasjonalisme her i Europa.

I 2009 bestemte parlamentet i Bolivia at urfolket skulle ha selvstyre hvis de ønsket dette. Det er ikke forskjell på det norske folk og det bolivianske urfolk.

Hvorfor behandles nordiske og europeiske urbefolkning dårligere enn andre urbefolkning. Hvorfor blir norske urfolksforkjempere stemplet som rasisier og nazister, mens urfolksforkjempere i andre verdensdeler får støtte og aksept?

Det er ekstremt urettferdig og det er uakseptabelt. Våre forfedre har bodd i dette landet i 12000 år og vi, som Norges urbefolkning, aksepterer ikke at landet vårt blir kolonisert mot vår vilje.

Vi som alle andre urbefolkninger har særskilte rettigheter til dette landet, og dette er noe vi kommer til å fortsette å kjempe for. Jeg vet at informasjonen som jeg representerer er vanskelig å begripe. Når man er lært opp til å tro noe annet.

Det er vanskelig å kjempe mot den flerkulturelle strømmen når mediene pumper ut slik flerkulturell propaganda hele tiden.

Flesteparten av nordmenn og europeere vil snart forstå at multikulturalisme har feilet. Mark Twain har sagt:

«I endringendes tid er patrioten en mislykket person. Når han har rett, vil store deler av oposisjonen støtte ham (...) for da, koster det ikke lenger noe å være en patriot.»

4 Denne saken handler om å finne sannheten. Den dokumentasjonen og eksemplene jeg har kommet med, er de sanne. Hvis de er sanne, hvordan kan det jeg har gjort være ulovlig?

Jeg har dokumentert at akademikere, journalister jobber etter samme metoder for å bekjempe norsk identitet og norsk kristendom.

Hvordan kan det da være ulovlig å drive væpnet motstand mot disse menneskene. Thomas Hylland Eriksen har sagt: «Den store hvite flekken består i å dekonstruere dem.....»

Det han mente da han sa dette, var det følgende: «Vi skal dekonstruere den norske etniske gruppe, så de aldri kan kalle seg majoritet igjen.»

Det er dette som er planen deres. De kommer til å møte massiv motstand. Noe som 22. juli viste. Noe som lasermannen viste. Disse preventive angrepene vitner om at en europeisk borgerkrig er på vei.

Enoch Powell var parliamentsmedlem i England og han advarte allerede på 70 tallet hva som ville bli konsekvensene av en masseinnvandring.

Han sa: «Elver av blod kommer til å renne gjennom våre gater.» Dessverre var det ingen som hørte på ham eller de andre som advarte.

Grunnen er at alle er blitt sensurert og ignorert. Og hva ser vi idag?

Elver av blod har rent gjennom mange byer i Europa. Og elver av blod forårsaket av europeiske patrioter har rent gjennom gatene i Oslo, Malmö og Tyskland.

Det mest frustrerende av alt er at europeiske multikulturalister har ønsket fredssamtaler siden andre verdenskrig. De ønsker ikke dialog, men har i stedet valgt (...) De kommer ikke til å lykkes. Mer sensur, mer latterliggjøring, og mer undertrykkelse av nasjonalister og kulturkonservative.

Dommer spør: «Er du da snart ferdig, Breivik?»

Breivik svarer: - Det er en side igjen.

Sarkozy, Merkel og Cameron har innrømmet at flerkultur har vært mislykket i Europa. Det fungerer ikke. Masseinnvandring har vært et tapssluk og det har oppstått mange alvorlige problemer. Endelig innrømmer de tre mektiske i Europa at flerkultur ikke fungerer.

Og i Norge så skjer det motsatte. I stedet går vi for mer masseinnvandring fra Asia og Afrika. De nekter å endre ideologisk retning.

Nå drive jeg selvsensur, bare så det er sagt.

De nekter å innføre etnisk og kulturell proteksjonisme. De har tydeligvis bestemt seg for å konstruere den norske etniske gruppe, koste hva det koste vil.

Thomas Jefferson sa følgende: «Frihetens tre må vannes fra tid til annen med blodet fra tyranner.» Når nasjonale myndigheter blir destruktive, har folket rett til å avskaffe dem.

Det er deres plikt å styrte et slikt styre. Og for deretter å etablere nye voktere for deres fremtidige sikkerhet.

Det som er 100 prosent sikkert, er at det blir en krig mellom nasjonalister og internasjonalister i Europa. Vi, de første militante nasjonalistene, er de første vanndråpene som innser at det vil komme en stor storm.

Det vil bli en gradvis eskalering og polarisering i samfunnet og vi vil se ytterligere angrep. De multukuluraismenn regjeringen blir tvunget til å utkjempe en tofrontskrig mot oss på den ene siden og militante islamsisker på den andre siden.

Mine europeiske, nasjonalistiske brødre og søstre vil seire, noe som vil erklære slutten på et venstreekstremt styre som har vart siden aksemaktenes fall.

Hvordan kan jeg være så sikker på at dette skjer?

Årsaken er at multikulturalismen er en selvødeleggende idelogi.
Den nasjonale samholdskraften blir så svekket at økonomien ikke kan opprettholde velferdsstaten. Den økonomiske krisen vil få finanskrisen i dag vil da se ut som en piknikk.

Økonomien vil krasjlande og resultere i masseoppsigelser av offentlig ansatte. Folk som da har levd med skylapper ender opp i en situasjon hvor de vil miste alt.

Når de så har mistet alt, vil de blir tvunget over i en tilstand av lidelse, og da, først da, vil de tørre å si hva de egentlig mener.

Og man har mistet sin religion og kultur og sin identitet, på dette tidspunkt vil ikke norske europeiske menn lenger frykte nasjonalismen

Først når man kjenner på egen kropp at man må stå opp for meningene sine og det vil skje om noen tiår i Europa, og om femten år i Frankrike.

I mellomtiden er det viktig at flere patrioter i norden og Europa tar ansvar som jeg har gjort, som Peter Mangs fra Malmø har gjort.

Det er viktig at disse nordiske og europeiske nasjonalistiske heltene får den oppmerksomheten de fortjener. Disse heroiske unge menneskene har ofret livet sitt for å sørge for at alt det vi elsker ikke forsvinner.

De er alle perfekte riddere, perfekte fotsoldater for den konservative revolusjon. For nasjonal gjenfødelse. Europa trenger flere store helter som dem.

Jeg nærmer meg slutten.

Multikulturalismen er en antinorsk og antieuropeisk hatideologi. Multikulturalismen er en ondskapsfull ideologi som presses fram.

Vi, Norges urfolk, er nå i en situasjon der vi er i ferd med å miste vår hovedstad og byer. Vi er om 5-10 år en minoritet i egen hovedstad .

De politiske elitene i båre land er faktisk så frekke at de forventer at vi skal applaudere dekonstruksjonen. Og de som ikke applauderer, blir brennmerket som ondskapsfulle rasister og nazister.

Det er dette som er den virkelige galskapen - de som bør bli gjenstand fore en psykiatrisk evaluering og stemples som syke, er ikke jeg.

Men Arbeiderpartiets stortingsgruppe og alle andre sosialdemokrater i Europa. Og hvorfor er dette den virkelig galskapen?

Dette er den virkelige galskapen fordi det er ikke rasjonalt å jobbe for å dekonstruere sin egen gruppe, sin egen kultur, sin egen religion.

Det er ikke rasjonelt å oversvømme landet sitt med afrikanere og asiatere, slik at vår kultur går tapt. Dette er den virkelige galskapen. Dette er den virkelige ondskapen. De universielle menneskerettightene åpner for at de etniske nordmenn har rett til forsvar.

Ansvarlige nordmenn og europeere som føler moralsk plikt vil ikke se på at nordmenn blir gjort til en minoritet i eget land.
De kommer ikke til å se på at vi blir gjort til minoritet i eget land, vi kommer til å kjempe mot multikulturalisme i Arbeiderpartiet og andre som jobber mot det samme målet.

Angrepene var preventative angrep til forsvar for den norske kultur og mitt folk. Jeg handlet med nødrett på vegne av mitt folk, min religion, min etnisitet, min by og mitt land.

Jeg krever derfor at jeg blir frifunnet for disse anklagene.

Dette var de tretten sidene jeg hadde forberedt.

VG DIREKTE: Følg Breiviks forklaring i tekst og bilder her

Pårørende: - Vondt, men nødvendig

De pårørende fortalte etter Breiviks tale at de hadde blandede følelser.

- Jeg tror det var nødvendig at han fikk fullføre sin forklaring. For nå er vi ferdig med det, og slipper det senere i saken. Det var vondt, men jeg tror det var viktig for dommeren å høre dette for å danne seg et bilde av han som person, blant annet når det skal tas stilling til om han er tilregnelig eller ikke, sier Trond Henry Blattmann til VG Nett.

Blattmann mistet sønnen Torjus (17) på Utøya, og har i tiden etter 22. juli ledet pårørendegruppen.

Dag to av den historiske rettssaken ble ellers ekstra dramatisk, da meddommer Thomas Indrebø måtte fratre - etter at det ble kjent at han 23. juli 2011 skrev at Breivik burde få dødsstraff for terrorangrepene.


Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks